Molnupiravir: uygulama, etkiler, yan etkiler

Molnupiravir nedir?

Molnupiravir, Sars CoV-2 enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. İlaç, koronavirüs aşısının etkili olmayabileceği 18 yaş ve üzeri yüksek riskli hastalara yöneliktir. Bu risk grubu özellikle önceden hasta olan, bağışıklık sistemi baskılanmış veya yaşlı hastaları içerir.

Aktif bileşen, Sars-CoV-2'nin replikasyon sürecine doğrudan müdahale eder. Varlığında, her çoğalma adımında koronavirüs genomunda genetik hatalar birikir. Uzmanlar buna "saçma mutasyonlar" adını veriyor.

İlacın tetiklediği yüksek mutasyon oranı, koronavirüs için ölümcül: Yeni kopyalanan viral genomda ne kadar fazla genetik hata varsa, Sars-CoV-2'nin sonunda artık "işlevsel" olmayacağı ihtimali de o kadar yüksek. Viral genetik bilgi çok hatalıysa virüs artık çoğalamaz ve Kovid-19 hastalığı daha hızlı bir şekilde azalır.

Molnupiravir ne zaman onaylanacak?

Merck, Sharp and Dohme (MSD) ve Ridgeback Biotherapeutics'in ürettiği Molnupiravir ilacı henüz Avrupa Birliği için onaylanmadı. Geliştirme aşamasında MK-4482 veya EIDD-2801 olarak da bilinen aktif madde şu anda inceleme aşamasındadır.

Molnupiravir nasıl kullanılır?

Molnupiravir tedavisine mümkün olduğu kadar erken, genellikle Kovid 19 tanısının doğrulanmasından sonraki üç ila beş gün içinde başlanmalıdır. Önerilen günlük doz, her biri beş gün boyunca kesintisiz olarak alınacak dört ayrı tablete bölünmüş 800 miligramdır.

Temel çalışma (“MOVe-out”) yalnızca yetişkinleri kapsadığından, çocuklarda ve ergenlerde kullanıma ilişkin veriler mevcut değildir.

Molnupiravir ne kadar etkilidir?

Aktif bileşen, viral varyanttan bağımsız olarak Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gerektiren yüksek riskli hastaların oranını azaltıyor.

Başlangıç ​​etkililik verileri MOVe-out pivot denemesi tarafından sağlandı. 82 ülkede 12 merkezde gerçekleşti. Şiddetli hastalık riski yüksek olan, doğrulanmış Sars-CoV-2 enfeksiyonu olan hastaneye yatırılmamış hastaları kaydetti.

Bunlara aşağıdaki hastalar dahildir:

  • Aşırı kilolu (BMI 30'un üzerinde olan obez).
  • 60 yaş üstü bireyler
  • Kronik akciğer hastalığı olan kişiler (örneğin: KOAH)
  • Kanser hastaları
  • ve diğer önceden hastalıklı kişiler (örn.: Diyabet, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, böbrek yetmezliği vb.).

Daha büyük hasta gruplarında yapılan daha yeni değerlendirmeler, hastaneye yatış riskinde yaklaşık yüzde 30 oranında daha düşük (göreceli) bir azalma olduğunu göstermektedir.

Molnupiravir'in yan etkileri nelerdir?

Birleşik Krallık'taki düzenleyici belgeler ve ilk gözlemsel veriler, molnupiravir'in iyi tolere edilen bir ilaç gibi göründüğünü göstermektedir. Ancak yan etki profilinin kesin bir değerlendirmesi şu anda mümkün değildir.

Katılımcılar en yaygın olarak aşağıdakiler gibi geçici hafif yan etkiler bildirdiler:

  • ishal (ishal)
  • genel halsizlik
  • Baş dönmesi
  • @ baş ağrısı

Önemli çalışmalarda ciddi yan etkiler ortaya çıkmamıştır. Diğer ilaçlarla olası etkileşimler de bilinmemektedir.

Gebelik ve laktasyon

Molnupiravir hamilelik sırasında alınmamalıdır. Kesin olarak belirlenmemiş olsa da, hayvan çalışmaları molnupiravirin muhtemelen embriyotoksik olduğunu ve dolayısıyla doğmamış çocuğa zarar verebileceğini ileri sürüyor.

Çiftler, tedaviden sonraki üç aylık dönem de dahil olmak üzere, molnupiravir tedavisi sırasında çocuk sahibi olmamalıdır. Molnupiravirin anne sütüne geçip geçmediği sistematik olarak araştırılmamıştır. Uzman değerlendirmesine göre emzirmeye ilacın kesilmesinden en geç dört gün sonra devam edilmelidir.

Uzun vadeli güvenliliğe ilişkin veriler mevcut değildir. Bazı uzmanlar endişelerini dile getiriyor: En azından hücre serileri ile yapılan laboratuvar testlerinde mutajenik yani mutajenik bir etki gözlemlendi. Bu muhtemelen kanser riskinin arttığını da gösterebilir.

Ancak laboratuvarda yapılan tek hücre testinden insanlardaki etkisine ilişkin bir sonuca varmak mümkün değildir. Bununla birlikte, aktif bileşenin uzun vadeli güvenliğini doğrulamak için daha ileri çalışmaların bu endişeleri ortadan kaldırması gerekmektedir.

Güvenlik kaygılarının nedenleri nelerdir?

Aktif madde molnupiravir bir "ön ilaç" olarak adlandırılır. Bu, başlangıçtaki maddenin henüz etkili olmadığı anlamına gelir. Sadece hastanın vücudunda daha sonraki metabolik süreçlerle aktif maddeye dönüştürülür. Bu, gerçekte amaçlanan bir RNA yapı bloğu yerine viral genoma dahil edilir, böylece hatalı viral kopyalar üretilir.

Bazı bilim adamlarının korkusu, bir yapı taşının viral RNA'ya yerleştirilmesi yerine, yanlışlıkla insan DNA'sına benzeyen bir molekülün oluşturulabilmesidir. Böyle sahte bir molekül, hücre bölünmesi sırasında hastanın genomuna dahil edilebilir. Hipoteze göre bu, insan genomunda mutasyonlara yol açacaktır.

Şu anda açık olan başka hangi sorular var?

Bazı uzmanlar molnupiravirin yaygın kullanımının Sars-CoV-2 üzerindeki seçilim baskısını artırabileceğinden korkuyor. Bu da yeni virüs varyantlarının ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Ancak bugüne kadarki pratik uygulama da şu anda bu varsayım için herhangi bir somut kanıt sunmuyor.