Kalça Eklemi: Fonksiyon, Anatomi ve Hastalıklar

Kalça eklemi nedir?

Kalça eklemi, uyluk kemiğinin (femur) üst ucu olan femur başı ile kalça kemiğinin yuvası (asetabulum) arasındaki eklemli bağlantıdır. Omuz eklemi gibi, üç ana eksende hareket edebilen bilyeli ve yuvalı bir eklemdir. Prensip olarak omuz ve kalça eklemlerinin hareket aralıkları da hemen hemen aynıdır. Ancak çoğunlukla yürüyerek veya koşarak hareket ettiğimiz için bu aralıklar nadiren kullanılır.

Kalça ekleminin görevi nedir?

Kalça eklemi, bacakların leğen kemiğine göre hareketlerinin gerçekleştiği yerdir; bu olmadan koşmak, zıplamak, oturmak, balerinlerin bacaklarını açmak, dans etmek ve çok daha fazlası mümkün olmazdı. Üç ana hareket anteversiyon, retroversiyon ve kaçırılmadır:

Anteversiyonda uyluk kaldırılır, dolayısıyla kalçada fleksiyon meydana gelir. Diz büküldüğünde bacak 140 dereceye kadar kaldırılabilir.

Kaçırma sırasında bacak yana doğru maksimum yaklaşık 45 dereceye kadar yayılır. Bu abdüksiyon pozisyonundan (adduksiyon) bacak vücuda doğru getirilip aynı zamanda öne doğru kaldırılıp hafifçe dışarı doğru döndürülürse, bu bacağın orta hattın ötesine geçerek karşı tarafa doğru hareket ettirilmesi mümkündür. Hem oturarak hem de ayakta durarak bacak bacak üstüne atabiliriz.

Kalça eklemi nerede bulunur?

Kalça eklemi pelvik halkanın ön alt kemerinde bulunur. Kalça kemiğinin yuvası ve uyluğun femur başından oluşur.

Kalça eklemi hangi sorunlara neden olabilir?

Osteoporoz nedeniyle kemikleri kireçten arındırılmış ve dolayısıyla zayıflamış yaşlı insanlarda sık görülen bir kırık türü femur boynu kırığıdır (femur boynu kırığı): Bu durumda uyluk kemiğinin boynu kalça eklemine yakın bir yerde kırılır.

Koksit fugaks ("kalça alevlenmesi") aynı zamanda dört ila on yaş arası çocuklarda, genellikle önceki bir solunum veya mide-bağırsak yolu enfeksiyonundan sonra ortaya çıkabilen, kalça ekleminin bulaşıcı olmayan bir iltihabıdır.

Kalça displazisi asetabulumun konjenital veya edinsel bir malformasyonudur. Bu durumda femur başı asetabulumda sabit bir tutuş bulamaz ve dışarı fırlayabilir (kalça eklemi veya kalça çıkıklığı).