Disfoni: Tanımı, Tedavisi

Kısa bir bakış

 • Tanım: Organik veya fonksiyonel nedenlere bağlı olarak ses oluşumunun bozulması; aşırı durumlarda sesin tamamen kaybı (sessizlik).
 • Nedenleri: örneğin iltihaplanmalar, yaralanmalar, felç, ses tellerinde veya gırtlakta tümörler, sesin aşırı yüklenmesi, yanlış konuşma tekniği, psikolojik nedenler, ilaçlar, hormonal değişiklikler
 • Teşhis: Tıbbi geçmiş; fizik muayene, laringoskopi, gerekiyorsa ileri tetkikler (ultrason gibi) yapılır.
 • Tedavi: Nedene bağlı olarak fiziksel nedenlerin tedavisi, ses terapisi.
 • Önleme: Aşırı yüklenmeye karşı, diğer şeylerin yanı sıra, ses aparatının ısınma egzersizleri; dinlenme molaları; ses egzersizleri.

Disfoni nedir?

Disfoni başlı başına bir hastalık değil, altta yatan çeşitli nedenleri olan bir semptomdur. Bazen bunlar fiziksel hastalıklardır (organik nedenler). Diğer durumlarda, laringeal fonksiyon bozuklukları (fonksiyonel nedenler) disfoninin nedenidir.

Ses üretiminin nasıl bozulabileceğini anlamak için öncelikle sesin nasıl ve nereden geldiğini bilmek yardımcı olur.

Ses nasıl gelişir?

 1. Akciğerler ses üretimi için gerekli olan hava akımını (fonasyon akımı) üretir.
 2. Kasları, kıkırdakları ve özellikle ses telleri ("ses telleri") ile birlikte gırtlak birincil bir ses üretir.
 3. Farenks, ağız ve burun boşluğu (boşluk tüpü olarak da bilinir), konuşma sesleri üretmek için birincil sesi modüle eder.

Prensip olarak her üç seviyedeki bozukluklar disfoniye neden olabilir.

Disfoni: Nedenleri ve olası bozukluklar

Ayrıca ses kısıklığının “normal” bir türü de vardır (ergenlik veya yaşlılık gibi). Ayrıca ses üretim bozukluğu da ilacın yan etkisi olabilir.

Organik ses bozukluğu (organik disfoni)

"Normal" ses üretimi için gırtlaktaki ses kıvrımlarının ("ses telleri") serbestçe titreşmesi gerekir. Çeşitli fiziksel bozukluklar bu serbest titreşimi engelleyebilir ve disfoni ortaya çıkar.

Aşırı ses: Mesleki nedenlerle çok konuşan veya şarkı söyleyen kişilerde sıklıkla ses tellerinde aşırı yüklenme belirtileri gelişir. Ses telleri üzerinde kalıcı bir baskının sonucu olarak şarkıcı nodülleri (aşırı yükten dolayı ses teli granülomu, kontakt granülom) ortaya çıkar.

Bu ses bozukluğunun temel özelliği ses kısıklığıdır. Eski zamanlarda vaizler sıklıkla etkilenenler arasında olduğundan, ses oluşumu bozukluğunun bu türü eski literatürde "Disphonia clericorum" adını da taşır.

Asidik mide suyunun sık sık trakeaya geri akması ve gırtlak ve farenks mukozasına zarar vermesi (larenjit gastrika) durumunda disfoni de ortaya çıkabilir.

Larinks yaralanmaları: Entübasyon, kaza veya ameliyattan kaynaklanan bu tür yaralanmalar sıklıkla disfoniyi tetikler.

İki ses telinden yalnızca biri felçse (tek taraflı felç), etkilenen kişi genellikle neredeyse normal şekilde konuşabilir. Öte yandan, eğer her iki ses teli de etkilenmişse (bilateral felç), nefes darlığı ve disfoninin en şiddetli şekli olan tam sessizlik (afoni) ortaya çıkar.

Spazmodik disfoni (konuşma spazmı, laringeal spazm, laringeal distoni): Bu durumda ses bozukluğu, gırtlaktaki kasların istemsiz, uzun süreli spazmlarından kaynaklanır. Bu distonilere (hareket bozuklukları) ait nörolojik bir hastalıktır.

