Miyokardit: Belirtileri ve Tedavisi

Kısa bir bakış

  • Semptomlar: Çarpıntıların artması (kalp çarpıntısı) ve kalp kekemeliği gibi sıklıkla hiç fark edilmeyen veya neredeyse hiç fark edilmeyen semptomlar; muhtemelen göğüs ağrısı, kalp ritmi bozuklukları ve ilerlemiş miyokarditte kalp yetmezliği belirtileri (örneğin alt bacaklarda su tutulması).
  • Tedavi: Fiziksel dinlenme ve yatak istirahati, muhtemelen bakterilere karşı antibiyotik gibi ilaçlar; komplikasyonların tedavisi (örneğin, kalp yetmezliği için kalp rahatlatıcı ilaçlar)
  • Nedenleri ve risk faktörleri: Enfeksiyöz miyokardit, virüsler (örneğin soğuk algınlığı, grip, herpes, kızamık veya coxsackie virüsleri) veya bakteriler (örneğin bademcik iltihabı, kızıl, difteri veya kan zehirlenmesindeki patojenler) gibi patojenler; Hatalı bağışıklık tepkileri, radyasyon tedavisi veya ilaçlar nedeniyle bulaşıcı olmayan miyokardit
  • Komplikasyonlar: Patolojik olarak genişlemiş kalp kası (genişlemiş kardiyomiyopati), kronik kalp yetmezliği, ciddi kalp ritmi bozuklukları, ani kalp ölümü.

Miyokardit nedir?

Kalp kası iltihabında (miyokardit), kalp kası hücreleri ve sıklıkla çevre dokuların yanı sıra kalbi besleyen kan damarları (koroner damarlar) iltihaplanır. Enflamasyonun yanı sıra miyokardit, kalp kası hücrelerinin gerilemesi (dejenere olması) ve hatta nekrozun mevcut olması, yani kas hücrelerinin ölmesi ile tanımlanır.

Enflamasyon perikarda da yayılırsa doktorlar buna peri-miyokardit adını verir.

Miyokarditin belirtileri nelerdir?

Aslında bu şikayetler sıklıkla akut miyokarditin başlangıcındaki tek belirtilerdir. Bazen iştahsızlık ve kilo kaybı, ağrının boyuna veya omuzlara yayılması gibi belirtiler de eklenir.

Grip benzeri bir enfeksiyondan günler veya haftalar sonra olası kalp kası iltihabı belirtileri geliştirirseniz mutlaka doktorunuza başvurun!

Kalp belirtileri

Normalde sağlıklı bir insan kalbini hissetmez. Bununla birlikte, bazı hastalar kalp kası iltihabı sırasında çarpıntıların arttığını fark ederler. Bazıları ayrıca göğüste sıkışma hissi (atipik anjina) veya kalpte tökezleme hissi de bildirmektedir. Bu tökezleme, kalbin kısa süreliğine de olsa yoldan çıktığını ifade eder:

Miyokard iltihabı durumunda ya ek elektrik sinyalleri üretilir ya da bunların normal iletimi gecikir. Bazen uyarılar atriyumdan ventriküllere hiç iletilmez (AV bloğu). Sonuç olarak normal kalp ritmi bozulur. Bu, bazı miyokardit vakalarında kalp çarpıntısına (taşikardi) veya kesintilerle birlikte düzensiz kalp ritmine neden olur.

Miyokardit nasıl tedavi edilir?

Miyokarditin tedavisi bir yandan semptomlara, diğer yandan tetikleyiciye bağlıdır. Fiziksel dinlenme ve altta yatan olası bir hastalığın tedavisi miyokardit tedavisinin temel taşlarını oluşturur.

Çok şiddetli miyokardit durumunda hasta genellikle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilir. Burada uzmanlar kalp aktivitesi, nabız, oksijen doygunluğu ve tansiyon gibi hayati değerleri sürekli izliyor.

Fiziksel dinlenme

Şiddetli miyokardit durumunda hastalar genellikle hastaneye yatırılır.

Hastalığın akut evresinden haftalar sonra bile hastanın aşırı efor sarf etmemesi gerekir. Doktor tam eforun tekrar ne zaman mümkün olacağına karar verir. Kalp yetmezliği belirtileri olduğu sürece hasta çalışamaz ve hasta kabul edilir. Eğer vaktinden önce tekrar harekete geçerse, hastalığın tekrar ortaya çıkması ve kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya kalır.

