Akciğer fonksiyon testi: Nedenleri, Prosedürü, Önemi

Akciğer fonksiyon testi nedir?

Solunum fonksiyon testi, adından da anlaşılacağı gibi, akciğerlerin ve diğer solunum yollarının fonksiyonunu kontrol eden bir muayenedir. Bu amaç için çeşitli test prosedürleri mevcuttur:

 • Spirometri (“akciğer fonksiyonu” anlamına gelen “Lufu” olarak da adlandırılır)
 • Spiroergometri (fiziksel stres altında akciğer fonksiyonunun incelenmesi)
 • Difüzyon kapasitesinin belirlenmesi (gaz değişiminin incelenmesi)
 • Bodypletismografi / tüm vücut pletismografisi (hacim belirlemeye dayalı)
 • Kan gazı analizi (kandaki oksijen ve karbondioksit içeriğinin belirlenmesi)
 • tıbbi test prosedürleri (solunum fonksiyonunun aktif maddeler tarafından hedeflenen etkilenmesi)

Evde kullanım için kendi kendine testler:

Zirve akış ölçümüne ek olarak, akciğer fonksiyonunuzu kabaca kendi başınıza değerlendirmek için kullanabileceğiniz, evde kullanıma yönelik bazı basit testler vardır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Evde akciğer testi makalesinde okuyun.

Akciğer fonksiyon testi: Değerler ve anlamları

Solunum fonksiyon testinde çeşitli ölçüm yöntemleriyle aşağıdaki değerler kaydedilebilir:

 • Toplam akciğer kapasitesi: Hastanın mümkün olduğu kadar derin nefes almasının ardından akciğerlerdeki hava hacmi.
 • Artık hacim: Güçlü bir nefes verme sonrasında akciğerlerde ve hava yollarında kalan hacim.
 • Nefes hacmi (aynı zamanda tidal hacim): Hastanın normal bir nefesle soluduğu hava miktarı.
 • İnspiratuar rezerv hacmi: Normal bir inspirasyondan sonra hastanın ek olarak soluyabileceği hava miktarı.
 • Ekspirasyon yedek hacmi: Hastanın normal ekshalasyondan sonra ek olarak nefes verebileceği hava hacmi
 • Tepe ekspiratuar akış (PEF): zorlu ekspirasyon sırasında hava akışının maksimum gücü.
 • Bir saniyelik kapasite (FEV1): Hastanın tam güçle nefes aldıktan sonraki ilk saniye içinde verebildiği nefes hacmi
 • Tiffenau endeksi: bir saniyelik kapasitenin yaşamsal kapasiteye oranı
 • Ortalama ekspiratuar akış (MEF): Yaşam kapasitesinin belirli bir tanımlanmış yüzdesi hala akciğerlerde olduğunda solunum akışının ortalama gücü

Solunum fonksiyon testi – Değerlendirme: Standart değerler tablosu

Aşağıdaki tabloda akciğer fonksiyonuna ilişkin standart değerler listelenmektedir. Ölçülen değerler (tekrar tekrar ölçüldüğünde) bu standart değerlerden saparsa, bu durum bir akciğer fonksiyonu bozukluğuna, çoğunlukla da spesifik bir akciğer hastalığına işaret eder.

Parametre

ortak kısaltma

normal değer

Toplam akciğer kapasitesi

TC, TLC

6 ila 6.5 litre

Hayati kapasite

VC

4.5 ila 5 litre

Artık hacim

RV

1 ila 1.5 litre

Nefes hacmi

VT

0.5 litre

İnspiratuar rezerv hacmi

İRV

Ekspiratuar rezerv hacmi

ERV

1.5 litre

Fonksiyonel artık kapasite

FRC

2.5 ila 3 litre

Tepe Ekspirasyon Akışı

PEF

Yaşa/cinsiyete özgü normal değerin >%90'ı

Bir saniyelik kapasite

FEV1

Yaşa/cinsiyete özgü normal değerin >%90'ı

Tiffenau endeksi

FEV1 : VC

> 70%

Ortalama ekspiratuar akış

MEF

Yaşa/cinsiyete özgü normal değerin >%90'ı

Solunum fonksiyon testi ne zaman yapılmalı?

Örneğin doktor, daralmış hava yollarını (tıkanıklığı) tespit etmek için bunu kullanabilir. Bu öncelikle yaygın hastalıklar olan astım ve KOAH'ta ortaya çıkar. Etkilenenlerde akciğer fonksiyon değerlendirmesi, bir saniyelik kapasitede ve Tiffenau indeksinde bir azalma olduğunu gösteriyor. Rezidüel hacmin artması, genellikle obstrüktif hava yolu hastalığının geç bir sonucu olan amfizemi işaret edebilir.

