Hemoptizi (Kan Öksürmek): Nedenleri, Tedavisi

Kısa bir bakış

 • Hemoptizi nedir? Kanlı öksürmek, yani kanlı balgamla öksürmek. Zayıflamış formuna hemoptizi denir.
 • Olası nedenler: Bronşit, doğumsal veya sonradan edinilmiş bronş taşkınlıkları, akciğerlerdeki kötü huylu tümörler, zatürre, pulmoner emboli, pulmoner apse, pulmoner hipertansiyon, damarsal malformasyonlar, otoimmün hastalıklar, kanama eğiliminin artması (örn. bazı ilaçlara bağlı olarak), akciğer yaralanmaları.
 • Kısa bir bakış

Hemoptizi nedir? Kanlı öksürmek, yani kanlı balgamla öksürmek. Zayıflamış formuna hemoptizi denir.

Olası nedenler: Bronşit, doğumsal veya sonradan edinilmiş bronş taşkınlıkları, akciğerlerdeki kötü huylu tümörler, zatürre, pulmoner emboli, pulmoner apse, pulmoner hipertansiyon, damarsal malformasyonlar, otoimmün hastalıklar, kanama eğiliminin artması (örn. bazı ilaçlara bağlı olarak), akciğer yaralanmaları.

Hemoptizi, kanın ağızdan başka yollarla çıkabileceği hastalıklardan (örneğin burun kanaması, ağız ve diş yaralanmaları, yemek borusu ve mide kanaması) ayırt edilmelidir. İlk bakışta bu çoğu zaman basit değildir. Hemoptizi durumunda, dışarı atılan kan, karıştırılan hava nedeniyle sıklıkla köpüklü görünebilir. Öte yandan mideden kaynaklanıyorsa mide asidinin etkisi nedeniyle genellikle siyah renktedir.

Hemoptizi: Nedenleri ve Olası Hastalıklar

Hemoptizinin altında yatan kanama, solunum sisteminin çeşitli istasyonlarında meydana gelebilir ve olası nedenleri çoktur. Örneğin öncelikle trakea ve bronşlara baktığımızda aşağıdaki tetikleyicilerin mümkün olduğunu görebiliriz:

 • Büyük hava yollarının iltihaplanması olan bronşit (akut veya kronik), genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu bir hastalıktır.
 • Bronşiyal karsinom (akciğer kanseri): Bronşiyal mukozanın kötü huylu büyümesi durumunda, öksürükten kan gelmesi genellikle ağrıdan önce bile ilk semptomdur. Ancak bronşiyal karsinomlar hemoptizi nedenlerinin yüzde onundan azını oluşturur.
 • Akciğer metastazları: Bunlar akciğerlere yerleşen diğer kanserlerin metastazlarıdır. Örneğin kolorektal kanser, böbrek kanseri ve meme kanserinde sıklıkla görülürler.

Hava yollarını daha aşağıya doğru takip ederseniz sonunda akciğer dokusuna ulaşırsınız. Burada da çeşitli tetikleyiciler hemoptiziye yol açabilir:

 • Pnömoni: Nadir durumlarda hemoptizi de eşlik edebilir.
 • Akciğer apsesi: Akciğerdeki irin (apse) toplanması yaralı bir akciğer damarına bağlıysa hemoptizi meydana gelebilir.

Hemoptizinin diğer olası nedenleri şunlardır:

 • Pulmoner emboli: Bu, pulmoner arterin yutulmuş bir kan pıhtısı (emboli) tarafından bloke edilmesidir. Bu pıhtı akciğerlerin dışından (çoğunlukla bacaklardaki damarlardan) kaynaklanır ve kan dolaşımı yoluyla akciğer damarına girebilir. Kan tükürmenin yanı sıra olası semptomlar nefes darlığı ve göğüs ağrısını içerir.
 • Vasküler malformasyonlar: Bunlar arasında örneğin arterler ve damarlar arasındaki "kısa devre bağlantıları" (medikal şantlar) ve ayrıca kalıtsal Osler hastalığı bağlamında damarların patolojik genişlemeleri yer alır.
 • Otoimmün hastalıklar: Örneğin Goodpasture sendromu ve Wegener granülomatozu hemoptiziye neden olabilir. Sistemik lupus eritematozus da nadir durumlarda hemoptiziye neden olur.
 • Akciğer yaralanmaları, ör. bir kaza veya bıçak yarası sonucu

Hemoptizi: Ne zaman doktora başvurmalısınız?

Kanlı öksürme veya kanlı balgam, bir doktor tarafından derhal açıklığa kavuşturulması gereken acil bir uyarı sinyalidir. Semptomun arkasında her zaman ciddi bir hastalık bulunmaz, ancak bunu yalnızca bir doktor öğrenebilir. Genel olarak hemoptizinin nedeni ne kadar erken tespit edilir ve tedavi edilirse o kadar iyidir.

Hemoptizi: Doktor ne yapar?

Teşhis

Hekim öncelikle hastayı oluşan hemoptizinin durumu hakkında ayrıntılı olarak sorgular (anamnez):

 • Hemoptizi ilk ne zaman ortaya çıktı?
 • Ne kadar sürdü?
 • Ne kadar kan öksürdün ve neye benziyordu?
 • Başka belirtileriniz (ateş vb.) var mı ya da oldu mu?
 • Önceden var olan herhangi bir rahatsızlığınız var mı?

Hekim, hastanın akciğerlerini dinleyecek ve kan alarak önemli laboratuvar değerlerini (kan sayımı, pıhtılaşma değerleri, kandaki oksijen içeriği vb.) belirleyecektir. Kanamanın kaynağını bulmak için göğüs röntgeni, bronkoskopi veya yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YRBT) gibi tanısal prosedürler kullanılabilir.

tedavi

Akut kanama durumunda kanamanın mümkün olduğu kadar çabuk durdurulması önemlidir; bu genellikle bronkoskopi sırasında yapılabilir.

Temel olarak hemoptizinin tedavisi ilgili tetikleyiciye bağlıdır. Sonuç olarak antibiyotik veya immünosupresan gibi ilaçlar kullanılır. Diğer durumlarda kemoterapi, cerrahi müdahaleler veya hedefe yönelik damar tıkanıklığı (embolizasyon) gereklidir.

acil önlemler

Akut hemoptizi için ilk önlemler, gerekirse oksijen verilmesini ve hacim ikamesini (yani kaybedilen kan hacminin salin veya diğer preparatlarla değiştirilmesini) içerebilir. Çoğu zaman hasta, akciğer kısmı kanama kaynağıyla aynı hizada olacak şekilde konumlandırılır. Bu, hasar görmemiş akciğerin fonksiyonunun bozulmasını önlemek içindir.

Hemoptizi: Kendi başınıza yapabilecekleriniz