Pflegestärkungsgesetz 3: İçeride ne var!

Pflegestärkungsgesetz 3 (Bakımın Güçlendirilmesi Yasası 3) neler içeriyor?

Hemşirelik Bakımını Güçlendirme Yasası 3 (Pflegestärkungsgesetz III), hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan kişilerin bakımını daha da iyileştirmek için tasarlanmış çok çeşitli yeni düzenlemeler ve önlemler getirmiştir.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi

Hemşirelik Bakımını Güçlendirme Yasası 3'ün odak noktalarından biri belediyelerle ilgilidir: belediyeler, örneğin yaşlılara yardım veya yaşlıların bakımında gönüllü bağlılığın teşvik edilmesi yoluyla hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan kişilerin bakımında önemli bir rol oynarlar. Belediyelerin bu rolü Bakım Güçlendirme Yasası 3 ile daha da genişletilecektir.

Bu amaçla federal ve eyalet çalışma grubu, eve yakın yardım ve bakım hizmetleri ile uzun vadeli bakım sigortası fonları arasındaki koordinasyonun nasıl daha da geliştirilebileceğine ilişkin öneriler hazırladı. Amaç, yerel bakım hizmetlerini, bakıma muhtaç kişilerin mümkün olduğu kadar uzun süre tanıdık ev ortamında kalmalarını sağlayacak şekilde teşvik etmek ve genişletmektir.

Federal ve eyalet çalışma grubunun tavsiyeleri, örneğin yerel yetkililerin bakım tavsiyesi sağlamada öncü bir rol üstlenmeleri gerektiğini öngörüyor. Örneğin, 60'a kadar belediye beş yıllık bir süre için bakım danışmanlığı konusunda örnek projeler oluşturacaktır. Burada yerel yetkililer bakımla ilgili tüm konularda tavsiyelerde bulunabilir.