Diğer iyi huylu tümörler arasında doğrudan ses tellerinin üzerinde veya içinde yer alan papillomlar, kistler (sıvı dolu boşluklar) ve polipler (mukozal büyümeler) yer alır. Mekanik engeller olarak, serbest titreşime ve ses tellerinin düzgün kapanmasına müdahale ederler; etkilenenler disfoniden muzdariptir.

Reinke ödemi esas olarak 40 ila 60 yaş arasındaki kadınları etkiler. Ses kaba ve kısık çıkar. Aşırı durumlarda, disfoni tamamen sessizliğe (afoni) yol açar.

Laringeal kanser (laringeal karsinom): Kötü huylu bir laringeal tümör, daha az sıklıkla disfoninin nedenidir. Başlıca belirtileri uzun süreli ses kısıklığı ve muhtemelen nefes darlığıdır.

Ses telleri veya gırtlaktaki konjenital malformasyonlar: Bunlar aynı zamanda ses üretim bozukluğunun olası bir nedenidir. Kural olarak, çocuklukta zaten farkedilirler.

Ses kısıklığı uzun süre devam ediyorsa bu her halükarda bir alarm işaretidir. O halde nedeni bir doktora açıklatın!

Fonksiyonel ses bozukluğu (fonksiyonel disfoni)

Etkilenenler, sürekli ses kısıklığı, artan ses yorgunluğu ve bazen boğaz bölgesinde baskı veya yanma hissinden şikayetçidir. Ancak laringoskopideki organik bulgular neredeyse farkedilemez.

Fonksiyonel disfonide doktorlar hiperfonksiyonel ve hipofonksiyonel varyant arasında ayrım yapar. Ancak sıklıkla karışık formlara da rastlanır.

Yüz, boyun ve boğaz bölgesindeki bitişik kas grupları da sıklıkla gergindir.

Hiperfonksiyonel disfoni genellikle sesini sürekli olarak aşırı kullanan kişilerde kendini gösterir.

Bu genellikle vücudun performansının genel olarak zayıflamasıyla birlikte hastalık veya bitkinlik durumlarından kaynaklanır. Anksiyete veya keder gibi psikolojik stres de hipofonksiyonel disfoniye yol açabilir.

Alışılmış, ponojenik ve psikojenik disfoni.

Fonksiyonel ses bozuklukları da nedenlerine bağlı olarak daha spesifik olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle, ses oluşumu bozukluğunun nedeni sese zarar veren konuşma alışkanlıkları olduğunda, alışılmış disfoni mevcuttur; örneğin, sık sık bağırmak, şarkı söylerken yanlış teknik, sürekli baskı altında veya aşırı vurgulu konuşma.

Bazı kişilerde psikolojik veya psikosomatik nedenler hipofonksiyonel disfoni (fısıldama, nefes alma, güçsüz ses) şeklinde kendini gösterir. Buna psikojenik disfoni denir.

Diğer disfoni

Ayrıca bazı ilaçlar da istenmeyen bir yan etki olarak disfoniye neden olmaktadır. Bunlar arasında örneğin nöroleptikler (antipsikotikler, psikotrop ilaçlar) ve bazı astım spreyleri bulunur.

Disfoni: Ne zaman doktora görünmeli?

Ayrıca sesinizin boğuk, gıcırtılı veya nefes nefese geldiğini fark ederseniz veya konuşurken ağrı hissederseniz tıbbi yardım almalısınız.

Ses bozuklukları uzmanları foniatri uzmanlarıdır. Kulak burun boğaz tıbbı (KBB) ve genel tıp uzmanları da disfoni için olası temaslardır.

Disfoni: muayeneler ve tanı

Tıbbi geçmiş

Tıbbi geçmişinizi almak için doktor size aşağıdaki gibi sorular soracaktır:

 • Bu ses bozukluğunuz ne zamandan beri var?
 • Disfoni başlangıcından önce sesinizi çok fazla zorladınız mı?
 • Bilinen herhangi bir solunum veya akciğer rahatsızlığınız var mı?
 • Ses bozukluğunun başlangıcından kısa bir süre önce örneğin göğüs veya boyun bölgesinden ameliyat oldunuz mu?
 • Sigara içiyor musunuz? Eğer öyleyse, ne kadar ve ne kadar süreyle?
 • Alkol kullanır mısın? Evet ise ne kadar?
 • Boyun bölgesinde herhangi bir sertleşme, şişlik veya baskı hissi fark ettiniz mi?
 • Şu anda hangi ilaçları alıyorsunuz?

