Düşük Tansiyon: Eşikler, Belirtiler, Nedenler

 • Semptomlar: Bazen yok, ancak sıklıkla semptomlar çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, nefes darlığını içerir.
 • Nedenleri: Düşük tansiyon kısmen kalıtsaldır. Ancak çevresel etkiler, hastalıklar veya ilaçların yanı sıra belirli vücut duruşları veya pozisyondaki (hızlı) değişiklikler de buna neden olabilir.
 • Teşhis: Tekrarlanan tansiyon ölçümü, bazı dolaşım testleri, gerekirse ileri tetkikler (ultrason ve kan testleri gibi). Eşik değerleri: Erkeklerde 110 ila 60 mmHg, kadınlarda 100 ila 60 mmHg.
 • Tedavi: Alternatif duşlar, egzersiz, yeterince tuzlu yiyecekler, bol sıvı içmek gibi ev ilaçları ve genel önlemler; eğer tüm bunlar işe yaramazsa: ilaç tedavisi
 • Prognoz: Genellikle zararsızdır, yalnızca belirli durumlarda yakın gözlem gereklidir

Düşük tansiyon: Eşik değerleri tablosu

Kan basıncı terimi büyük arterlerdeki basıncı ifade eder. Bunlar kalpten uzaklaşan damarlardır. Arterlerdeki basıncın ne kadar yüksek veya düşük olduğu bir yandan damar duvarlarının esnekliğine ve direncine bağlıdır. Öte yandan kan basıncı, kalbin atış gücünden, yani kalp atışı başına dolaşıma ne kadar kan hacminin taşındığından etkilenir. Kalp atış hızı da bir rol oynar.

Kan basıncı hangi birimde ölçülür?

Kan basıncı “milimetre cıva” (mmHg) cinsinden ifade edilir. Üst (sistolik) değer, kalp kasının kasılıp kanı dışarı attığı andaki kan basıncını tanımlar. Düşük (diyastolik) değer, kalbin tekrar kanla dolduğu gevşeme (gevşeme) evresini ifade eder.

Kan basıncı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Kan basıncı = atım hacmi × kalp atış hızı × sistemik vasküler direnç.

Yani eğer vücut kan basıncını yükseltmek istiyorsa bu parametrelerden bir veya birkaçının arttırılması gerekir. Vücut matematiksel olarak daha yüksek bir kan basıncına bu şekilde ulaşır: kalp atışı başına daha fazla kan taşıyabilir (atım hacmini artırabilir), kalbin daha sık atmasını sağlayabilir (kalp atış hızını artırabilir) veya vücuttaki kan damarlarını daraltabilir, böylece damar direnci artar.

Düşük tansiyon: değerler

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre kan basıncının ideal olarak 120 ila 80 mmHg veya daha az olması gerekir. Sistolik değer 110 (erkek) veya 100 (kadın) ve diyastolik değer 60'ın altındaysa buna düşük tansiyon (arteriyel hipotansiyon) denir. Optimum değerden yukarı doğru sapmaların nasıl değerlendirildiği tabloda görülebilir:

Sistolik (mmHg)

Diyastolik (mmHg)

Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

< 110/100*

<60

<120

<80

Normal kan basıncı

120 - 129

80 - 84

Yüksek normal kan basıncı

130 - 139

85 - 89

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

≥ 140

≥ 90

* Erkeklerde 110/60'ın altındaki değerler düşük tansiyon olarak kabul edilir; kadınlarda değerler 100/60'ın altındadır.

Düşük tansiyon nadiren tehdit edicidir. Ancak değerler çok fazla düşerse düşük tansiyon tehlikeli hale gelebilir, o zaman bayılma riski vardır. Bazen arteriyel hipotansiyon potansiyel olarak ciddi bir organ hastalığının göstergesi olabilir.

