Larenjit: Nedenleri ve Belirtileri

Kısa bir bakış

 • Belirtileri: Ses kısıklığı, ses kaybı, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, huzursuz öksürük, boğazda yabancı cisim hissi, sık boğaz temizleme.
 • Risk faktörleri: Alerjiler, kronik mide yanması (reflü), çarpık burun septumu, gergin ses telleri, soluduğumuz havadaki tahriş edici maddeler, sinüzit.
 • Nedenleri: Virüs veya bakteri enfeksiyonu, sessiz reflü.
 • Tedavi: Sesi dinlendirin, baharatlı veya sıcak yiyeceklerden, sigara, alkol, solumaktan kaçının; antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyon durumunda, semptomların hafifletilmesi
 • Teşhis: Tipik semptomlara dayanarak kulak burun boğaz uzmanı tarafından laringoskopla patojenlerin laboratuvarda tespiti
 • Prognoz: Akut form genellikle kendi kendine hızla iyileşir, kronik sıklıkla tekrarlar, muhtemelen mukozalarda değişiklik (polipler, mukoza bezlerinin büyümesi veya kuruması)
 • Önleme: Güvenli bir önleme mümkün değildir, bağışıklık sisteminin genel olarak güçlendirilmesi, yedek ses

Larenjit nedir?

Tıbbi olarak larenjit olarak da bilinen larenjitte, gırtlaktaki mukozalar ve ses telleri iltihaplanır. Genellikle virüslerin veya bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonunun sonucudur. Çok konuşarak, yüksek sesle konuşarak veya bağırarak seslerini çok fazla zorlayan kişilerin larenjit geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Larenjit: Belirtileri nelerdir?

Aşağıdaki belirtiler larenjitin karakteristiğidir:

 • Ses kısıklığı
 • Ses değişikliği (disfoni)
 • Boğaz ağrısı
 • Yutma güçlüğü
 • Tahriş edici öksürük
 • sık boğaz temizleme
 • yabancı cisim hissi (“boğazda yumru”)
 • muhtemelen ateş (akut larenjit)

Kadınlarda ve erkeklerde larenjit belirtileri benzerdir.

Larenjit bulaşıcı mıdır?

Larenjitin nedeni virüs ve/veya bakteri enfeksiyonuysa, etkilenen kişiler potansiyel olarak başkalarına bulaşıcıdır. İnfluenza virüsleri gibi nedensel virüsler, örneğin insanlar konuştuğunda veya öksürdüğünde dışarı atılan ve başkaları tarafından tekrar solunan küçük sıvı damlacıklarına yapışarak yayılır.

Enfekte olan kişinin mutlaka larenjit olması gerekmez; bunun yerine, grip virüsleri örneğini sürdürürsek, gırtlağa yayılmayan grip hastalığına yakalanır. Larenjitin ne kadar bulaşıcı olduğu ve ne kadar süreceği patojene bağlı olarak değişir.

Bu nedenle başkalarını enfeksiyondan korumak için larenjitiniz olsa bile evde kalmanız önerilir.

Nedenleri ve risk faktörleri

Larenjitin birkaç nedeni vardır:

Virüsler ve bakteriler

Ayrıca larenjit gelişimini destekleyen çeşitli risk faktörleri vardır:

Aşırı stresli ses telleri

Sesini sık sık ve aşırı derecede zorlayan şarkıcılar veya öğretmenler gibi kişilerin larenjit geliştirme olasılığı daha yüksektir. Daha sonra ses aparatı tahriş olur ve aşırı gerilir.

Tahriş edici solunum havası

Sıklıkla kuru havayı, tozu, kimyasal buharları veya sigara dumanı gibi tahriş edici kirleticileri soluyan kişiler de hızla larenjite yakalanırlar.

Alerjiler veya sinüzit.

Larenjit aynı zamanda diğer hastalıkların olası bir sonucudur: Örneğin, alerji nedeniyle kronik olarak tıkanmış bir burnunuz varsa, neredeyse yalnızca ağzınızdan nefes alırsınız, bu da farenjit ve larenjiti teşvik eder. Bu aynı zamanda kronik sinüzit için de geçerlidir.

Bükülmüş burun septumu

Bükülmüş bir nazal septum aynı zamanda nefes almayı da zorlaştırır ve dolayısıyla larenjiti de kolaylaştırır.

Kronik mide ekşimesi (reflü hastalığı)

Reflü hastalığı olan kişilerde mide suyu tekrar tekrar yemek borusuna girer. Bu aynı zamanda sıklıkla gırtlağı da iltihaplandırır veya larenjit gelişecek kadar tahriş olur. Doktor, reflüden kaynaklanan larenjiti larenjit gastrika olarak adlandırır. Bu reflü türü genellikle mide yanması meydana gelmediği için fark edilmez ve bu nedenle sessiz reflü olarak da adlandırılır.