Hormon Yogası: Nasıl Yardımcı Olur ve Kime Fayda Sağlar?

Hormon Yogası Nedir?

Brezilyalı Dinah Rodrigues yoga türünü yarattı. Kendisi bir filozof ve psikologdur. Ayrıca “Hormon Yogası” kitabının da yazarıdır. Yaklaşımı: canlandırıcı egzersizler yoluyla yumurtalıklar, tiroid, hipofiz ve adrenal bezlerdeki kadınlık hormonlarının oluşumunu yeniden etkinleştirmeyi amaçlayan bütünsel ve gençleştirici bir teknik.

Bu nedenle Hormon Yoga özellikle menopoza giren kadınlar için uygundur. Ancak Hormon Yoga, yaşamın diğer evrelerindeki kadınlara da yardımcı olabilir; örneğin adet sorunları, adet öncesi sendromu, çocuk sahibi olma isteği karşılanamayan veya adet bozuklukları olan kadınlara.

Etkili sonuçlara ulaşmak için Hormon Yoga aşağıdaki unsurlara odaklanır:

 • Yoğun bir iç masaj üreten özel pranayamaların (nefes teknikleri) eşlik ettiği dinamik asanalar (fiziksel egzersizler).
 • Karın bölgesine vurgu yaparak hareket eden ateşli pranayamalar.
 • Enerjinin vücuda yönlendirilmesini sağlayan geleneksel teknikler.

Hormon yogasında hangi unsurlar önemlidir?

Hormon yogası fiziksel ve enerjik bedeni etkiler. İkisi yakından bağlantılıdır ve tek bir birim oluşturur. Fiziksel beden, diğer şeylerin yanı sıra deri, kaslar, tendonlar ve sinirlerden oluşur. Enerjik beden, enerji merkezlerinden (çakralar) ve enerjinin içinden geçtiği dağıtım noktaları ve kanallardan (nadiler) oluşan bir ağdan oluşur. Dinah Rodrigues'in kitabında yazdığı gibi genellikle kendimizi yalnızca fiziksel bedenle özdeşleştiririz.

Prana ve Nadis

Prana'yı nefes yoluyla alırız. Ancak oksijenle karıştırılmamalıdır. Aksine, kutuplarla karakterize edilir: güneş ve ay enerjileri. Farkları: Güneş enerjisi metabolizmamızı harekete geçirir; Ay enerjisi onu yavaşlatır. Prana'nın ana kaynakları bir yandan hava, yiyecek ve güneştir. Öte yandan doğadaki göller, ormanlar veya şelaleler gibi yerler.

Yoga hormonunda yumurtalıkları, tiroid bezini, hipofiz bezini ve adrenal bezleri harekete geçirmek için prana, güneş enerjisini harekete geçirmede önemli bir rol oynar. Stresli kişilerin sinir sistemini sakinleştirmede ise ay enerjisi görev yapar.

Çakralar

Çakraların arkasında enerji merkezleri bulunur. Sağlığı korumak için pranayı depolar ve vücudun farklı bölgelerine dağıtırlar. Ancak enerjiyi dağıtmadan önce onu dönüştürmeleri gerekiyor. Her çakranın belirli egzersizler, konsantrasyon ve mantralarla etkinleştirilebilen kendi titreşim frekansı vardır. Bir çakra tıkanırsa bedendeki enerji artık serbestçe akamaz. Bu durumda sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.

 • Muladhara
 • Swadhistana
 • Manipura
 • Anahata
 • Vişudha
 • Ajna
 • Sahasrara

Menopozda Hormon Yogası

Hormon yogası, diğer şeylerin yanı sıra, kadınların menopoz dönemine hazırlanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunun nedeni, yaşamın bu döneminde vücutta daha az kadın hormonu üretilmesidir. Bu, sıcak basmaları, baş ağrıları veya saç dökülmesi gibi bir dizi farklı etkiye yol açar. Değişen hormon dengesi aynı zamanda ruhu da etkiler. Birçok kadın depresyondan veya iç karışıklıktan muzdariptir. Dinah Rodrigues'e göre hormon yogası bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Menopozdaki kadınlarla yaptığı bir araştırmaya göre hormon yogası, günlük pratikle dört ayda hormon düzeylerini yüzde 254 oranında artırabiliyor. Dinah Rodrigues'in bulgusu: semptomların çoğu ortadan kalktı, diğerleri hafifledi ve temel olarak refah yeniden sağlandı.

Hormon Yogası nasıl çalışır?

Sabah kalktıktan hemen sonra hormon yogası için en uygun zamandır. Eğer bu mümkün değilse kahvaltıdan sonra bir saat veya normal yemekten sonra iki saat beklemek mantıklıdır. Hormon Yoganın etkili olabilmesi için düzenlilik önemlidir. Yogini bunun için günde yarım saat planlamalıdır.

Hormon Yogası temel olarak hormonların fizyolojisini yeniden dengelemeyi amaçlamaktadır. Yumurtalıklar, hipofiz ve tiroid bezlerinin hormonal fonksiyonuyla yakından bağlantılı olduğundan, onların aktivitesinin de uyarılması gerekir. Ayrıca adrenal bezlerin de aktive edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki alanlara odaklanılmaktadır:

 • Hipofiz bezi: Kafatasının ortasında bulunur
 • Tiroid bezi: Boyun bölgesinde bulunur
 • Yumurtalıklar: Karnın alt üçte birinde yanal olarak bulunur
 • Adrenal bezler: böbreklerin üstünde bulunur

Bu teknikler aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Enerji verici ve sakinleştirici pranayamalar
 • Mudralar – Bandhalar – Mantralar
 • Statik ve dinamik asanalar
 • Enerjiyi hareket ettirme ve yönlendirme teknikleri
 • Gevşeme egzersizleri ve Yoga Nidra

Hormon Yogasında Pranayamalar

Yoga ustaları çeşitli pranayamaların günlük olarak uygulanmasının duygusal dengeyi koruduğuna inanırlar. Pranayamalar sayesinde kalp atışı sayısını azaltmak veya artırmak, kan basıncını düşürmek, vücut ısısını değiştirmek ve sindirimi teşvik etmek mümkündür.

