Opipramol: Etkileri, Uygulama, Yan Etkiler

Opipramol nasıl çalışır?

Opipramol trisiklik bir antidepresandır ve sakinleştirici, kaygı giderici ve hafif bir ruh hali iyileştirici etkiye sahiptir.

Ancak geleneksel antidepresanlardan farklı olarak bu etki, beyindeki nörotransmiterlerin (serotonin veya norepinefrin gibi) geri alımının engellenmesine dayanmaz. Bunun yerine beyindeki spesifik bağlanma bölgelerine (sigma-1 reseptörleri dahil) güçlü bağlanma gösterilmiştir. Ancak opipramolün etkisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.

Merkezi sinir sisteminin çeşitli bölgelerinde ek bağlanma bölgeleri işgal ederek bir takım tipik yan etkilere de yol açar. Örneğin opipramolün özellikle tedavinin başlangıcında sakinleştirici etkisi vardır.

Opipramolün alımı, parçalanması ve atılımı

Aktif madde, alımdan yaklaşık üç saat sonra kandaki maksimum konsantrasyona ulaşır. Büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilir ve yarısı altı ila dokuz saat sonra atılır; atılım esas olarak böbrekler yoluyla gerçekleşir.

Opipramol ne zaman kullanılır?

Yaygın kaygı bozukluğu, belirli bir durum ya da nesneyle ilgili olmayan, sürekli kaygıyla karakterizedir. Somatoform bozukluklar herhangi bir organik nedeni bulunamayan fiziksel şikayetlerdir.

İlaç otoriteleri tarafından onaylanan bu endikasyonların dışında, aktif madde halen diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde (endikasyon dışı kullanım) kullanılmaktadır.

Tedavi süresi semptomlara bağlıdır ve tedaviyi yapan doktor tarafından belirlenir. Genel olarak ortalama bir ila iki aylık bir tedavi süresi önerilir. Ancak bireysel vakalarda opipramol tedavisinin süresi bundan büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Opipramol nasıl kullanılır?

Almanya'da opipramolün en yaygın şekli tabletlerdir. Ancak kaplı tabletler ve damlalar da vardır. Avusturya ve İsviçre'de şu anda yalnızca Opipramol kaplı tabletler mevcuttur.

Diğer bazı psikiyatrik ilaçlar gibi, opipramolün de ilacın gerçekten istenildiği gibi yardımcı olup olmadığını anlamak mümkün olana kadar en az iki hafta boyunca düzenli olarak alınması gerekir.

Opipramolün kesilmesi

Tedaviyi yapan doktor opipramol'ü bırakmak isterse, dozu kademeli olarak azaltacaktır; doktorlar buna "azaltma" adını verir. Tedavinin aniden kesilmesi, istenmeyen kesilme semptomlarına neden olabilir.

Opipramolün yan etkileri nelerdir?

Yorgunluk, ağız kuruluğu ve düşük kan basıncı gibi yan etkiler, genellikle opipramol tedavisinin başlangıcında sıklıkla (örn. on hastadan birinde ila yüz hastada birinde) ortaya çıkar.

Psikotrop ilaçların tipik yan etkileri (kilo alımı, karaciğer enzim düzeylerinde artış, cilt reaksiyonları) opipramol ile yalnızca ara sıra ortaya çıkar; yani tedavi edilen hastaların yüz ila binde birinde görülür.

Opipramol alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar ve önlemler

Opipramol aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

  • akut idrar retansiyonu
  • Etkin maddeye veya trisiklik antidepresanlara karşı aşırı duyarlılık
  • kalpteki iletim bozuklukları (örn. AV bloğu)

Opipramol aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

  • Prostatın büyütülmesi
  • Kardiyak aritmi
  • Nöbet hazırlığı
  • Kan oluşumu bozuklukları
  • Dar açılı glokom (glokomun bir türü)

Yaş Sınırlaması

Opipramolün çocuklarda ve ergenlerde etkililiği ve güvenliğine ilişkin deneyim sınırlıdır; bu nedenle opipramolün 18 yaş altında kullanılması önerilmez.

İlaç etkileşimleri

Opipramol ile tedavi genellikle diğer psikotrop ilaçlarla ilave tedaviyi engellemez. Bununla birlikte, merkezi depresan ilaçlar (sakinleştiriciler, uyku hapları) veya serotonin düzeylerini artıran ilaçlar (serotonin geri alım inhibitörleri gibi bazı antidepresanlar gibi) ek olarak uygulanırsa, etkiler karşılıklı olarak artabilir.

Opipramol tedavisi sırasında kalp ritmini etkileyen ilaçlar (beta-blokörler, antihistaminikler, bazı antibiyotikler, antimalaryaller dahil) yalnızca kesinlikle gerekliyse verilmelidir.

Gebelik ve laktasyon

Opipramol ve alkol

Merkezi donukluk, opipramolün en belirgin yan etkilerinden biridir. Alkol bunları şiddetlendirebilir. Az miktarda alkol bile uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Opipramol tedavisi sırasında alkol almaktan kaçının.

Opipramol içeren ilaçlar nasıl alınır?

Merkezi olarak aktif bir madde olan aktif madde opipramol, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de herhangi bir dozaj formunda reçete gerektirir ve yalnızca eczanelerde mevcuttur.

Daha ilginç bilgiler

Opipramolün trisiklik bir antidepresan olarak orijinal sınıflandırması giderek daha fazla terk ediliyor. Bunun yerine giderek ruh halini iyileştiren bir kaygı giderici olarak anılıyor.

Depresyon tedavisi için daha seçici antidepresanların geliştirilmesi nedeniyle opipramolün yalnızca yaygın anksiyete bozuklukları ve benzeri şikayetler için kullanımı giderek artmaktadır.

Aktif madde opipramol esas olarak Almanya'da ve diğer bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinde kullanılmaktadır. Aktif madde Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanmamıştır.