Menisküs: Fonksiyon, Anatomi ve Hastalıklar

Menisküs nedir?

Menisküs diz ekleminde dışa doğru kalınlaşan düz bir kıkırdaktır. Her dizde bir iç menisküs (menisküs medialis) ve daha küçük bir dış menisküs (m. lateralis) bulunur.

Bağ dokusu ve fibrokartilajdan oluşan oldukça sıkı, basınca dayanıklı eklemlerarası diskler kolayca hareket ettirilebilir. Hilal şeklinden dolayı femur ve tibia eklemin yalnızca ortasında buluşur.

Hareket menisküsü besler

Menisküsler bu küçük konum değişiklikleriyle kıkırdağın beslenmesi için çok önemli olan sinovyal sıvının dağılıp karışmasına neden olur. Erişkinlerde menisküs sadece periferik bölgelerde kanla beslendiğinden, besinlerin doğrudan emilmesi veya atık ürünlerin salınması ancak burada mümkündür. Menisküsün geri kalanında bu, basınç ve basıncın hafifletilmesi (difüzyon) yoluyla gerçekleşmelidir.

Menisküsün görevi nedir?

Daha az sürtünme

Pürüzsüz yüzeyi nedeniyle kıkırdak temel olarak sürtünmeyi azaltır. Menisküs de aynısını yapar: Eklem başı ile dizdeki yuva arasında daha az sürtünme olmasını sağlar. Bu sayede femurun tibia kemiği üzerindeki yuvarlanma-kayma hareketi daha düzgün olur.

Daha iyi ağırlık ve basınç dağılımı

Şok emilimi

Menisküsler diz eklemine iletilen yükün yaklaşık üçte birini üstlenir. Sıkı ve basınca dayanıklı yapıları (viskoelastik), onları yürüme, koşma ve atlama sırasında şokları etkili bir şekilde tamponlayan uygun amortisörler haline getirir.

Menisküs nerede bulunur?

İki kıkırdak disk, diz ekleminde uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiği (tibia) arasında bulunur. Sanki bir masanın üzerindeymiş gibi tibial plato üzerinde uzanırlar ve yaklaşık yüzde 70'ini kaplarlar.

Menisküsler bağlar ve tendonlarla çevrilidir. Sadece medial menisküs lateral ligaman ile birleşir. Önde, iki menisküs güçlü bir tutucu bağ (ligamentum transversum cinsi) ile birbirine bağlanır.

Menisküslerden kaynaklanan diz sorunları ağrı veya diz bloğu şeklinde kendini gösterir. Ya kıkırdak diski sıkışmış, yırtılmış ya da dejenere olmuştur. İlk aşınma belirtileri bağ dokusu kisti olan menisküs gangliyonu şeklinde ortaya çıkabilir.

Nadir durumlarda, kıkırdak disklerinde iyi huylu veya kötü huylu neoplazmalar meydana gelir. Çocuklarda bazen hatalı biçimlendirilmiş menisküs (disk menisküs) bulunabilir.

Menisküs yaralanmasındaki sorun (herhangi bir kıkırdakta olduğu gibi), amortisörlerin kendilerini yalnızca sınırlı ölçüde yenileyebilmeleridir.