Farklı nefes alma türleri vardır:

 • Otonom solunum: Çoğu zaman, özellikle uyuduğumuzda meydana gelir. Solunum sürecinin kesintisiz devam etmesini garanti eder.
 • İstemli nefes alma: Nefeslerin ritmini, derinliğini ve süresini değiştirerek bilinçli nefes almamızı sağlar.

Her iki nefes tekniği de yoga terapisinde sinir sistemi tarafından kontrol edilen vücut süreçlerini etkilemek için kullanılır. Bilinçli nefes alarak pranayı da kontrol ederiz.

Bu nefesler hormon yogasında kullanılır:

 • Daha düşük solunum veya karın solunumu
 • Orta solunum veya torasik solunum
 • Üst solunum veya köprücük kemiği solunumu
 • Tam nefes alma, alternatif nefes alma (Sukha Purvak)
 • Körüklü nefes alma
 • Özgürleştirici nefes
 • Metabolik solunum
 • Kare pranayama
 • Kilo kaybı için Pranayama

Mudra

Bazı mudralar aynı zamanda sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin sinir uçlarını da birleştirdiğinden sinir sisteminin işlevini etkiler. Toplamda 58 klasik mudra ve diğer varyasyonlar vardır.

Hormon Yoga'da aşağıdaki mudralar kullanılır:

 • Gevşeme mudra (Jnani mudra)
 • Enerji Verici Mudra (Prana Nadi Mudras)
 • Venüs Mudra
 • Mudra KD
 • Khecari Mudra (Dil Mudra)

Bandhalar

Bandhalar, yoginin prana akışını kontrol etmek için yaptığı duruşlar ve kasılmalardır. Hormon Yoga'da üç farklı banda kullanılır:

Jaladhara Bandha (boyun bölgesini germek).

Bu bandha, ciğerler doluyken nefesi tutarken yapılır. Tiroid bezini harekete geçirir, boyun bölgesinin güçlü bir şekilde gerilmesine neden olur ve beyne enerji verir.

Uddiyana Bandja (Karnının içeri çekilmesi).

Bu bandha karnın içine çizim yapmakla ilgilidir. Prana akışını kontrol eder, iç karın organlarına masaj yapar, detoksifikasyonu destekler ve ateşli enerjiyi harekete geçirir.

Mulabandha (sfinkterin kasılması)

Mantralar ve titreşim frekanslarının etkisi

Mantralar, titreşim frekansları üzerimizde belirli bir etkiye sahip olan sesler veya kelimelerdir. Diğerlerinin yanı sıra sakinleştirici, canlandırıcı veya meditasyon yapan mantralar da vardır. Hormon Yoga'da bazı mantraların titreşim frekansı, belirli çakraları harekete geçirmek veya duygusal durumu etkilemek için kullanılır.

Hormon Yogası nasıl çalışır?

Düzenli olarak Hormon Yoga uygulayanlar farklı düzeylerde etkileri hissedebilirler:

Fiziksel seviye etkisi

 • Kasların güçlendirilmesi
 • Duruş düzeltme
 • Esnekliğin ve hareket özgürlüğünün arttırılması
 • Vücut modelleme
 • Kemiklerin güçlendirilmesi

Fizyolojik seviyeye etkisi

 • Hormon üretiminin aktivasyonu
 • Menopoz semptomlarının yoğunluğunun azaltılması
 • Hormonal düşüşün neden olduğu hastalıkların önlenmesi
 • Organizmanın fonksiyonlarının bir bütün olarak uyumlaştırılması

Psikolojik seviyeye etkisi

 • stres, depresyon ve uykusuzluk ve diğer menopoz sorunlarıyla mücadele etmek

Enerji düzeyine etkisi

 • Bireysel enerjinin aktivasyonu
 • Prana'nın emilimini ve dağılımını iyileştirmek
 • hormon üretiminden sorumlu organların canlandırılması

Hormon Yogası kimlere uygundur?

Genel olarak Hormon Yogası 35 yaş ve üzeri kadınlara önerilmektedir. Şiddetli adet problemi yaşayanlar da daha erken başlayabilir. Dina Rodrigues'e göre hormon yogası yaparken şunu unutmamak gerekiyor: Kadınlar regl döneminde ve ayrıca östrojen seviyesinde artışa işaret etmeyen fiziksel bir yatkınlık varsa bundan kaçınmalıdır. Bu, meme kanseri veya ciddi endometriozis durumunda geçerli olabilir. Ayrıca egzersizler zorsa veya ağrıya neden oluyorsa bu konuyu bir doktorla konuşmak önemlidir.

Hormon Yoga nerede sunuluyor?

Hormon Yoga'ya başlamak istiyorsanız öncelikle bir kursa gitmeli ve bir eğitmenin size egzersizleri göstermesini sağlamalısınız. Teklifler yoga stüdyolarında veya bazı şehirlerdeki yetişkin eğitim merkezinde mevcuttur. Ayrıca dünyanın her yerinde Hormon Yoga odaklı workshoplar ve inzivalar düzenleniyor.