Hiperhomosisteinemi: Mikrobesin Tedavisi

Mikro besin tıbbı (yaşamsal maddeler) çerçevesinde, aşağıdaki yaşamsal maddeler (mikro besinler) destek amaçlı kullanılmaktadır. tedavi.

  • Vitamin B12
  • Vitamin B6
  • Folik asit

Yukarıdaki hayati madde önerileri tıp uzmanlarının yardımıyla oluşturulmuştur. Tüm ifadeler, yüksek düzeyde kanıt içeren bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir. Bir tedavi öneri, yalnızca en yüksek kanıt derecesine sahip klinik çalışmalar (derece 1a / 1b ve 2a / 2b) kullanılmıştır ve bu çalışmalar, yüksek önemleri nedeniyle tedavi önerisini kanıtlamaktadır.