Miyelodisplastik Sendrom: Önleme

Önlemek miyelodisplastik sendrom (MDS), bireyi azaltmaya dikkat edilmelidir. risk faktörleri.

Çevresel maruziyet - Zehirlenmeler (zehirlenmeler).

  • Benzenler gibi toksik (zehirli) maddelere ve ayrıca belirli çözücülere uzun süreli (10-20 yıl) maruz kalma - özellikle etkilenen benzin istasyonu görevlileri, boyacılar ve cilacılar ve ayrıca havaalanı görevlileri (gazyağı).