Düşük tansiyon: belirtiler

Düşük tansiyon her zaman semptomlara neden olmaz. Ancak özellikle kan basıncı hızla düştüğünde belirtiler arasında baş dönmesi, hızlı kalp atışı ve dolaşım sorunları, baş ağrısı veya yorgunluk yer alabilir. Sıklıkla etkilenenler ergenlik çağındaki (aktif olmayan) ergenler, genç zayıf kadınlar, hamile kadınlar ve yaşlı zayıf insanlardır. Prensip olarak, düşük tansiyon aşağıdaki belirtilerden herhangi birine, hatta birkaçına neden oluyorsa ve bunlar sık ​​sık ya da çok aniden ortaya çıkıyorsa, nedeninin bir doktor tarafından açıklığa kavuşturulmasını sağlamalısınız:

Çarpıntı: Kan basıncı düşük olduğunda sıklıkla eş zamanlı olarak hızlı bir kalp atışı (nabız) ​​meydana gelir. Bunun nedeni, vücudun azalan kan akışına karşı koymak istemesidir ve bunu sempatik sinir sisteminin etkinleştirilmesi yoluyla kalbin daha hızlı atmasını sağlayarak yapar.

Bu tür "düşmeler", düşme riski varsa veya sürüş sırasında meydana gelirse tehlikeli hale gelir.

Baş ağrıları: Düşük tansiyona sıklıkla (bıçağa saplanan, nabız atan) baş ağrıları eşlik eder. Sebebi: kafadaki kan akışının azalması. Daha sonra bir şeyler içmeye ve böylece dolaşımdaki kan hacmini artırmaya yardımcı olabilir. Temiz hava beyne oksijen tedarikini iyileştirdiğinden ve dolaşımı uyardığından yürüyüş de iyidir.

Yorgunluk: Yorgunluk, konsantrasyon sorunları, uyku hali, yorgunluk – düşük tansiyon sizi yorar. Etkilenenlerin sabahları yola çıkmaları daha uzun sürüyor ve kendilerini genel olarak halsiz hissediyorlar. Ayrıca kan akışının azalması nedeniyle sıklıkla titrerler veya daha fazla terlerler.

Nefes darlığı: Göğüste sıkışma hissi veya kalp bölgesinde dikiş atılması da düşük tansiyonun belirtileri olabilir. Bazı hastalar nefes almakta zorluk çeker ve ciltleri serin ve solgun hissedilebilir. Bunun nedeni, arteriyel hipotansiyonun, kan hacmini kalp veya beyin gibi hayati organlara yönlendirmek için kan damarlarının daralmasına neden olmasıdır.

Kulak çınlaması, iştah kaybı, sinirlilik, havaya karşı hassasiyet ve depresif ruh hali de düşük tansiyonun habercisi olabilir.

Düşük tansiyon: nedenleri ve risk faktörleri

Böbrek, kendisini besleyen damarlardaki kan basıncının çok fazla düşmesi durumunda da aktif hale gelir: Daha sonra renin hormonunu salgılar. Ara adımlarla kan basıncının artmasını tetikler. Renin, anjiyotensin ve aldosteron bu ara basamaklarda yer alır. Bunlar vücudun çeşitli bölgelerine mesaj ileten haberci maddelerdir. Böbrekteki kan basıncını renin aracılığıyla kontrol eden sisteme bu nedenle renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) adı verilir.

Kan basıncını düzenleyen mekanizmalar çeşitli nedenlerle yeterince çalışmayabilir veya bozulabilir. Bunun sonucunda düşük tansiyon ortaya çıkar. Doktorlar farklı hipotansiyon biçimlerini birbirinden ayırır: birincil (esansiyel) hipotansiyon, ikincil hipotansiyon ve ortostatik hipotansiyon.

Birincil hipotansiyon

Birincil veya esansiyel düşük tansiyon, hipotansiyonun en yaygın şeklidir. Tanımlanabilir bir neden olmadan ortaya çıkar. Ancak buna olan eğilim muhtemelen kalıtsal olabilir. Genç ve zayıf insanlar (özellikle kadınlar) sıklıkla doğuştan düşük tansiyona sahip olduğundan, buna aynı zamanda yapısal hipotansiyon da denir (yapı = vücut, genel fiziksel durum).

