Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Sebepler ve Prosedür

Manyetik rezonans görüntüleme nedir?

MR nedir? Doktor böyle bir muayene istediğinde birçok hasta bu soruyu sorar. MRI kısaltması, manyetik rezonans tomografisi (MRI) veya halk arasında nükleer spin olarak da bilinen manyetik rezonans görüntüleme anlamına gelir. Vücudun hassas, yüksek çözünürlüklü kesitsel görüntülerini oluşturmak için kullanılan, sıklıkla kullanılan bir görüntüleme prosedürüdür. Doktor bu görüntüleri organ yapılarını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanabilir. Manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak tüm vücudun incelenmesine tüm vücut MR'ı denir. Ancak vücudun veya organların yalnızca tek tek bölümleri de incelenebilir. Örnekler

 • İnce bağırsak MR'ı (Sellink, hidro MR)
 • Karın MR'ı (karın)
 • Koroner arterler (kardiyak MR, bazen stres MR'ı gibi stres altındadır)
 • Kranial (kranyal) MRI (cMRI)
 • Eklemler (örneğin MR omuz veya diz eklemi)

Daha fazla bilgi: MRI - Kafa

Daha fazla bilgi: MRI - Diz

Diz eklemindeki hangi klinik tabloların ve yaralanmaların manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak tespit edilebileceğini MR: Diz makalesinde öğrenebilirsiniz.

Daha fazla bilgi: MRI - SERVİKAL Omurga

Servikal omurganın MRG'sinin nasıl çalıştığını ve ne zaman yapıldığını MRI: Servikal omurga makalesinde öğrenebilirsiniz.

MRI: Nasıl çalışır ve fiziksel prensipler

MR, atom çekirdeğinin kendi ekseni etrafında dönmesi gerçeğinden yararlanır. Bu dönüşe nükleer spin adı verilir ve her çekirdeğin etrafında küçük bir manyetik alan oluşturulur. İnsan vücudunun her yerinde bulunan hidrojen atomları da bu nükleer dönüşü sergiliyor. Normalde dönme eksenleri farklı yönlere işaret eder. Ancak manyetik rezonans görüntüleme sırasında bu durum değişir:

MRI dizileri

Radyologlar, MRI cihazının yaydığı elektromanyetik darbeleri diziler olarak adlandırır. Farklı diziler dokuyu farklı şekilde tasvir eder. Manyetik rezonans görüntülemede sıklıkla kullanılan diziler şunlardır:

 • Spin-eko dizisi (SE)
 • Gradyan eko sekansı (GRE) (kalsifikasyonlar veya kanamalar için)
 • Sıvı zayıflatılmış inversiyon iyileşmesi (multipl skleroz gibi inflamatuar hastalıklar için FLAIR-MRI)
 • Spin-eko yağ doygunluğu (SE fs)

MRI: T1/T2 ağırlıklandırması

Açıklandığı gibi atomların başlangıç ​​konumlarına dönmesine gevşeme denir. Bilgisayar bunu kesit görüntülerini hesaplamak için kullanır. Atomların boyuna veya enine yönelimine bağlı olarak buna T1 veya T2 ağırlıklandırması denir. T1 ağırlıklandırmada yağ dokusu çevresine göre daha hafif görünürken, T2 ağırlıklandırmada sıvılar görüntülenir.

Kontrast maddeli manyetik rezonans görüntüleme

Daha fazla bilgi: MRI - Kontrast madde

MR'da kontrast maddelerinin kullanımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi MR kontrast maddeleri makalesinde okuyabilirsiniz.

Fark: CT – MR

Önemli bir fark (MRI/CT) radyasyona maruz kalmayla ilgilidir: Bilgisayarlı tomografi (BT), X ışınlarıyla çalışır, bu da hastanın radyasyona maruz kalması anlamına gelir. Manyetik rezonans görüntüleme ise hastayı radyasyona maruz bırakmayan manyetik alanları ve radyo dalgalarını kullanır.

MR'ın dezavantajı daha uzun sürmesidir: İnceleme 30 ila 45 dakika sürer. Bilgisayarlı tomografi ise ortalama 10 dakikalık bir süre ile çok daha hızlıdır ve bu nedenle doktorun vücudun kesitsel görüntüsüne mümkün olan en kısa sürede ihtiyaç duyduğu acil durumlarda da tercih edilen yöntemdir. Bu nedenle, bir hastanın MR veya BT'den faydalanma olasılığının daha yüksek olup olmadığına ilişkin karar, her zaman şüphelenilen tanıya bağlı olarak doktor tarafından verilmelidir.

Kemik gibi su içeriği düşük yapıların görüntülenmesinde özellikle iyi olan BT'nin aksine, yumuşak dokunun daha yakından incelenmesi gerektiğinde manyetik rezonans görüntüleme tercih edilen yöntemdir. Bu nedenle sıklıkla kanser teşhislerinde, örneğin bir tümörün ilerlemesini değerlendirmek veya metastazları tespit etmek için kullanılır. Katılan doktor ayrıca aşağıdaki durumlarda sıklıkla MR çekilmesini ister:

 • MS (multipl skleroz)
 • Kemiğin enflamatuar hastalıkları
 • Organların iltihabi hastalıkları (pankreas, safra kesesi vb.)
 • Apseler ve fistüller
 • Damarlardaki şekil bozuklukları ve çıkıntılar (anevrizma gibi)
 • Eklem hasarı (artroz, tendon, kıkırdak ve bağ yaralanmaları)

MRI taraması sırasında ne yapılır?

