Pastoral Danışmanlık

Özel eğitimli kilise hastanesi papazları hastalar, akrabalar ve hastane personelinin görüşmeleri için hazır bulunmaktadır. Bunlardan bazıları papazlar veya uygun şekilde eğitilmiş kilise halkıdır. Teklif, kriz durumlarında cevapları ve inancın tesellisini arayan kişilerin yanı sıra dindar olmayan kişiler veya diğer dinlere inananlar (örneğin Müslümanlar) için de geçerlidir.

Hastane papazının görevleri şunlardır:

  • Akrabaların desteği,
  • Hastane personelinin pastoral desteği,
  • Dini hizmetler, dualar, hastalara bereket, vedalar,
  • Etik konulara katılım (etik kurul, etik vaka tartışmaları),
  • Halkla ilişkiler, günlük klinik yaşamı ve toplumun hastalık ve ölüme yaklaşımını etkileyen etik konular üzerinde çalışır.

Yazar ve kaynak bilgileri

Bu metin tıbbi literatürün, tıbbi kılavuzların ve güncel çalışmaların spesifikasyonlarına uygundur ve tıp uzmanları tarafından gözden geçirilmiştir.