İkincil hipotansiyon

İkincil düşük tansiyon, altta yatan bir hastalığın sonucu veya belirtisidir. Bunlar örneğin şunları içerir:

 • Adrenal korteksin yetersiz fonksiyonu (Addison hastalığı)
 • Hipofiz bezinin hipofonksiyonu (ön hipofiz yetmezliği)
 • Kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, perikardit)
 • Tuz eksikliği (hiponatremi) Venöz yetmezlik (varisli damarlar)

Sıvı eksikliği (aşırı sıcakta, aşırı terleme, şiddetli ishal ve kusma vb. nedeniyle) kan basıncının düşmesine de neden olabilir: Büyük miktarda sıvı kaybı, dolaşan kan miktarını azaltır, bu da damarlardaki basıncı azaltır. Örneğin şokta durum böyledir. Bu zihinsel şoku değil, vücuttaki hacim eksikliğini ifade eder. Bu, örneğin çok fazla kan veya su kaybedildiğinde meydana gelir.

Bazı ilaçların yan etkisi olarak kan basıncı da aşırı derecede düşebilir. Bu tür ilaca bağlı hipotansiyon örneğin şu şekilde tetiklenebilir:

 • psikotrop ilaçlar (depresyon, anksiyete, uykusuzluk ilaçları)
 • Antiaritmikler (kardiyak aritmilere karşı ilaçlar)
 • Antihipertansifler (yüksek tansiyona karşı ilaçlar)
 • Diüretikler (diüretik ilaçlar)
 • Koroner ajanlar (anjina pektoris için: nitro spreyler)
 • Vazodilatörler (vazodilatatör ajanlar)

Ortostatik hipotansiyon

Ortostatik hipotansiyonun olası nedenleri şunlardır:

 • İkincil düşük tansiyonOtonom sinir sisteminde rahatsızlık (örneğin şeker hastalığına bağlı)
 • Beyindeki sinir hücresi hasarı (örneğin Parkinson hastalığı, alkol bağımlılığı nedeniyle)
 • Varisli damarlar (varis)
 • Derin ven trombozu (posttrombotik sendrom) sonrası durum

Ortostatik hipotansiyonun iki şekli ayırt edilir:

 1. Sempatikotonik ortostatik hipotansiyon: Ayağa kalktıktan sonra nabız artarken sistolik kan basıncı düşer.
 2. Asimpatikotonik ortostatik hipotansiyon: Sistolik ve diyastolik kan basıncı ayağa kalkıldığında düşer, nabız değişmez veya düşer.

Hamilelikte düşük tansiyon

Hamileliğin ilk altı ayında düşük tansiyon normaldir. Ancak bazen hamileliğin sonlarında bile çok düşük kalır. Bunun nedeni sözde vena kava sendromu olabilir: Bu, doğmamış bebeğin annenin büyük vena kavasına baskı yapmasıdır.

Bu büyük kan damarı kanı vücuttan kalbe geri taşır. Bu nedenle çocuğun büyük vena kava üzerindeki baskısı kanın kalbe dönüş akışını bozar. Sonuç olarak beyne ve vücudun diğer bölgelerine giden kan akışı azalır ve düşük tansiyon gelişir.

Düşük tansiyon: muayeneler ve teşhis

Eğimli masa testi özellikle dolaşım sorunları nedeniyle halihazırda baygınlık geçirmiş olan hastalara yapılmaktadır. Test sırasında, etkilenen kişi iki emniyet kemeriyle eğimli bir masaya bağlanır. Kalp atış hızı ve kan basıncı izlenir. Yatma pozisyonunda on dakikalık bir dinlenme süresinden sonra, eğim masası hızla 60 ila 80 derecelik bir eğim açısına yükseltilir. Bu, kan basıncının ve nabzının düşmesine ve hastanın bayılmasına neden olup olmadığını görmek için yatar pozisyondan hızlı bir şekilde ayağa kalkmayı simüle eder. Böyle bir durumda vazovagal senkop (otonom sinir sistemine ait vagus sinirinin aşırı reaksiyonu sonucu bayılma) adı verilir.

Buna karşılık, yetersiz ortostatik düzenlemenin bir sonucu olarak düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon) Schellong testi yardımıyla tespit edilebilir. Bu dolaşım testinde hastanın önce XNUMX dakika uzanması, ardından hızla ayağa kalkıp XNUMX dakika kadar ayakta kalması gerekir. Ortostatik hipotansiyonda, pozisyondaki hızlı değişiklik kan basıncında düşüşe ve muhtemelen başka semptomlara (baş dönmesi gibi) neden olur.