Miyokardit uzun süreli yatak istirahatini gerektiriyorsa, kan pıhtısı oluşma (tromboz) riski vardır. Bunu önlemek için hastalara antikoagülanlar verilir.

Nedenin tedavisi

Enfeksiyöz miyokarditin en yaygın etken maddeleri virüslerdir. Ancak genellikle bu tür viral miyokarditi tedavi edecek antiviral ilaçlar mevcut değildir. Bu durumda tedavi esas olarak bağışıklık sisteminin patojenlerle savaşmasına yardımcı olmak için dinlenme ve yatak istirahatinden oluşur.

Belirli durumlarda miyokardit için başka tedaviler de düşünülebilir (bazı durumlarda yalnızca çalışmalar bağlamında). Bunlardan biri kortizon uygulamasıdır. Antiinflamatuar etkisi vardır ve bağışıklık sistemini baskılar. Bu, bağışıklık sisteminin yanlış düzenlenmesi nedeniyle vücudun kendi yapılarına (otoantikorlar) karşı antikorlar oluşturduğu otoimmün miyokarditte faydalıdır.

Komplikasyonların tedavisi

Miyokarditin olası bir komplikasyonu kalp yetmezliğidir. Daha sonra doktor, örneğin ACE inhibitörleri, AT1 reseptör antagonistleri veya beta blokerler gibi çeşitli ilaçları reçete eder. Zayıf kalbi rahatlatırlar. Diüretikler de aynı şeyi yapar.

Miyokardit sırasında perikardda sıvı birikmişse (perikardiyal efüzyon), doktor ince, ince bir iğneyle sıvıyı aspire edebilir (perikardiyosentez).

Miyokardit sonucu kalp, işlevini yerine getiremeyecek kadar ciddi ve kalıcı hasar görmüşse, hastanın büyük olasılıkla donör kalbine (kalp nakli) ihtiyacı olacaktır.

Miyokardite ne sebep olur?

Nedenleri açısından bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan miyokardit arasında bir ayrım yapılır.

Enfeksiyöz miyokardit

Doktorlar, nedenin patojenler olması durumunda miyokarditi bulaşıcı olarak adlandırırlar. Vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde bunlar virüstür. Bu tür viral miyokarditten önce sıklıkla sıradan bir viral enfeksiyon (soğuk algınlığı, grip, ishal) gelir. Özellikle coxsackie B virüsü sıklıkla viral miyokarditin tetikleyicisidir.

Viral miyokarditten şüphelenildiğinde doktorlar yalnızca istisnai durumlarda neden olan virüsü belirler. Bunun pratikte pek bir faydası olmayacaktır; genellikle söz konusu virüslere karşı spesifik bir ilaç yoktur.

Bazı bakteriler de miyokarditi tetikler. Özellikle kalp kapakçıklarının zaten etkilendiği bakteriyel kan zehirlenmesi (sepsis) durumunda, iltihap sıklıkla kalp kasına yayılır. Buradaki tipik patojenler stafilokoklardır. Başka bir bakteri grubu olan streptokoklar da bazen miyokardite neden olur. Bunlar arasında örneğin kızıl veya bademcik iltihabının patojenleri bulunur.

Miyokarditin bir başka bakteriyel nedeni de difteridir. Nadiren Lyme hastalığı iltihaplı kalp kasının sorumlusudur. Patojen Borrelia burgdorferi bakterisi genellikle kenelerin ısırıkları yoluyla bulaşır.

Miyokarditin diğer nadir nedensel ajanları arasında tilki tenyası gibi parazitler veya toksoplazmoz veya Chagas hastalığının etken maddeleri gibi tek hücreli organizmalar bulunur.

Enfeksiyöz olmayan miyokardit.

Enfeksiyöz olmayan miyokarditte hiçbir patojen tetikleyici değildir. Bunun yerine neden, örneğin bağışıklık sisteminin düzensizliğidir. Bu durumda bağışıklık sistemi vücudun kendi yapılarına yönelir ve otoimmün hastalıklar olarak adlandırılan hastalıklar ortaya çıkar. Bunlar arasında örneğin damarların veya bağ dokusunun iltihaplanması ve romatizmal hastalıklar yer alır. Bu tür otoimmün hastalıklar bazen kalp kasının iltihaplanmasına da (otoimmün miyokardit) yol açar.

