Çocuklarda disgrammatizm – terapi

Farklı profesyonellerin disgrammatizmi tedavi etme konusunda farklı yaklaşımları vardır. Tedavi konsepti ayrıca bireysel olarak çocuğun yaşına ve disgrammatizmin türüne ve derecesine de bağlıdır. Bir konuşma terapisti genellikle çocuğa dinleme dikkati, ritim ve doğru kelime ve cümle yapılarını kullanma konusunda egzersizler yaptırır. Resimli hikayeleri ve rol oynamayı kullanıyor.

Disgrammatizm daha kapsamlı bir gelişimsel gecikmenin eşlik ettiği durumlarda konuşma terapistleri doktorlarla, mesleki terapistlerle, fizyoterapistlerle ve/veya psikologlarla birlikte çalışır.

Açıklama | Nedenleri | Belirtiler | Teşhis | Terapi | Prognoz