Kalıcı Ereksiyon (Priapizm)

Antik Yunanlılar tarafından cinsellik ve doğurganlık tanrısı olarak tapınılan Priapos, günümüzde cinsel bir bozukluğa adını vermektedir. Priapizm, zevk, boşalma ve orgazm olmamasına rağmen iki saatten uzun süren, genellikle ağrılı, kalıcı bir ereksiyondur. Hiç bitmeyen ereksiyonun nedeni çok çeşitli hastalıklar olabilir. Birkaç saat içinde (maksimum altı saate kadar) profesyonel tedaviye başlanmazsa, ciddi hasar (erektil disfonksiyon vb.) riski vardır. Priapizm ürolojik bir acil durumdur ve bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk tedavi edilmelidir.

Kalıcı ereksiyon nasıl oluşur?

Normal bir ereksiyon, penis içindeki kasların gevşemesi ve aynı zamanda damarlardan gelen kan akışının artmasıyla gerçekleşir. Bu, erkek üyenin (corpora kavernosa) erektil dokusunun şişmesine neden olur, bu da damarlara akışı ve dolayısıyla kanın penisten geri akışını engeller. Boşalma sonrasında damarlar yeniden daralır, bu da damarlar üzerindeki basıncı ve dolayısıyla ereksiyonu (detumesans) azaltır.

Priapizm, tüm vakaların yaklaşık yüzde 60'ında tanınabilir bir neden olmaksızın ortaya çıkar (sözde idiyopatik priapizm). Geriye kalan yüzde 40'ta ise (bu formlara ikincil priapizm denir) kalıcı ereksiyon genellikle aşağıdaki hastalıklardan/durumlardan birinden kaynaklanır:

  • Kan hastalıkları, özellikle orak hücreli anemi, plazmositoma, talasemi (Akdeniz anemisi), polisitemi ve lösemi
  • Ameliyatla ilgili veya kaza sonrası yaralanmalar (penis veya omurilik)
  • Hasarlı sinir sistemi, özellikle omurilik yaralanmaları, daha nadiren multipl skleroz (MS) veya diyabet
  • Çeşitli tümörler
  • Alkol ve uyuşturucu kullanımı
  • İktidarsızlık tedavisine yönelik ilaçlar (özellikle erektil doku oto-enjeksiyon terapisi (SKAT) adı verilen yöntemde penise enjeksiyon şeklinde uygulananlar):
  • Özellikle doz aşımı durumunda diğer ilaçlar:
Psikotrop ilaçlar (Trazodon ve Klorpromazin)
Tansiyon ilaçları (Prazosin ve Nifedipin)
İmmünosupresanlar
kortizon

Hangi belirtiler ortaya çıkıyor?

Cinsel uyarının yokluğunda penis başının etkilenmediği, ağrılı kalıcı ereksiyon (iki saatten uzun). Yüksek akışlı priapizm olarak adlandırılan durum da ağrısız olabilir. Çoğu zaman peniste yukarı doğru bir eğrilik vardır. Saatler sonra sünnet derisi, penis başı ve daha sonra penisin tamamı maviye döner.

Priapizm nasıl tedavi edilir?

Tanı hastanın açıklamasına göre konur. Ultrason muayeneleri (dubleks sonografi) ve erektil dokudan alınan kan örneğinin analizi, priapizmin nedeni hakkında bilgi sağlar.

Tedavi acil ağrı tedavisi ve diğer önlemlerden oluşur. Doktor öncelikle ilaçla penisteki şişliği azaltmaya çalışır. Tablet formundaki aktif madde terbutalin, SKAT tedavisinden sonra yüksek akışlı priapizmde ve spontan, sıklıkla meydana gelen priapizmde özellikle başarılıdır. Yaklaşık 30 dakika sonra herhangi bir iyileşme olmazsa, erektil dokudan şırınga yardımıyla kan aspire edilir. Tekrar ereksiyon meydana gelirse vazokonstriktör ilaçlar (etilefrin, epinefrin) veya metilen mavisi doğrudan erektil dokuya enjekte edilir. Son seçenek, ya penise giden arteriyel kan akışının azaltıldığı (penil arterlerin seçici embolizasyonu) ya da venöz çıkışın iyileştirildiği (şant ameliyatı) cerrahi bir prosedürdür.