Yoğun bakım ünitesi

Yoğun bakım ünitesi, tıbbi durumu yaşamı tehdit eden veya tehdit edebilecek hastalara tıbbi bakım ve hemşirelik sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bunlar arasında ciddi yaralanmalı kaza mağdurları, yakın zamanda ameliyat olmuş hastalar ve felç, sepsis, pulmoner emboli veya organ yetmezliği gibi akut hastalıkları olan hastalar yer alıyor. Yoğun bakım ünitesindeki hastalara bakım veren doktorlar, yoğun bakım tıbbı konusunda ek eğitime sahiptir.

Yoğun bakım izleme

Yoğun Bakım Tedavisi

Yoğun bakım ünitesi, kritik hastalar için sıklıkla gerekli olan özel tedavi edici cihazlarla donatılmıştır. Bunlar arasında vantilatörler, kalp-akciğer makineleri, besleme tüpleri, ilaç ve ağrı kesicilerin uygulanmasına yönelik elektronik kontrollü şırınga pompaları ve canlandırma ekipmanları yer alıyor.

Yoğun bakım

Yoğun bakım hastalarının bakımı özellikle zahmetli ve zaman alıcıdır. Kritik anlarda bakım personeli hızlı ve yetkin bir şekilde tepki verebilmelidir. Yoğun bakımdaki hastaların fiziksel olarak da özel bakıma ihtiyaçları var; yıkanmaları, yeniden yatırılmaları, onlarla konuşulması ve ilgi gösterilmesi gerekiyor. Bu gereklilikleri karşılamak için yoğun bakım ünitesindeki hemşire personeli, yoğun bakım hastalarının izlenmesi ve bakımı konusunda özel olarak eğitilir.