Gabapentin: Etkileri, Uygulama, Yan Etkiler

Gabapentin nasıl çalışır?

Gabapentin antikonvülsan (antiepileptik), analjezik (analjezik) ve sedatif özelliklere sahip bir ilaçtır. Antiepileptik ilaçlar grubuna aittir.

İnsan sinir sistemi belirli nörotransmiterler tarafından etkinleştirilir veya engellenir. Normalde bu nörotransmiterler dış koşullara göre salınır ve vücudun yaralanma, stres veya dinlenme gibi çeşitli durumlara uygun tepki vermesini sağlar.

Şiddetli diyabet veya sinir sisteminin viral hastalıklarına (örneğin herpes virüsleri) bağlı olarak sırt ve uzuvlardaki sinir yollarının uzun süreli tahrişi (periferik nöropati), sinir uçlarının aşırı uyarılmasına da yol açar. Sonuç olarak beyne sürekli tahriş sinyalleri gönderirler ve hasta sürekli ağrı hisseder. Sinir ağrısı (nevralji) olarak adlandırılan bu ağrı normal ağrı kesicilerle tedavi edilemez.

Bir yandan ilaç, aktive edici haberci maddelerin salınmasını engeller. Öte yandan, dolaylı olarak aktive edici haberci maddelerin parçalanmasını teşvik eder ve böylece bunların sinir sistemindeki konsantrasyonunu ek olarak azaltır. Daha az sayıda haberci madde reseptörlerine bağlanır; gerginlik ve ağrı durumları hafifler.

Bununla birlikte, ilacın tam etkisi ancak belirli bir alım süresinden sonra (yaklaşık bir ila iki hafta) ortaya çıkar.

Emilim, bozunma ve atılım

Etkin madde böbrek yoluyla değişmeden atılır. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan kişilerde dozun azaltılması gerekir.

Gabapentin ne zaman kullanılır?

Gabapentinin kullanım endikasyonları (endikasyonları):

  • Periferik nöropatik ağrı, örneğin diyabetin (diyabetik polinöropati) veya herpes enfeksiyonunun (postherpetik nevralji) bir sonucu olarak

Gabapentin nasıl kullanılır?

Gabapentin genellikle tablet veya kapsül şeklinde kullanılır. İlaç yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir, ancak her zaman yeterli miktarda sıvı (tercihen büyük bir bardak su) ile alınabilir.

Tedavinin başlangıcında gabapentin yavaş yavaş dozlanır. Bu, dozajın düşük düzeyde başlandığı ve yeterli günlük doza ulaşılıncaya kadar kademeli olarak artırıldığı anlamına gelir. Bu sözde "titrasyon", bireysel toleransa bağlı olarak birkaç hafta sürebilir. Titrasyon önemlidir çünkü doktorun hastaya özel olarak uyarlanmış, yeterli etki sağlayan ve mümkün olduğunca az yan etki sağlayan bir doz bulması gerekir.

Nöropatik ağrı durumunda belli bir süre sonra tedaviyi bırakma girişiminde bulunulabilir. Ancak aniden değil, en az bir hafta boyunca dozu kademeli olarak azaltarak (“azalarak”).

Gabapentinin yan etkileri nelerdir?

Solunum bozuklukları, bulantı ve kusma, kas ağrısı, iktidarsızlık ve deri döküntüleri de mümkündür. Tedavi edilenlerin yüzde birinden azı vücut dokularında su tutulması (ödem) yaşamaktadır.

Gabapentin alırken nelere dikkat edilmelidir?

İlaç etkileşimleri

Aynı zamanda morfin (güçlü bir analjezik) alınırsa kandaki gabapentin konsantrasyonu artabilir. Bu nedenle morfin tedavisi süresince gabapentin dozunun azaltılması gerekebilir.

Yaş Sınırlaması

Gabapentin, altı yaşından itibaren sekonder jeneralizasyon olan ve olmayan fokal nöbetler için diğer ilaçlarla (ek tedavi) kombinasyon halinde onaylanmıştır. Monoterapi onayı on iki yaş ve üzeri hastalar içindir.

Gebelik ve laktasyon

500. trimesterde gabapentin kullanan 1'den fazla gebelik deneyimi malformasyon riskinde artışa işaret etmemektedir. Ancak böyle bir risk tamamen göz ardı edilemeyeceğinden, ilacı kullanmadan önce her zaman sıkı bir risk-fayda değerlendirmesi yapılması uygundur.

Bugüne kadar anne sütüyle beslenen bebeklerde gabapentin kullanan annelerde herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Bu nedenle emzirme döneminde ilacın kullanımı kabul edilebilir olmakla birlikte, bebeğin yakından izlenmesi gerekmektedir.

Gabapentin ile ilaç nasıl alınır

Gabapentin hakkında bilmeniz gereken başka ne var?

Etkinliğinin düşük olması nedeniyle gabapentin ilk tercih edilen antiepileptik ilaç değildir, ancak yedek ilaç olarak kabul edilir. Ancak diğer antiepileptik ilaçların gabapentin ile kombine edilmesi yararlı olabilir.