Akciğer kanseri: türleri, önlenmesi, prognozu

Göğüs nedir?

Toraks, göğüs boşluğu ve karın boşluğunun üst kısmını kapsayan göğüs için kullanılan tıbbi terimdir. Solunum kasları içte ve dışta dış duvara bağlanır. İçeride toraks plevral boşluklar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Diyafram karın boşluğunun alt sınırını oluşturur.

Göğüs kafesinin görevi nedir?

Kemikli göğüs kafesinin bir başka işlevi de organları korumaktır: kalp ve akciğerlerin yanı sıra büyük damarları da.

Göğüs kafesi nerede bulunur?

Göğüs, gövdenin üst kısmıdır. Göğüs boşluğunun organlarını içerir - kalp, akciğerler, trakea, yemek borusu ve büyük damarlar. Diyafram bunları karın boşluğundaki organlardan ayırır.

Göğüs kafesi hangi sorunlara neden olabilir?

Torasik omurganın yaşlılıkta genç yıllara göre daha kavisli olması nefes almayı engeller.

Tavuk göğsü (pectus carinatum) veya huni göğüs (pectus excavatum) gibi göğüs kafesindeki malformasyonlar da solunum problemlerine ve kalbin yer değiştirmesine neden olabilir.