Yemek borusu: Yapısı ve İşlevi

Yemek borusu nedir?

Yemek borusu, farenks ile mideyi birbirine bağlayan gerilebilir kaslı bir tüptür. Yemek borusu öncelikle yiyecek ve sıvıların boğaz ve göğüs yoluyla karın bölgesine taşınmasını sağlar.

Dış bağ dokusu tabakası, yutma sırasında yemek borusunun göğüs boşluğunda hareket etmesini sağlar. Bu yer değiştirme katmanında kan damarları, lenfatik damarlar ve sinir yolları bulunur. Mukozanın altındaki gevşek bağ dokusu, geniş bir venöz pleksus ile çaprazlanır.

Yemek borusunun işlevi nedir?

Yemek borusunun ana işlevi yiyecek ve sıvıları farenksten mideye taşımaktır. Yemek borusu tarafından üretilen mukus, bu süreçte yemeği daha da kaygan hale getirir, böylece mideye rahatça kayabilir.

Üst sfinkter, larinksin kapanma mekanizmalarıyla birlikte yutma (aspirasyon) sırasında yiyecek parçacıklarının veya yabancı cisimlerin solunmamasını sağlar. Alt sfinkter sayesinde asidik mide içeriği yemek borusuna geri akmaz. Aksi takdirde yemek borusunun mukoza zarına zarar verir. Kasların bu etkileşimi nedeniyle yutma işlemi de bir dereceye kadar yer çekimine karşı çalışır.

Yemek borusu nerede bulunur?

Yemek borusu diyaframdan geçerek göğüs boşluğunu terk eder ve karın boşluğuna girer. Karın segmenti (pars abdominalis) kısadır: diyaframın üç santimetre altında yemek borusu biter. Mide ağzı (kardia) bölgesinde mide ile birleşir.

Yemek borusu hangi sorunlara neden olabilir?

Yemek borusu kanseri (özofagus karsinomu) en sık yemek borusunun fizyolojik daralmasında görülür. Özofagus varisleri ciddi karaciğer hastalığının bir sonucu olarak oluşabilir. Patolojik olarak genişleyen bu damarlar yırtılabilir ve ciddi, bazen hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir.