Doğumda Epidural Analjezi: Avantajları ve Riskleri

Epidural doğum nedir?

Epidural, kadınların sıklıkla yaşadığı çok yoğun ağrıyı hafifletmek için doğum sırasında sıklıkla kullanılan bir anestezik işlemdir. Bunu yapmak için doktor omuriliğin yakınına bir ilaç enjekte ederek sinirlerden gelen sinyallerin iletimini belirli bir süre baskılar. Doğru dozajla hastalar böylece ağrıdan kurtulur ancak yine de ıkınmaya devam edebilirler.

Doğum sırasında epidural ne zaman kullanılır?

Epidural doğum genellikle hamile kadının isteği üzerine gerçekleştirilir. Ancak doğum sırasında epidural kullanmanın başka nedenleri de vardır:

  • yüksek riskli doğumlar, örneğin hamilelik sırasında yüksek tansiyon olması durumunda
  • epidural olmadan önceki doğum sırasında şiddetli ağrı
  • ikiz veya üçüz hamilelik
  • Çocuğun doğum kanalındaki bazı anormal pozisyonları
  • Epizyotomi gibi doğum sırasında beklenen operasyonlar
  • annenin hastalıkları, örneğin diyabet

Epidural doğumda ne yapıyorsunuz?

Epidural sırasında bazı omurilik sinirleri uyuşturulur. Bunu yapmak için doktor, lomber omurga bölgesindeki iki omur arasındaki lokal anestezi uygulanmış cildi delmek için özel bir iğne kullanır. Hamile kadın normalde sol tarafına yatar çünkü bu pozisyonda çocuk annenin karnındaki büyük kan damarlarına baskı yapmaz.

Şimdi iğneyi omuriliği çevreleyen sert derinin (dura mater) ön kısmına yönlendiriyor. Ağrı kesici ilaçların (anestetikler) enjekte edildiği bu peridural boşluğa (aynı zamanda epidural boşluğa) ince bir plastik tüp iter. Otomatik bir şırınga pompası, sabit bir anestezik seviyesi sağlar. Hasta artık sadece basınç hissini hissediyor, acı hissetmiyor.

Epidural doğumun riskleri nelerdir?

Dikkatli dezenfeksiyona rağmen, delme bölgesinin bulunduğu bölgeye giren bakteriler, omuriliği sıkıştıran ve ağrıya neden olan kapsüllü bir irin (apse) birikmesine neden olabilir. Hastanın kullanılan ilaçlara karşı alerjisi de olabilir. Çok nadir fakat tehlikeli bir komplikasyon, lokal anesteziklerin kazara kan damarına enjekte edilmesidir. Bu, nöbetlere ve ciddi kardiyak aritmilere neden olabilir.

Epidural doğumda normalde çocuk için herhangi bir tehlike yoktur: Nefes alma ve kalp atışı, kullanılan ilaçlardan neredeyse hiç etkilenmez.

Epidural doğumdan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor?

Doğumdan sonra anestezi nedeniyle gövde ve bacaklardaki kas koordinasyonu bir süre sınırlı olduğundan, düşmeleri önlemek için epidural doğumdan sonra ancak gözetim altında ayağa kalkmalısınız.

Yazar ve kaynak bilgileri

Bu metin tıbbi literatürün, tıbbi kılavuzların ve güncel çalışmaların gerekliliklerine uygundur ve tıp uzmanları tarafından gözden geçirilmiştir.