Genel Cerrahi

Genel cerrah bir bakıma cerrahlar arasında “çok yönlü”dür: Çalışma alanı kas-iskelet sistemi, damarlar, göğüs boşluğu ve iç organlardaki hastalıkları, yaralanmaları ve malformasyonları içerir.

Bunlar, örneğin şunları içerir:

  • Hemoroid
  • Kasık fıtığı
  • varisli damarlar
  • Guatr (Struma)

Genel cerrah, hastanın hem temel hem de acil cerrahi ve cerrahi dışı bakımından sorumludur.