Hemodiyaliz: Tanımı, Nedenleri, Prosedürü

Hemodiyaliz nedir?

Hemodiyalizde kan, zararlı maddelerin uzaklaştırılması için yapay bir zar yoluyla vücut dışına gönderilir. Bu zar bir filtre gibi görev yapar, yani maddelerin sadece bir kısmını geçirir.

Tersine, hastanın kanı, diyalizatın spesifik bir bileşimi aracılığıyla hemodiyaliz sırasında uygun maddelerle zenginleştirilebilir. Böylece zararlı maddeler kandan uzaklaştırılır ve istenen maddeler geri eklenir.

Diyaliz şantı

Bu nedenle diyaliz hastalarının güvenli ve stabil bir damar erişimine ihtiyaçları vardır: onlara diyaliz şantı adı verilen bir cihaz verilir. Damar cerrahları genellikle önkoldaki bir atardamar ile bir toplardamarı birlikte dikerler (Cimino şant). İşlem genellikle lokal anestezi (bölgesel anestezi) altında gerçekleştirilir.

Kan, atardamarlarda toplardamarlara göre daha yüksek bir basınçla aktığı için kan, diyaliz şantı yoluyla damara alışılmadık derecede yüksek bir basınçla akar. Buna uyum sağlamak için damar zamanla genişler ve daha kalın bir duvar geliştirir. Daha sonra diyaliz için tekrar tekrar delinebilir. Damar duvarı yeterli kalınlığa ulaşana kadar kateter aracılığıyla diyaliz yapılır. Genellikle hastanın boynuna veya göğsüne yerleştirilir.

Hemodiyaliz işlemini ne zaman yapıyorsunuz?

Hemodiyaliz kullanılır:

  • Akut böbrek yetmezliği veya zehirlenme durumlarında birkaç gün süreyle.
  • ileri evrelerdeki kronik böbrek yetmezliğinin (kronik böbrek yetmezliği) kalıcı tedavisi olarak.

Hemodiyaliz sırasında ne yaparsınız?

Diyaliz hastaları genellikle haftada üç kez, her seferinde dört ila sekiz saat süreyle özel bir tedavi merkezine gelmek zorunda kalıyor. Bu nedenle hemodiyaliz, işe ve normal günlük hayata getirdiği tüm kısıtlamalarla birlikte zaman alıcıdır.

Ev diyalizi olarak hemodiyaliz

Evde diyaliz olarak hemodiyaliz, hasta açısından büyük miktarda kişisel sorumluluk gerektirir, ancak hastaya diyaliz merkezindeki hemodiyalizden daha fazla zaman esnekliği sunar. Ayrıca evde diyalizde tedavi komplikasyonları (diyaliz şantıyla ilgili sorunlar gibi) çok daha az sıklıkta ortaya çıkar.

Hemodiyalizin riskleri nelerdir?

Böbrek zayıflığı nedeniyle vücutta fosfat birikebilir. Sonuç hiperparatiroidizm, ardından kemik hasarı ve arterioskleroz olabilir. Sonuç olarak diyaliz hastaları her öğünde fosfatı bağlayan tabletleri alırlar. Kandaki kalsiyum seviyesi izin verirse, etkilenenlere D vitamini de verilir, çünkü bu, kalsiyumun kemiklere emilmesi için önemlidir.

Hemodiyaliz sırasında nelere dikkat etmeliyim?

Hemodiyaliz vücuda baskı yapar, hastayı zamanlama ve beslenme açısından kısıtlar. Ancak böbreklerin başarısız olması durumunda hayati önem taşır. Diyaliz sıklıkla yeni bir böbrek (böbrek nakli) için uzun süre beklemeyi ortadan kaldırabilir.

Ancak optimal hemodiyaliz tedavisi ile bu tür komplikasyonlar önemli ölçüde azaltılabilir veya geciktirilebilir. Bu nedenle doktorlar, kronik böbrek yetmezliği sonucu gelişebilecek yüksek tansiyon, dislipidemi ve anemi (böbrek anemisi) gibi diğer hastalıklara da dikkat ediyor.