Ofloksasin: Etkileri, Kullanımları, Yan Etkileri

Ofloksasin Nasıl Çalışır?

Ofloksasin, bakterilerin iki hayati enzimini inhibe eder: topoizomeraz II (DNA giraz) ve topoizomeraz IV.

Bakterilerin genetik materyali olan DNA, alan nedeniyle hücre çekirdeğinde oldukça kıvrılmış ve bükülmüş, ip merdiven şeklinde bir moleküldür. Genetik bilginin okunabilmesi için DNA'daki bükülmelerin yer yer çözülmesi gerekir. Daha sonra bu noktada DNA ipliğinin tekrar bükülmesi gerekir.

Bu kırılma ve yeniden bükülme için bakterilerin bahsedilen enzimlere ihtiyacı vardır. Ofloksasin bu enzimleri inhibe eder, bu da DNA'nın okunamadığı anlamına gelir; hücre ölür.

Emilim, bozunma ve atılım

Ağız yoluyla (ağız yoluyla) alındığında, ofloksasin bağırsaktan kana çok iyi emilir. En yüksek kan seviyelerine 30 ila 60 dakika sonra ulaşılır.

Ofloksasin ne zaman kullanılır?

Ofloksasin, dozaj formuna (tabletler, damlalar, göz merhemi) bağlı olarak çok sayıda endikasyona (kullanım endikasyonları) sahiptir.

Ofloksasin tabletleri, solunum ve idrar yolları, kemikler, yumuşak dokuların yanı sıra bakteriyel pankreatitte bakteriyel enfeksiyonlara yardımcı olur. Önkoşul, ilgili patojenlerin bu antibiyotiğe duyarlı olmasıdır.

Ofloksasin damlaları, gözün ön segmentindeki enfeksiyonlar, örneğin konjonktivit, kornea iltihabı veya gözün klamidyal enfeksiyonu için kullanılır. Ayrıca orta kulak iltihabının belirli formlarının tedavisinde kullanılan damlalar da vardır.

Ofloksasin göz merhemi, göz damlaları gibi gözün ön segmentindeki enfeksiyonların tedavisi için uygundur.

Ofloksasin nasıl kullanılır?

Dozaj öncelikle hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlıdır, aynı zamanda hastanın yaşı ve böbrek fonksiyonu gibi bireysel faktörlere de bağlıdır.

Örneğin, komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonu olan yetişkinlere genellikle iki ayrı doza bölünmüş 200 miligram (mg) günlük doz reçete edilir. Genellikle üç gün boyunca alınır. Böbrekler zayıfsa doktorun dozu azaltması gerekir. Daha şiddetli enfeksiyonlar için doktor, günde iki kez maksimum 400 miligram ofloksasine kadar daha yüksek bir doz reçete eder.

Göz enfeksiyonlarında genellikle etkilenen göze günde dört kez bir damla damlatılır. Ofloksasin'i göz merhemi olarak kullanırken, hastaların genellikle günde üç kez gözün köşesine bir santimetrelik merhem sürmeleri gerekir. Tedavi süresi maksimum 14 gündür.

Loksasinin yan etkileri nelerdir?

Tabletlerin yaygın yan etkisi mide-bağırsak rahatsızlığıdır (özellikle ishal). Bazen karaciğer fonksiyon bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, huzursuzluk, kafa karışıklığı, hızlı kalp atışı (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşüş de gelişebilir.

Çok nadiren yan etkiler arasında ciddi karaciğer hasarı, sarılık, karaciğer veya böbrek iltihabı, uyuşukluk, titreme, nöbetler, görme, tat veya koku bozukluğu, depresyon, halüsinasyonlar, kabuslar, eklem sorunları, tendon yırtılmaları veya kan sayımında değişiklikler yer alır.

Ofloksasin lokal olarak göze veya kulağa uygulandığında, uygulanan aktif bileşen miktarının yalnızca bir kısmı kan dolaşımına girer. Bu nedenle yan etkiler esas olarak lokal reaksiyonlarla sınırlıdır. Bununla birlikte, tabletlerin alınmasından sonra açıklandığı gibi sistemik yan etkilerin (vücudu etkileyen) ortaya çıkabileceği düşünülebilir.

Ofloksasin kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Ofloksasin tabletleri aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  • antibiyotiğe aşırı duyarlılık
  • epilepsi
  • @ Büyüme çağındaki çocuklar ve ergenler (eklem kıkırdak hasarı riski)

Ofloksasin damlaları ve göz merhemi aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  • ofloksasine veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık

İlaç etkileşimleri

Antibiyotik, ofloksasinin emilimini engellediği için alüminyum, magnezyum, kalsiyum, demir veya çinko içeren ilaçlar veya yiyeceklerle birlikte alınmamalıdır. Bu nedenle antibiyotiğin gecikmeli olarak alınması tavsiye edilir: Antibiyotiğin bu tür ilaç veya yiyeceklerden en az iki saat önce ve en az üç saat sonra alınması gerekir.

Ofloksasin, kumarinlerin (antikoagülanlar) ve glibenklamidin (anti-diyabetik ajan) etkisini artırabilir. Ayrıca probenesid (gut ilacı), simetidin (mide yanması ve mide ülseri için), furosemid (diüretik) ve metotreksat (kanser ve otoimmün hastalıklar için) gibi başka ilaç etkileşimleri de mümkündür.

Tedavi sırasında yeterli miktarda sıvı içtiğinizden emin olmalısınız, aksi takdirde idrarınızda kristaller (kristalüri) oluşabilir.

Tendinit belirtileri fark ederseniz (örneğin tendonu hareket ettirirken ağrı), tedavinizi yapan doktorunuza bilgi verin.

Yaş kısıtlaması

Tabletler çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kontrendikedir. Bir yaşın üzerindeki çocuklarda göz damlası ve göz merhemi kullanılabilir. Bir yaşın altındaki çocuklarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Avusturya'da mevcut olan kulak damlalarının bir yaş ve üzeri çocuklarda kullanılması onaylanmıştır.

Gebelik ve laktasyon

Uzmanların bilgilerine göre riskten korunmak için hamilelik döneminde damla ve göz merhemi kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında uygulama süresince emzirmeye ara verilip verilmeyeceğine bireysel olarak karar verilir.

Charité Üniversitesi Tıp Merkezi Farmakovijilans ve Embriyonik Toksikoloji Danışma Merkezi'nden uzmanlar, bugüne kadar yapılan gözlemlerin fetus için toksik bir etkiye (fetotoksik risk) karşı olduğu sonucuna varmıştır. Ofloksasin tabletleri yine de gebelikte yedek ajan olarak sınıflandırılır. Göz ve kulaklara lokal uygulama kabul edilebilir. Aynı durum emzirme için de geçerlidir.

Ofloksasin içeren ilaçlar nasıl elde edilir

Ofloksasin Almanya, Avusturya ve İsviçre'de herhangi bir dozaj formunda (tablet, göz damlası vb.) ve herhangi bir dozajda reçeteyle, yani eczanede sadece doktor reçetesiyle mevcuttur.