Disleksi: Tanımı, Tedavisi, Belirtileri

Kısa bir bakış

  • Tedavi: Hedefli iyileştirme, okul yardımı (sınıf baskısı) ve anlama.
  • Belirtiler: Diğerlerinin yanı sıra, harflerin bükülmesi, karıştırılması veya atlanması, yavaş okuma, büyük ve küçük harflerle ilgili zorluklar. Muhtemelen disleksinin bir sonucu olarak psikolojik sorunlar da olabilir.
  • Nedenleri ve risk faktörleri: Muhtemelen genetik.
  • Teşhis: (Çocuk) doktorunda özel sorular, işitme/görme ve okuma/yazma testleri ile.

Disleksi nedir?

Disleksi (ayrıca: yazma-okuma bozukluğu veya okuma-heceleme bozukluğu, LRS veya spesifik disleksi) spesifik bir öğrenme bozukluğudur.

Disleksisi olan kişilerin okuma ve yazma yetenekleri azalmıştır. Ancak bu, disleksili kişilerin daha az zeki olduğu anlamına gelmez. Disleksikler konuşma dilini yazı diline veya tam tersini dönüştürmeyi zor buluyorlar. Erkekler kızlardan daha sık etkilenir.

Özel durum: Disleksi

Disleksi, sıklıkla disleksi bağlamında ortaya çıkan bir okuma bozukluğudur. Etkilenen bireyler arasında ciddiyeti değişir ve genetik faktörler tarafından tercih edilir.

Bununla birlikte, doğuştan gelen disleksiden daha yaygın olanı, edinilmiş disleksidir: bu durumda, beynin okumadan sorumlu bölgesi bir kaza veya felç nedeniyle hasar görmüştür.

Doktor disleksiyi çeşitli muayeneler ve özel bir testle teşhis eder. Okulda daha fazla anlayış, özel destek ve uyarlanmış performans değerlendirmesi ile etkilenen çocuklara etkili bir şekilde yardımcı olunabilir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi Disleksi makalesinde okuyabilirsiniz.

Disleksi nasıl tedavi edilir?

En önemli şey ebeveynlerin ve öğretmenlerin etkilenen çocuğa çok fazla anlayış ve sabır göstermesidir. Evde ve okulda performans gösterme baskısı disleksiyi daha da kötüleştirebilir. Aynı durum sınıf arkadaşlarının hafif kusurları için de geçerlidir.

Çevrenin öğrenme bozukluğuna verdiği bu tür olumsuz tepkiler, disleksik kişinin ruhsal hastalığa yakalanma riskini de artırmaktadır. Çocuğun bu kısır döngüden bir an önce uzaklaştırılması gerekmektedir.

Çoğu zaman çocuklar aldıkları desteğin yanı sıra psikoterapötik desteğe de ihtiyaç duyarlar. Bu özellikle akıl hastalığının (depresyon gibi) ortaya çıkması durumunda geçerlidir. Depresyon çocuğun okuma ve yazma yeteneğinin gelişmesini engelleyebilir.

Bu durum damgalanmaya yol açsa da, genellikle etkilenen çocuk (ve aile) disleksi tanısı aldığı için mutludur ve dereceli koruma sayesinde özgüven ve özsaygı geliştirir.

Dezavantaj tazminatı her federal eyalette ilgili Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Eğer doktor disleksi testleri ile öğrenme bozukluğu tanısı koymuşsa bu tazminata başvurmak mümkündür.

Semptomlar neler?

Bu nedenle disleksi diğer alanlardaki (yüksek) yetenekleri dışlamaz. Örneğin disleksiklerde diğer akademik performans genellikle normal aralıktadır. Araştırmalar, beynin yalnızca okuma ve/veya yazmadan sorumlu alanlarının bozulduğunu ileri sürüyor.

Bunun tersine, çocuklar başlangıçta alfabeyi okumakta zorluk çekerler; örneğin yazarken harfleri karıştırırlar veya yüksek sesle okurken kelimelerin veya harflerin bazı kısımlarını bükerler. Bazı çocuklarda dikkat de bozulur veya sosyal davranışlarda bozulmalar olur.

Etkilenenlerin çoğunda hem okuma hem de yazım bozukluğu var. Ancak bu iki bozukluktan yalnızca birine sahip olan disleksikler de vardır.

Yazım bozukluğunun belirtileri: Etkilenen kişiler genellikle kelimeleri duydukları gibi yazarlar. Bu nedenle sıklıkla benzer sese sahip harfleri (b ile p, c ile k veya p ile q gibi) karıştırırlar. Bazen harfleri tamamen atlıyorlar (örneğin “h”siz gerçek), ya da yanlış sıraya koyuyorlar. Ayrıca kısa çizgileri sıklıkla yanlış yerleştiriyorlar ve büyük ve küçük harflerle ilgili sorunlar yaşıyorlar.