Enfeksiyöz olmayan miyokarditin bir başka nedeni de çeşitli kanserler (akciğer kanseri gibi) için radyoterapinin bir parçası olarak göğse radyasyon uygulanmasıdır.

Miyokarditi tetikleyen bir neden bulunamazsa, doku değişikliklerine bağlı olarak doktor ayrıca idiyopatik Fiedler miyokarditinden (dev hücreli miyokardit) söz eder. Lenfositik olarak bilinen bu miyokardit formunda, lenfositler (özel beyaz kan hücreleri) göç ederek bir kısmının ölmesine (nekroz) neden olur.

Miyokarditin riskleri

Miyokardit ciddi riskler oluşturur; özellikle de etkilenen kişi kendine yeterince bakmıyorsa veya kalbi önceden hasar görmüşse. Bunun nedeni miyokarditin daha sıklıkla ciddi kardiyak aritmilere neden olmasıdır.

Yaklaşık altı hastadan birinde miyokardit, kalpte sonuçta kronik kalp yetmezliğine yol açan yeniden yapılanma süreçlerini tetikler. Hasar gören kalp kası hücreleri daha sonra skar dokusuna (fibroz) yeniden şekillenir ve kalp boşlukları (ventriküller, kulakçıklar) genişler.

Doktorlar buna dilate kardiyomiyopati adını veriyor. Patolojik olarak genişleyen kalp kasının duvarları bir bakıma "yıpranmıştır" ve artık güçlü bir şekilde kasılamaz. Bu kalıcı bir kalp yetmezliğinin geliştiği anlamına gelir. Ağır vakalarda kalbin pompalama kapasitesi tamamen çöker. En kötü durumda sonuç ani kalp ölümüdür.

Miyokardit nasıl teşhis edilebilir?

Kardiyomiyozitten şüpheleniyorsanız aile hekiminiz veya kardiyoloji uzmanı bir kişiyle iletişime geçmelisiniz. Gerekirse doktorunuz daha ileri tetkikler için sizi hastaneye sevk edecektir.

Doktor-hasta konsültasyonu

Fiziksel Muayene

Bunu kapsamlı bir fizik muayene takip eder. Doktor, diğer şeylerin yanı sıra bir stetoskopla kalbinizi ve akciğerlerinizi dinler, göğsünüze dokunur ve nabzınızı ve kan basıncınızı ölçer. Ayrıca yeni başlayan kalp yetmezliği belirtileri gösterip göstermediğinizi de kontrol edecek. Bunlar, örneğin alt bacaklarınızdaki su tutulmasını (ödem) içerir.

EKG (elektrokardiyografi)

Bir diğer önemli muayene ise kalp kasının elektriksel aktivitesinin ölçülmesidir (elektrokardiyografi, EKG). Bu, kardiyomiyopatide olduğu gibi kalp aktivitesindeki değişikliklerin tespit edilmesini sağlar. Hızlanan kalp atışı (çarpıntı) ve ek atımlar (ekstra sistoller) tipiktir. Kardiyak aritmiler de mümkündür. Anormallikler genellikle geçici olduğundan, kısa süreli istirahat EKG'sine ek olarak kalp aktivitesinin uzun süreli ölçümü (uzun süreli EKG) tavsiye edilir.

Kalp ultrasonu

Kan muayenesi

Kandaki inflamasyon değerleri (CRP, ESR, lökositler) vücutta inflamasyonun olup olmadığını gösterir. Doktor ayrıca troponin-T veya kreatin kinaz gibi kalp enzimlerini de belirler. Bunlar, hasar durumunda (örn. miyokardit sonucu) kalp kası hücreleri tarafından salınır ve daha sonra kanda yüksek miktarlarda tespit edilir.

Kanda belirli virüslere veya bakterilere karşı antikorlar bulunursa, bu ilgili bir enfeksiyonu gösterir. Miyokardit bir otoimmün reaksiyonun sonucuysa, karşılık gelen otoantikorlar (vücudun kendi yapılarına karşı antikorlar) tespit edilebilir.

