ICSI: Prosedür, riskler ve şanslar

ICSI nedir?

ICSI kısaltması “intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu” anlamına gelir. Bu, ince bir pipet kullanılarak daha önce alınan yumurtanın hücresinin (sitoplazma) iç kısmına tek bir spermin doğrudan enjekte edildiği anlamına gelir. Prosedür, spermin yumurtaya doğal nüfuzunu taklit eder. Ancak tüm süreç vücut dışında (ekstrakorporeal) gerçekleşir ve mikroskop altında izlenir.

ICSI nasıl çalışır?

Yumurtlama ve yumurta toplama

sperm örneği

Yumurta toplama gününde taze veya işlenmiş, dondurulmuş sperm mevcut olmalıdır (örneğin sperm bağışından). Görünüm, şekil ve hareketliliğe bağlı olarak üreme doktoru ICSI için uygun bir sperm hücresi seçer.

Varyant PICSI

Sperm enjeksiyonu ve transferi

ICSI: Süre

Tüm prosedür maksimum 20 gün sürer. ICSI sonrası ilk hamilelik testi için yaklaşık beş hafta beklemeniz gerekir. ICSI başarılı olursa doğum tarihini belirlemek için özel gebelik hesaplayıcılarını kullanabilirsiniz. ICSI veya IVF olsun: Yumurta toplama tarihi veya dondurularak saklanan numunenin çözüldüğü gün hesaplamanın temeli olarak kullanılır.

ICSI kimler için uygundur?

Bunun nedenleri sperme karşı oluşan antikorlar, vas deferens eksikliği, seminal kanalların tıkanması veya testislerde sperm üretiminin bozulması olabilir. Ejakülatta sperm hücresi yoksa (azospermi), ameliyatla (TESE veya MESA) testislerden veya epididimden elde edilebilir. ICSI ayrıca, yalnızca dondurulmuş (dondurulmuş) sperm hücrelerinin mevcut olduğu kanser tedavisinden sonra da başarı vaat ediyor.

ICSI'nin başarı şansı

Prensip olarak ICSI için bir yumurta ve bir sperm hücresi yeterlidir. Bu nedenle ejakülatında az sperm bulunan veya sperm kalitesi kötü olan erkeklerde bile ICSI başarı oranı iyidir. Yumurtaların yüzde 70'inden fazlasında döllenme meydana gelir.

Yardımlı Kuluçka

ICSI'nin (veya in vitro fertilizasyon, IVF) başarı şansını artırmaya yönelik yeni bir yöntem "yardımlı tarama"dır. Yumurta yapay olarak döllendikten ve hücre bölünmesiyle embriyo oluşturulduktan sonra, yaklaşık beşinci günde rahim iç zarına yerleşmelidir. Ancak bu ancak embriyoyu çevreleyen zarfın (zona pellucida adı verilen) embriyonun içinden çıkabileceği kadar ince olması durumunda başarılı olabilir.

Bazı çalışmalarda yardımla kuluçkalamanın gebelik oranını arttırdığı görülmüştür. Ancak lazer tedavisinin böyle bir avantajının kanıtlanamadığı çalışmalar da mevcuttur.

ICSI'nin avantajları ve dezavantajları

Kadında ICSI tedavisi yumurtalıkların hormonal olarak uyarılmasıyla başlar. Bu fiziksel olarak çok stresli olabilir. En kötü durumda, yaşamı tehdit edebilecek bir aşırı uyarılma sendromu gelişir. Yumurtalıkların delinmesi (yani ICSI için yumurtaların alınması) sonrasında da küçük enfeksiyon veya yaralanma riskleri vardır.