Okuma ve/veya yazım bozukluğuyla birlikte bazen hesaplama yeteneğinde azalma (diskalkuli) de ortaya çıkar.

Okuma ve yazım zayıflığıyla karıştırmayın!

Disleksi “normal” okuma ve heceleme zayıflığından farklıdır. İkincisi, örneğin çocuğun ikamet değişikliği veya ebeveynlerin boşanması gibi olumsuz psikososyal faktörlere maruz kalması durumunda geçici olarak ortaya çıkabilir.

Bu nedenle okuma ve yazma engeline yalnızca genetik olarak belirlenmiş veya kalıtsal olması durumunda disleksi denir.

Disleksinin nedenleri nelerdir?

Disleksinin nedenleri henüz net olarak anlaşılamamıştır. Ancak artık öğrenme bozukluğunun gelişiminde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı varsayılmaktadır. Disleksi sıklıkla bir ailenin birden fazla üyesini etkiler.

Görünen o ki, disleksik yenidoğanlar zaten akustik sinyalleri farklı şekilde algılıyor ve bunları farklı şekilde işliyor. Ek olarak, beynin dil işlemeden sorumlu bölgelerinin daha az eşzamanlı çalıştığı ve dislekside daha az iyi bağlantıya sahip olduğu görülmektedir. Etkilenen kişiler genellikle okurken konsantre olmakta zorlanırlar.

Ayrıca aşağıdaki faktörlerin de disleksiyi teşvik etmesi veya eşlik etmesi mümkündür:

Psikososyal faktörler: Disleksikler tüm sosyal sınıflarda bulunur. Ancak olumsuz bir sosyal ortam, spesifik okuma ve heceleme zayıflığının gelişimi için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Çünkü ebeveynlerin eğitim düzeyi yüksekse, çoğu zaman çocuğun öğrenmesine ve ödev yapmasına hem duygusal hem de pratik olarak destek olurlar. Bu görünüşe göre okuma ve yazım sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Fonolojik farkındalığın zayıflaması: Fonolojik farkındalık, okurken kelimelerin kodunun çözülmesini ve anlaşılmasını sağlar. Disleksisi olan kişilerde zayıflar.

Disleksi nasıl teşhis edilebilir?

Çocuğunuzun disleksi olduğundan şüpheleniyorsanız mümkün olduğunca erken bir çocuk doktoruna görünmeniz önemlidir. Doktor, disleksi tanısı için önemli bilgileri toplamak amacıyla öncelikle sizinle ayrıntılı olarak konuşacaktır. Sorulabilecek olası sorular şunlardır:

  • Çocuğunuz ne zaman konuşmaya başladı?
  • Çocuğunuz ev ödevleriyle nasıl başa çıkıyor?
  • Çocuğunuz okula gitmekten hoşlanıyor mu?
  • Aile üyelerinden biri zaten disleksi hastası mı?

Bunu, okuma ve/veya yazım sorunlarının diğer olası nedenlerini dışlamak için çeşitli testler izler. Bunu yapmak için doktor aşağıdaki gibi çeşitli şeyleri inceler:

Beyin yapısının durumu: Örneğin beyin dalgalarının ölçümü (elektroensefalografi, EEG), beyin yapısındaki hasara dair göstergeler sağlar.

Okuma ve heceleme yeteneği: Doktor, çocuğun hem yüksek sesle okumasını hem de kısa bir metin yazmasını sağlayarak test eder.

Zeka testi: Bu, çocuğun performansının akranlarına göre daha düşük zeka nedeniyle (öğrenme bozukluğu nedeniyle değil) daha düşük olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca zeka ile yazım performansı arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu da belirler.

Disleksinin prognozu nedir?

Disleksi önlenemez. Ancak çeşitli terapötik önlemlerle iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Bir doktor öğrenme bozukluğunu ne kadar erken teşhis edip tedavi ederse prognoz o kadar iyi olur. Okuma bozukluğu genellikle yazım bozukluğundan daha hızlı iyileşir.

Diğer olası sonuçlar arasında depresif ruh halleri ve karın ağrısı veya uyku bozuklukları gibi psikosomatik şikayetler yer alır. Bununla birlikte, spesifik disleksi erken bir aşamada tanınıp tedavi edilirse bu tür komplikasyonlar sıklıkla önlenebilir.