X-ışını

Miyokardit ile ilişkili kalp yetmezliği belirtileri göğüs röntgeninde (göğüs röntgeni) tespit edilebilir. Daha sonra kalp büyütülür. Ayrıca kalbin zayıf pompalama hareketi nedeniyle akciğerlere sıvı birikmesi de görülebilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

Kalp kateteri yoluyla doku çıkarılması

Bazen miyokardit durumunda kardiyolog kalp kateteri aracılığıyla da inceleme yapar. Bu, kalp kasından küçük bir doku örneğinin alınmasını (miyokard biyopsisi) ve bunun laboratuvarda inflamatuar hücreler ve patojenler açısından incelenmesini içerir.

Miyokardit için kendi kendine test yoktur. Mevcut semptomlardan dolayı emin değilseniz tedavinizi yapan doktorunuzla konuşun.

Miyokarditin prognozu nedir?

Miyokardit, genç ve kalp-sağlıklı insanlar da dahil olmak üzere her yaştan insanı etkiler. Hastalar sürekli olarak kendilerine fiziksel bakım yaparlarsa hastalığın seyri ve prognozu genellikle iyidir. Genel olarak miyokardit, vakaların yüzde 80'inden fazlasında kalıcı hasar bırakmadan iyileşir. Bu özellikle viral miyokardit durumunda doğrudur. Bazı hastalarda daha sonra EKG incelemesinde zararsız ekstra kalp atışları bulunabilir.

Enfeksiyöz miyokardit üç aşamada gelişir, ancak bunlar etkilenen her kişide mutlaka mevcut değildir:

  • Akut faz (patojenler dokuyu istila eder ve sitokinler gibi belirli sinyal maddelerinin salınmasıyla ilk bağışıklık tepkisi oluşur; süre: üç ila dört gün)
  • Subakut faz (kandaki virüsleri öldüren doğal öldürücü hücrelerin aktivasyonu; onarım süreçleri aynı anda başlar; süre: dört haftaya kadar)
  • Kronik faz (virüsler sonunda öldürülür, onarım ve yeniden yapılanma süreçleri - yara izi bazen kalp kasının fonksiyonel bozukluklarına yol açar; bazen inflamatuar reaksiyon devam eder; süre: birkaç haftadan kalıcıya kadar)

Kronik miyokardit

Küçük eforlar bile (merdiven çıkmak gibi) etkilenenlerde nefes darlığını (nefes darlığını) tetikler. Kalp yetmezliği genellikle ilaçla uzun süreli tedavi gerektirir. Ancak uygun tedavi ile çoğu hasta için prognoz iyidir.

Miyokardit süresi

Bireysel vakalarda hastalığın süresi, iltihabın derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

Kalp kası iltihabının gerçekten tamamen iyileştiğini söylemek de çok zordur. Hasta miyokarditin üstesinden geldikten sonra kendini tamamen sağlıklı hissetse bile, birkaç hafta dinlenmeye devam etmeli ve fiziksel efordan kaçınmalıdır. Ciddi geç etkileri (kalp yetmezliği gibi) önlemenin tek yolu budur.

Miyokarditin önlenmesi

Örneğin difteriye karşı aşı yapılması tavsiye edilir. Bu bakteriyel bulaşıcı hastalık, miyokardit riskinin yanı sıra şiddetli zatürre gibi başka tehlikeler de oluşturur. Çocukluk çağındaki aşılar genellikle tetanoz (kilitli çene) ve çocuk felci (çocuk felci) aşılarıyla birlikte yapılır.

Grip benzeri enfeksiyonların uygun şekilde tedavi edilmesi de çok önemlidir. Herhangi bir ateş durumunda mümkün olduğunca fiziksel efordan kaçınmanız önerilir. Aynı şey zararsız görünen soğuk algınlığı için bile geçerlidir. Böyle bir enfeksiyonu "taşırsanız" patojenler (virüsler veya bakteriler) kalbe kolayca yayılır.

Halihazırda miyokardit geçirmiş olan kişiler özellikle tekrar kapılma (nüksetme) riski altındadır. Doktorlar bu kişilere uygun şekilde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Her şeyden önce fiziksel efor, stres ve alkol kombinasyonundan kaçınılmalıdır.