Fiziksel Muayene

Çeşitli muayeneler tıp uzmanlarının disfoniyi netleştirmesine yardımcı olur.

 • steteskopla dinleme (oskültasyon)
 • el feneri ve dil bastırıcıyla boğazın muayenesi
 • Olası şişlik veya sertleşmelerin araştırılması için gırtlak ve boğazın palpasyonu

Sesleri veya cümleleri tekrarlamak

Zaten anamnez sırasında doktor sesinizin nasıl çıktığına dikkat eder; örneğin güçsüz, çok boğuk veya baskıcı. Bu genellikle olası nedenlere dair ipuçları sağlar.

larengoskopi

Laringoskopi larinksin yakından görülmesini sağlar. Doktor boğazınızı bir ayna veya özel bir kamera yardımıyla inceler: bu, ses tellerinin ve gırtlağın doğrudan görülmesini sağlar.

Bu prosedür disfoniyi netleştirmede çok faydalıdır. Boğazınıza bu kadar derinlemesine bakılması fikri birçok kişi için korkutucu olsa da muayene zararsızdır.

Bazen disfoninin nedenini belirlemek için ileri tetkikler gerekebilir. Bu genellikle örneğin ses bozukluğunun uzun süredir mevcut olması veya çok belirgin olması durumunda geçerlidir. Ayrıca nefes darlığı, öksürmede kan gelmesi veya yutkunma güçlüğü gibi ek şikayetler ortaya çıkarsa ileri tetkikler sıklıkla faydalı olur.

Bu tür muayeneler şunlar olabilir:

 • Tiroid bezinin ultrasonu (sonografisi)
 • Göğüs röntgeni (toraks röntgeni)
 • Larinks veya bronşların mukoza zarından doku örneklemesi (biyopsiler)
 • Boyun, göğüs veya beynin bilgisayarlı tomografisi (BT) veya manyetik rezonans görüntülemesi (MRI)

Disfoni: Tedavi

Aşağıda farklı disfoni türlerinin nasıl tedavi edildiğine dair bir örnek verilmiştir:

Organik ses kısıklığının nedeni olan soğuk algınlığı, bol miktarda sıvı (örneğin çay) içmek, nefes almak ve sakinleşmek gibi semptomatik olarak tedavi edilebilir. Soğuk algınlığı bittiğinde ses genellikle hızla geri döner.

Laringeal felç (ses teli felci) durumunda, doktorlar mümkünse sinir hasarının nedenini (örn. Parkinson hastalığı, ALS, felç) tedavi ederler. Tek taraflı ses teli felci durumunda, ikinci, felçsiz ses telinin özel olarak eğitildiği ses egzersizleri sıklıkla yardımcı olur.

Reinke ödemi durumunda sigara içenlerin gelecekte sigara içmekten kaçınması özellikle önemlidir. Diğer olası tedavi seçenekleri arasında sıvı birikiminin cerrahi olarak çıkarılması ve ses terapisi yer alır.

Larinksteki kötü huylu tümörler genellikle doktorlar tarafından cerrahi olarak çıkarılır. Ancak çoğu durumda ameliyattan sonra ses üretimi hala bozulmaktadır.

Etkili ses gelişimi için gerekli olduğundan, ses terapisinin özel bir odak noktası iyi nefes alma tekniğidir. Etkilenen kişi yeni öğrendiği ses davranışını günlük yaşamında güvenilir bir şekilde kullandığında terapi tamamlanır.

Psikojenik disfoni durumunda genellikle psikoterapötik tedavi tavsiye edilir.

Disfoni: Önleme

Ayrıca vücut gerginliğiniz üzerinde çalışmayı deneyin. Bunun nedeni sesin vücudun tüm duruşundan etkilenmesidir. Örneğin gevşeme ve rahatlama egzersizleri faydalıdır. Kasları kalıcı olarak gevşetmek için düzenli hareket ve gevşemenin karşılıklı etkileşimi gereklidir.

Ses için dinlenme süreleri ve mukoza zarlarının iyi nemlendirilmesi (örneğin, yeterli sıvı alımı ve doğru oda iklimi yoluyla), aşırı kullanımdan kaynaklanan ses kısıklığını önleyebilecek diğer önlemlerdir. Aynı durum (büyük ölçüde) sigara ve alkolden uzak durmak için de geçerlidir.