Oksitosin: Etkileri, kullanımları, yan etkileri

Oksitosin nasıl çalışır?

Oksitosin hormonu hipotalamusta (diensefalonun bölümü) üretilir ve hipofiz bezi (hipofiz) tarafından salınır. Hem beyinde hem de kan sistemi yoluyla ulaştığı vücudun geri kalanında etki gösterir.

Bilimsel çalışmalara göre oksitosin, beyinde yenidoğanda cinsel uyarılma, bağlanma davranışı ve (doğum sonrası) anne bakımına neden olur. Bu nedenle sıklıkla “aşk hormonu” olarak anılır.

Oksitosin kan dolaşımına salındığında genellikle doğumla ilişkilendirilen bir takım etkilere neden olur. Doğum sırasında “kasılmalar” olarak da bilinen rahim kaslarının kasılmalarını tetikler. Bu nedenle hormon, gecikmiş bir doğumu tetiklemek veya çok zayıf olan kasılmaları güçlendirmek için dışarıdan ilaç olarak uygulanabilir.

Doğumdan sonra oksitosin, doğum sonu kanamanın artmasını önler ve plasentanın rahimden ayrılmasını destekler. Emzirme sırasında meme bezlerinin kasılarak sütün meme ucuna doğru taşınmasına neden olur (süt çıkarma refleksi).

Ayrıca oksitosin – özellikle yüksek dozlarda – idrar miktarını azaltabilir. Ancak hormon çok çabuk parçalandığı için bu etki pratikte pek önemli değildir.

Bu, oksitosinin hamileliğin başlangıcında neden daha az etkili olduğunu (düşük miktarda östrojen) açıklarken, oksitosin reseptörlerinin uyarılabilirliğinin hamileliğin sonunda önemli ölçüde arttığını (plasenta daha fazla östrojen üretir) açıklar.

Emilim, parçalanma ve atılım

Yapısı gereği oksitosin midede etkisiz hale geleceği için damar yoluyla uygulanır.

Orijinal hormon miktarının yarı yarıya parçalanarak etkisiz hale gelmesi yalnızca birkaç dakikadır. Hormon öncelikle böbreklerde ve karaciğerde ve ayrıca emzirme sırasında meme bezinde parçalanır.

Hamile kadınların kanında ayrıca oksitosin parçalayan bir enzim olan oksitosinaz bulunur.

Oksitosin ne zaman kullanılır?

Oksitosin, hamile kadınlarda doğumu başlatmak için ve doğum sırasında kasılmaları güçlendirmek veya uyarmak için kullanılmak üzere onaylanmıştır. Doğumdan sonra kanamayı önlemek (kanama profilaksisi) ve plasentanın atılmasını hızlandırmak için hormon verilir.

Bazı ülkelerde, meme bezlerinden süt akışını (ancak süt üretimini değil) uyarmak için kullanılan oksitosin burun spreyi piyasada mevcuttur.

Resmi olarak onaylanmış uygulama alanları dışında (yani "etiket dışı") oksitosin bazen otizm veya diğer davranış bozuklukları için de uygulanır.

Kullanım süresi

Oksitosin nasıl kullanılır?

Oksitosin esas olarak bir infüzyon olarak uygulanır. Aktif madde vücutta (özellikle hamile kadınlarda) çok hızlı bir şekilde etkisiz hale geldiğinden, etkinin sürdürülmesi için sürekli uygulama gereklidir. Kanda dolaşan oksitosin, kan-beyin bariyerini geçemediği için beyne ulaşamaz.

Oksitosin burun spreyi, özellikle onaylı uygulama alanlarının dışında kullanılır, çünkü bu, özellikle uzun süreler boyunca günde birkaç kez kullanıldığında infüzyondan daha pratiktir. İnfüzyonun aksine, oksitosin spreyi hormonun bir kısmının beyne ulaşmasını sağlar.

Oksitosinin yan etkileri nelerdir?

On ila yüz hastada bir görülen yaygın yan etkiler; aşırı kasılmalar, kalpte ritim bozuklukları, kalp atışlarının çok hızlı ya da çok yavaş olması, kan basıncında artış, baş ağrıları, bulantı ve kusmadır.

Bazen (her yüz ila bininci hastada) alerjik reaksiyonlar ve rahimde kalıcı kasılmalar meydana gelir.

Oksitosin kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Oksitosin aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır

  • Preeklampsi (diğer şeylerin yanı sıra yüksek tansiyon ve dokuda su tutulmasıyla birlikte görülen hamileliğe özgü hastalık)
  • konvülsif doğum
  • doğumun mekanik engelleri
  • Rahim yırtılmasının yaklaşması (uterus yırtılması)
  • plasentanın erken ayrılması
  • Çocuğun akut ciddi oksijen eksikliği
  • Çocuğun konumsal anomalileri

Etkileşimler

Etkin madde doğal bir hormon olduğundan diğer ilaçlarla etkileşimleri nadirdir. Burada öncelikle QT uzamasına yani kalp ritmi değişikliğinin özel bir şekline neden olan ilaçlardan bahsetmek gerekir.

Bunlar arasında bazı antidepresanlar (amitriptilin, venlafaksin, sertralin gibi), astım ilaçları (salbutamol, terbutalin gibi), antibiyotikler (eritromisin, siprofloksasin, azitromisin gibi) ve antifungaller (flukonazol, ketokonazol gibi) yer alır.

Prostaglandinler oksitosinden önce uygulanmamalıdır, aksi takdirde rahim kasları aktif maddeye çok daha güçlü tepki verecektir.

Kan basıncını etkileyen ilaçların (yüksek tansiyon ilaçları gibi) eş zamanlı kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Yaş kısıtlaması

Onaya göre uygulama alanı yalnızca hamile kadınları ve doğumdan hemen sonra kadınları kapsıyor. Çoğunlukla ruhsal hastalıkları olan çocuklarda ve yetişkinlerde hormonun endikasyon dışı kullanımının yararları ve riskleri henüz yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır.

Bu nedenle endikasyon dışı kullanıma tedaviyi yapan doktor tarafından bireysel olarak karar verilir.

Hamilelik ve emzirme

Emzirme döneminde süt akışını teşvik etmek için oksitosin kullanılırsa, az miktarda oksitosin anne sütüne geçebilir. Ancak oksitosin midede çok hızlı bir şekilde etkisiz hale geldiğinden bebekte herhangi bir yan etki riski yoktur.

Oksitosin ile ilaç nasıl elde edilir

Oksitosin genellikle bir doktor tarafından uygulanır (genellikle infüzyon olarak).

Oksitosin burun spreyi, 2008'den beri Almanya'da bitmiş ürün olarak ticari olarak satılmıyor, ancak eczanelerde bireysel reçete olarak ancak doktor reçetesi ile hazırlanabiliyor.

Oksitosin ne zamandan beri biliniyor?

Oksitosin hormonu geçen yüzyılın başında keşfedildi. Rahim üzerindeki etkisi ilk kez 1906'da İngiliz biyokimyacı Henry Hallett Dale tarafından tanımlandı.

Hormona adı 1927'de verildi (Yunanca "kolay dayanabilen" anlamına gelen "okytokos" kelimesinden geliyor). Yapısal bileşimin kodu 1953 yılına kadar çözülemedi; bu, aktif bileşenin ilgili miktarlarda üretiminin temelini attı.