Jejunum (İnce Bağırsak): Anatomi ve Fonksiyon

Jejunum nedir?

Boş bağırsak olan jejunum, ince bağırsağın orta kısmıdır, yani duodenum ile ileum arasında yer alır. İkincisinin net bir sınırı yoktur. İkisi birlikte (jejunum ve ileum) ince bağırsak olarak da adlandırılır.

Jejunum ikinci bel omuru seviyesinde başlar ve yaklaşık iki ila iki buçuk metre uzunluğundadır. İleum gibi, mezenter adı verilen peritoneal bir kopya ile karın arka duvarına bağlanır ve çok sayıda serbestçe hareket edebilen halkalar oluşturur.

Jejunumun duvarı, içte mukoza ve dışta periton ile kaplanmış çift katmanlı kas sisteminden oluşur. Mukozada çok sayıda Kerckring kıvrımı ve Lieberkühn bezleri bulunur. Kerckring kıvrımları, rektumun iç yüzeyini büyük ölçüde genişleten enine mukozal kıvrımlardır. Bu onun emme kapasitesini artırır.

Lieberkühn bezleri ince bağırsağın duvarındaki tübüler çöküntülerdir. Kerckring kıvrımları gibi yüzey alanını arttırmaya hizmet ederler. Ayrıca sindirim için önemli olan enzimleri de salgılarlar.

İnce bağırsak villusları (bağırsak duvarının parmak şeklindeki çıkıntıları) ve duvar epitelinin hücre yüzeyindeki küçük, iplik benzeri çıkıntılar (mikrovilli), jejunumun iç yüzeyini daha da genişletir.

Jejunum adı nereden geliyor?

Jejunumun işlevi nedir?

Jejunumda sindirim sisteminin üst kısımlarında başlamış olan besin bileşenlerinin enzimatik parçalanması devam etmektedir. Temel besin maddelerinin (basit şekerler, amino asitler, yağ asitleri vb.) yanı sıra su, vitaminler ve elektrolitlerin ortaya çıkan yapı taşları kana emilir (rezorpsiyon).

Boş bağırsağın emilim fonksiyonuna ek olarak glandüler bir fonksiyonu da vardır: Bağırsak mukozasındaki goblet hücreleri, tüm iç yüzeyi kaplayan bir mukus üretir ve böylece mukozayı mideden gelen asit tarafından kendi kendine sindirilmeye karşı korur.

Jejunumun kas duvarı başka bir önemli işlevi yerine getirir:

  • Segmentasyon hareketleri besin posasını daraltarak daha küçük parçalara böler.
  • Sarkaç hareketleri bağırsak içeriğini ileri geri hareket ettirerek karıştırır, böylece sindirim suları ile eşit şekilde temas ederler.
  • jejunum duvarının peristaltik hareketleri bağırsak içeriğini ileum'a doğru taşır

Jejunum hangi sorunlara neden olabilir?

Jejunumun izole hastalıkları nadirdir. Çoğu durumda, ince bağırsağın tamamı etkilenir; örneğin ince bağırsağın iltihaplanması (enterit) veya ince bağırsağı besleyen arterin akut tıkanması (mezenterik arter enfarktüsü) durumunda.

Glutene (tahıllardaki gluten proteini) karşı genetik intolerans durumunda, ince bağırsaktaki (aynı zamanda jejunumdaki) mukoza zarı, bağışıklık sisteminin yanlış bir reaksiyonu nedeniyle hasar görür ve bu da besinlerin emilimini bozar.