Laringeal Kanser: Tipik Semptomların Erken Tespiti

Laringeal kanser kendini nasıl gösterir?

Gırtlak kanserinin belirtileri tümörün gırtlaktaki konumuna bağlıdır. Gırtlak kanseri belirtileri açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir fark yoktur.

Glottik tümörlerde gırtlak kanseri belirtileri

Tüm gırtlak kanseri vakalarının yaklaşık üçte ikisinde tümör, ses telleri ve kıkırdaktan oluşan glottis içinde büyür. Glottik tümörü işaret eden erken belirtiler şunlardır:

  • Sert, nefes kesici bir vokal sesiyle birlikte kalıcı ses kısıklığı
  • Kalıcı boğaz kaşınması ve/veya sürekli boğazı temizleme ihtiyacı
  • Kronik öksürük

Bu belirtilerin üç/dört haftadan fazla sürmesi halinde doktora başvurulması tavsiye edilir. Nedenini belirlemenin tek yolu budur. Glottik laringeal kanserin daha sonraki, ileri evresinde başka semptomlar da eklenir:

  • İşitilebilir solunum gürültüsüyle birlikte solunum güçlüğü
  • Nefes darlığı (dispne)
  • kulak ağrısı

Başlangıç ​​semptomları zaten oldukça belirgin olduğundan glottik karsinomlar genellikle erken tespit edilebilir.

Supraglottik tümörlerde gırtlak kanseri belirtileri

Ses teli seviyesinin üzerindeki kötü huylu tümörler (supraglottis) gırtlak kanserinin ikinci en sık görülen şeklidir. Erken belirtiler

  • Yutulduğunda ağrı
  • Açıklanamayan yutma güçlüğü
  • Boğazda belirsiz bir yabancı cisim hissi ve kulaklara yayılan ağrı

Supraglottik karsinomların en büyük tehlikesi genellikle nispeten geç tespit edilebilmeleridir. Teşhis anında, tümörün metastazı genellikle servikal lenf düğümlerinde zaten oluşmuştur. Bu, genellikle ağrısız olan, boyunda ele gelen bir şişlik ile fark edilebilir.

Subglottik tümörlerde laringeal kanser belirtileri

Laringeal kanser nadiren ses tellerinin seviyesinin altındaki bölgede gelişir. Bu tür subglottik tümörlerin belirtileri nispeten geç fark edilir hale gelir: Yalnızca boyutun büyümesi nefes alma zorluklarına yol açar. Ses telleri sabitleşirse ses kısıklığı ortaya çıkar.

Laringeal kanserin olası belirtilerinin erken bir aşamada netleştirilmesi

Bahsedilen belirtilerden bir veya daha fazlasını fark ederseniz, bunun gerçekten gırtlak kanseri belirtileri olması ihtimaline karşı, bir doktora görünmeniz önemlidir.

İki ila üç haftadan uzun süren yeni bir ses kısıklığı başlangıcı özellikle dikkat çekicidir. Bu ses telleri bölgesinde bir tümöre işaret edebilir. Bir kulak burun boğaz uzmanı, inatçı ses kısıklığı ve diğer olası gırtlak kanseri semptomlarını açıklığa kavuşturacak ve gerekirse acil tedaviyi başlatacaktır.