 • Pulmoner fibroz
 • Plevral efüzyon: plevral boşlukta sıvı birikmesi (= akciğer ile plevra arasındaki boşluk)
 • Akciğer dokusunda veya plevral boşlukta yara izleri veya yapışıklıklar
 • Göğüs iskeletindeki malformasyonlar

Bu tür hastalıklarda akciğerlerin genişleyebilirliğinin azalması, solunum fonksiyon testinde yaşamsal kapasitenin ve toplam akciğer kapasitesinin azalmasıyla ortaya çıkar.

Solunum fonksiyon testinde ne yapıyorsunuz?

Spirometre

Standart ve dolayısıyla her teşhis sürecinin genellikle başlangıcı, hastanın bazen daha güçlü, bazen de her zamanki gibi ağızlıktan nefes alması istenen spirometridir. Muayene ilaçla ilgili test prosedürleriyle (bronkospazmiloz testi gibi) birleştirilebilir.

Spirometrinin tam olarak nasıl çalıştığını ve ölçülen değerlerden hangi sonuçların çıkarılabileceğini öğrenmek için Spirometri makalesini okuyun.

Spiroergometri

Spiroergometri sırasında hastanın ne yapması gerektiğini ve risklerin neler olduğunu Spiroergometri yazısında tam olarak okuyabilirsiniz.

Spiroergometrinin yanı sıra bir diğer egzersiz testi de 6 dakika yürüme testidir. Bu testte doktor, hastanın altı dakika boyunca mümkün olduğu kadar hızlı yürürken kat edebileceği (düzey) mesafeyi ölçer; akciğer hastalığı olan hastalar genellikle sağlıklı insanlara göre çok daha az uzağa giderler. Test sırasında bazen hastanın nabzı, kan basıncı ve oksijen saturasyonu da ölçülür.

Çeşitli solunum değişkenlerinin daha hassas ve doğru ölçümü vücut pletismografisidir. Burada hasta, telefon kulübesine benzer şekilde kapalı bir odada oturuyor. Doktor, bir yandan spirometriye benzer şekilde ağızlıktan nefes alırken, paralel olarak odacık içindeki basınç değişikliklerini de ölçer.

Muayenenin tam olarak nasıl çalıştığını ve diğer akciğer fonksiyon testlerine göre ne gibi avantajlara sahip olduğunu öğrenmek için Vücut pletismografisi makalesini okuyun.

Doktor, vücut pletismografi ekipmanını kullanarak (yukarıya bakın), akciğerlerin difüzyon kapasitesini de ölçebilir. Bu, akciğerlerin solunum gazlarını ne kadar iyi değiştirebildiğini gösterir. Difüzyon kapasitesini ölçmek için hasta, güvenli miktarda karbon monoksit (CO) içeren havayı solur. Bu, doktorun akciğerlerin solunan havadan oksijeni ne kadar iyi aldığını ve karbondioksiti ne kadar iyi saldığını belirlemesine olanak tanır. Daha fazla ayrıntı için Vücut pletismografisi makalesini okuyun.

Kan gazı analizi

Kan gazı değerleri yardımıyla doktor akciğerleri ve kalbi izleyebilir. Kan gazı analizi sonuçlarının tam olarak ne anlama geldiğini Kan gazı değerleri makalesinde okuyabilirsiniz.

Tepe akış ölçümü

Akciğer hastalığı olan hastalar, kullanışlı, basit bir tepe akış ölçeri kullanarak solunum fonksiyonlarını evde ölçme seçeneğine sahiptir.

Tepe akış ölçümü sırasında hangi değerlerin kaydedildiğini ve hastanın neleri akılda tutması gerektiğini öğrenmek için Tepe akış ölçümü makalesini okuyun.

Akciğer fonksiyon testinin riskleri nelerdir?

Test prosedürleriyle ilgili belirli tehlikeler yoktur. Ancak birkaç kez akciğer fonksiyon ölçümü yapıldıktan sonra öksürük veya baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Ancak kısa bir süre sonra bu durum azalıyor.

Solunum fonksiyon testinden sonra ne yapmam gerekir?

Solunum fonksiyon testinden hemen sonra normal solunum ritmine dönmelisiniz. Sakin ve eşit bir şekilde nefes alıp vermeye çalışın. Hafif bir öksürük veya ağız kuruluğu yaşarsanız, biraz içmelisiniz. Doktorunuz, akciğer fonksiyon testinin ardından sonuçları ve yapılacak diğer işlemleri sizinle görüşecektir.