Hematoloji

Hematoloji dahiliyenin bir dalıdır. Kan ve kan yapıcı organların hastalıklarıyla ilgilenir.

Önemli hematolojik hastalıklar örneğin

  • Anemi
  • Akut ve kronik lösemi gibi kanın malign hastalıkları
  • Lenf düğümlerindeki kötü huylu değişiklikler (örneğin Hodgkin hastalığı)
  • Kemik iliğinde kan oluşumu bozuklukları
  • kan pıhtılaşması bozuklukları, örn. Pıhtılaşmaya aşırı eğilim (trombofili) ve kanama bozuklukları (hemofili)

Hematolojideki önemli teşhis prosedürleri kan testleri, kemik iliği ponksiyonları (kemik iliği dokusunun çıkarılması ve analizi) ve lenf nodu biyopsileridir (lenf nodu dokusunun çıkarılması ve analizi).

Kan veya hematopoietik sistemdeki kötü huylu hastalıkların tedavisinde hematoloji, onkoloji ve organ nakli tıbbıyla örtüşür.