Elektronik Hasta Notu (eAU)

Yeni bildirim prosedürü sizin için neyi değiştiriyor?

Sigortalı kişiler için elektronik iş göremezlik belgesinin (eAU) uygulamaya konulması çok az değişiklik göstermektedir; hastalık bildirimine ilişkin temel prosedür aynı kalmaktadır.

Hastalık durumunda, hasta olduğunuzu işvereninize bildirmeniz ve en geç üçüncü günden itibaren iş göremezlik belgesini (AU) ibraz etmeniz gerekir. Tedaviye katılan doktorunuz her zamanki gibi AU'yu düzenleyecektir.

Yenilik: Sözde ibraz yükümlülüğünüz artık geçerli değil. 1 Ekim 2021'den itibaren doktorunuz iş göremezlik verilerinizi doğrudan sağlık sigortanıza iletecektir. Bu yeni elektronik raporlama kanalı, marjinal istihdamda olanlar da dahil olmak üzere, yasal sağlık sigortası kapsamında sigortalı olan tüm kişiler için geçerlidir.

Ancak yine de hastalığınızı bildirmekle yükümlüsünüz. Hasta olduğunuzu işvereninize telefon, faks, e-posta veya ayrıca mesajlaşma hizmetleri (WhatsApp, SMS vb.) aracılığıyla bildirmelisiniz. Hangi iletişim kanalını tercih edeceğini işvereninizle önceden netleştirmelisiniz. Çünkü hastalık raporunuzun gecikmeden işvereninize ulaşmasını sağlamakla yükümlüsünüz.

“Sarı astar”ın günü geçti mi?

Ancak “sarı kayma” şimdilik tamamen ortadan kalkmayacak: Yeni bildirim usulüne rağmen doktorunuz size kağıt üzerinde iş göremezlik belgesi vermeye devam edecek. Bu kağıt sertifika sizin için kanıt ve belge niteliğindedir.

Elektronik iş göremezlik belgesi ne zaman uygulamaya konulacak?

Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek olan Randevu Hizmeti ve Tedarik Yasası (TSVG), sağlık sisteminin kademeli olarak dijitalleştirilmesi ve ağ oluşturma sürecini düzenliyor. Yeni eAU bildirim prosedürünün iki adımda uygulamaya konacağını öngörmektedir:

  • 1 Ekim 2021'den itibaren doktorunuz, hastalık durumunda eAU'nuzu sağlık sigortanıza iletecektir.
  • 1 Temmuz 2022'den itibaren sağlık sigortanız da eAU verilerinizi işvereninize iletecektir.

Bu nedenle 2022'den itibaren AU raporlama prosedürünün tamamı dijital biçimde gerçekleştirilecek. Bu tarihten itibaren yalnızca elektronik iş göremezlik belgesi kullanılacaktır. Hem işvereniniz hem de sağlık sigortası şirketiniz daha sonra elektronik AU bildirim prosedürüne tamamen entegre edilecektir.

Elektronik iş göremezlik belgesinin avantajları nelerdir?

Yeni elektronik raporlama prosedürü size çeşitli avantajlar sunmaktadır:

  • Hastalık notunuz sağlık sigortası şirketinize postayla olduğundan daha hızlı ulaşacaktır.
  • Çalışamayacak durumda olduğunuzun zamanında bildirilmesi sağlanır.
  • Olası hastalık maaşı ödemeleri daha hızlı yapılabilir.

Hastalık izninizin eksiksiz bir belgelenmesi de eAU ile garanti edilebilir. Bu aynı zamanda örneğin iş hukuku kapsamındaki anlaşmazlıkları da önleyebilir. Örneğin iş göremezlik belgesinin işvereninize zamanında iletilip iletilmediği sorusu. Elektronik iş göremezlik belgesi raporlama prosedürünü basitleştirir, bürokrasiyi azaltır ve sizi belge sunma zorunluluğundan kurtarır.

Hangi teknik gereksinimlere ihtiyacınız var?

Elektronik hasta dosyası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Teknik gereklilikler, ilgili hekiminiz veya tıbbi muayenehaneniz tarafından sağlanmalıdır. Telematik altyapısı (TI), kağıt tabanlı AU'nun değiştirilmesinin kalbidir.

Kağıt bazlı AU'da olduğu gibi eAU'da da ilgili doktorunuzun imzası gerekir. Bu, eAU'nuzun kendisi tarafından elektronik olarak imzalandığı anlamına gelir. Nitelikli elektronik imza (QES) adı verilen bu amaç için tasarlanmıştır.

E-sağlık konektörü olarak adlandırılan yerde doktorunuz, sağlık uzmanı kartını (eHBA) ve PIN numarasını kullanarak kendisini tanımlar. Verileriniz daha sonra "dijital olarak imzalanır" ve eAU'nuz sağlık sigortası şirketine iletilir.

Belirli durumlarda doktorunuz alternatif olarak kendisini tıbbi uygulama kartıyla (SMC-B) tanıtabilir ve eAU'nuzu imzalayabilir; her iki durumda da TI'nin şifreli iletişimi sayesinde yüksek düzeyde güvenlik garanti edilir.

TI'da teknik bir arıza olması durumunda doktorunuz hastalık izninizin sağlık sigorta şirketinize bildirilmesini sağlayacaktır.

Bunun için doktorunuz eAU'nuzu muayenehane yönetim sisteminde (PVS) saklar ve teknik sorunlar çözüldüğünde daha sonra iletir.

Bunun bir iş günü içinde mümkün olmaması durumunda (uzun süren teknik sorunlar durumunda) tedavi merkeziniz AU'nuzun basılı bir kopyasını gönderecektir. Ancak Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği'ne göre, bu ikame prosedür yalnızca çok nadiren gerekli olmalıdır.