Doktor muayenenin amacını, prosedürünü ve olası MR yan etkilerini size önceden açıklayacaktır. Ayrıca muayene için (örneğin ince bağırsak MR'ı için) oruç tutmanız gerekip gerekmediğini de öğreneceksiniz.

Kalp piliniz veya implante edilmiş başka bir cihazınız varsa, MR taramasından önce doktorunuza bu durumu bildirmelisiniz. Manyetik rezonans görüntüleme, hassas cihazın fonksiyonunu etkileyebileceğinden, muayeneye girip giremeyeceğiniz konusunda doktorunuzun karar vermesi gerekir. Eğer şüphe duyuyorsa önceden imalatçıya sormalıdır.

Ayrıca MR taraması sırasında vücuttaki metal parçalar kayabilir veya yanıklara neden olacak kadar ısınabilir. Bu nedenle aşağıdakilere özel dikkat gösterilmelidir:

 • Metal parçalı protezler
 • Vücuttaki çiviler, plakalar veya vidalar (örn. kemik kırıklarından sonra takılan)
 • doğum kontrol bobinleri
 • stentler
 • Kaza veya ateşli silah yaralanması sonrasında vücutta kalan metal kıymıklar

Muayene için MR makinesinin önündeki hareketli, dar koltuğa uzanmanız gerekmektedir. Daha sonra tüpün içine itileceksiniz. Net görüntü alabilmek için muayene süresince mümkün olduğunca hareketsiz yatmalısınız. Ayrıca kısa bir süre nefesinizi tutmanız gerekebilir; bunu yapmanız bir hoparlör aracılığıyla size söylenecektir.

MR incelemesine, manyetik bobinlerin açılıp kapanmasından kaynaklanan yüksek vuruş sesleri eşlik eder. Bu nedenle size önceden işitme koruması veya ses geçirmez müzikli kulaklık verilecektir.

MR: tüpte klostrofobi

Açık MR

Açık MR, klostrofobisi olan hastalar için iyi bir alternatiftir. Aşırı kilolu olan ve konvansiyonel MR tarayıcısında yer darlığı nedeniyle muayenesi zor olan hastalar da açık MR'dan faydalanmaktadır.

Bir diğer önemli avantaj da doktorun açık tüp aracılığıyla hastaya her zaman ulaşabilmesidir. Örneğin, şüpheli kanserli kitlelerden numune alabiliyor veya görüntü kontrolü altında lokal olarak etkili ilaçları uygulayabiliyor.

Radyoloji muayenehanelerinin ve kliniklerinin hepsinde açık MRI tarayıcısı yoktur. Açık sistemde muayene olmayı tercih ediyorsanız bu konuyu doktorunuzla konuşun. Uygun bir uygulama önerebilirler. Alternatif olarak, hangi radyologların açık MRI sunduğunu öğrenmek için internette kendiniz arama yapabilirsiniz.

Manyetik rezonans görüntüleme: özel prosedürler

Belirli sorular için doktor, metabolik süreçlerin de görselleştirildiği PET/MRI gibi kombine prosedürleri de kullanır. PET, pozitron emisyon tomografisi anlamına gelir.

MRI taramasının riskleri nelerdir?

Manyetik rezonans görüntüleme çok güvenli, ağrısız bir tanı aracıdır. Sadece ilk üç aylık dönemdeki hamile kadınlara ve vücutlarında hassas implantlar veya metal parçalar bulunan hastalara, yalnızca kesinlikle gerekli olması durumunda MRI taraması yapılır.

Kontrast maddenin neden olabileceği yan etkiler şunlardır:

 • sıcaklık hissi
 • baş ağrısı
 • Karınkanlık veya uyuşma
 • Böbrek yetmezliği
 • Hoşgörüsüzlük reaksiyonları

MR çekimi öncesinde metal içeren ve mıknatıslanabilen tüm nesneler çıkarıldığı sürece bu taraftan herhangi bir tehlike (yanık gibi) beklenmemektedir.

MR ve hamilelik

MRI taramasından sonra nelere dikkat etmeliyim?

MRI taraması için size sakinleştirici verildiyse en az 24 saat araç kullanmamalısınız. MRI taraması ayakta tedavi bazında yapılıyorsa, sizi önceden alacak birini ayarlamak en iyisidir.

MR görüntüleri muayeneden hemen sonra alınabilir. Ancak öncelikle doktorun bunları değerlendirip rapor hazırlaması gerekir. Daha sonra MRI raporunu genellikle birkaç gün içinde posta yoluyla alacaksınız, ancak bazen raporu radyoloji muayenehanesinden kendiniz almanız gerekebilir. Ayrıca kesit görüntülerin saklandığı bir CD de alacaksınız. Bulguları ve MRI CD'sini doktorunuzla yapacağınız bir sonraki randevunuzda yanınızda getirin.