Diskalkuli: Göstergeler, Tedavi, Nedenler

Kısa bir bakış

  • Belirtileri: Matematikte (çarpım tablosu, temel aritmetik, metin problemleri) ve sayı ve nicelik işlemede ciddi zorluk, sınav kaygısı, depresyon, bedensel yakınmalar, dikkat eksikliği, saldırgan davranışlar gibi psikolojik belirtiler.
  • Nedenleri: Şimdiye kadar büyük ölçüde belirsiz olan, erken çocukluk dönemindeki beyin bozuklukları ve epilepsiler, genetik nedenler, okuma ve heceleme bozukluğu ile bağlantı tartışılmıştır.
  • Teşhis: Tedavinin başarısı için erken teşhis, uzmanlarla teşhis görüşmesi, okul gelişiminin değerlendirilmesi, özel testlerle netleştirme, fizik muayeneler (görme ve işitme testleri, nörolojik muayeneler gibi) önemlidir.

Diskalkuli nedir?

Kısaca bu sorunun cevabı matematikle uğraşmanın derin bir zorluğudur. Buna göre diskalkuli aynı zamanda diskalkuli olarak da adlandırılır. Sözde öğrenme bozukluklarına aittir. Bu grup okul gelişimi bozuklukları sadece aritmetiği değil aynı zamanda okuma veya yazma gibi diğer becerileri de etkiler; bunlar “normal” şekilde gelişmez. Arka plan, beyin performansında tanımlanmış bir başarısızlıktır.

Neredeyse tüm vakalarda diskalkuli çocuklukta belirginleşir. Diskalkuli, beklenen ve gerçek performans arasındaki tutarsızlıkla karakterize edilir. Etkilenenlerin sayı ve nicelik konusunda büyük sorunları var. Sonuç olarak, basit hesaplamaları bile kavramak zor veya imkansız oluyor. Diskalkulinin bir sonucu olarak sadece matematikte değil, fizik veya kimya derslerinde de performans zayıflar.

Diskalkuli okul yıllarıyla bitmez, ancak genellikle yetişkinlikte eğitim veya öğretimde, üniversitede, işte veya özel hayatta sorunlara yol açar.

Diğer bozukluklarla kombinasyon

Diskalkuli sıklığı

Diskalkuli sıklığına ilişkin son araştırmalar farklı ülkelerde benzer sonuçlara ulaşmaktadır. Örneğin Almanya'da çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin yüzde üç ila yedisi arasında diskalkuli var.

İlginçtir ki, diskalkuli Amerikalı çocuklarda Almanya'ya göre daha yaygındır. Okul sistemindeki farklılıklar bunun kısmen sorumlusu olabilir.

Diskalkuliyi nasıl tanırsınız?

Ayrıca görsel-mekansal çalışma belleği de bozulur. Bu, örneğin etkilenen kişilerin bir matristeki sayıların konumlarını (tablodaki gibi düzenleme) hatırlamakta güçlük çekmesi gerçeğine yansır.

Anaokulu veya okul öncesi dönemdeki belirtiler

Anaokulu çağında bile diskalkuli riskinin arttığına dair kanıtlar mümkündür. Ancak bu yaşta diskalkuliyi tanımak her zaman kolay değildir. İlk belirtiler oranlar ve saymayla ilgili sorunlardır. Birimlerle (ağırlık gibi) ve ondalık sistemle uğraşmaya başlamak da zorluklara neden olur.

İlkokuldaki belirtiler

Parmak sayma, aritmetik stratejileri öğrenirken temel olarak normal bir araçtır. Öte yandan, özellikle kolay ve üzerinde çalışılan görevlerde uzun süredir devam eden parmak sayma bazen diskalkuli'nin başka bir belirtisidir.

Günlük yaşamdaki belirtiler

Diskalkulisi olan çocuklar için günlük yaşamda da çeşitli zorluklar ortaya çıkar. Örneğin saati okumak ve parayla uğraşmak bu durumdan etkilenenler için büyük bir zorluktur.

Psikolojik stres

Bir yandan, etkilenen çocuklar sıklıkla geri çekilir ve (sınav) kaygısı, depresif belirtiler ve bedensel şikayetler geliştirir. Somatik yakınmalar, baş ağrısı veya karın ağrısı gibi organik bir nedeni bulunamayan fiziksel belirtilerdir. Öte yandan, etkilenen çocuklarda dikkat eksikliği, suçluluk (= normdan sapma) ve saldırgan davranışlar da mümkündür.

Diskalkuli tedavi edilebilir mi?

Diskalkuli tedavi edilebilir ancak tedavi edilemez. Diskalkuli tedavisi neredeyse tamamen etkilenen çocuğa yönelik bireysel ve hedefe yönelik desteğe dayanmaktadır. Etkilenenlere herhangi bir tıbbi önlem, özellikle ilaç tedavisi uygulanmıyor.

  • Hesaplama Eğitimi
  • Davranışçı terapi
  • Nöropsikolojik eğitim

Aritmetik eğitimi

Aritmetik eğitimi ya müfredata dayalıdır ya da ondan bağımsızdır. Dyscalculia Egzersizleri makalesinde uygulanan egzersiz yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Davranışsal ve nöropsikolojik eğitim

Bireysel hedef

Diskalkuli tedavisinin amacı, çocuğun kendi matematiksel düşüncesini oluşturması ve böylece sayılara ilişkin bir duygu geliştirmesidir. Bu, çocuğun derslerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için matematiğin temel becerilerini kavramasını sağlar.

Ebeveynlerin anlayışı ve işbirliği

Diskalkulinin doğru şekilde ele alınmasının temeli, bozukluğun kesin olarak anlaşılmasıdır. Diskalkuli zeka bozukluğu anlamına gelmez! Ancak yakınların diskalkulinin kapsamını ve sonuçlarını anlaması önemlidir. Bu, örneğin baskı ve hayal kırıklığı gibi çeşitli psikolojik faktörlerin diskalkulide rol oynadığını bilmeyi içerir.

Her zaman tavsiye edilen övgüye rağmen çocuktan çok fazla şey beklemekten kaçınmak önemlidir. Çocuğun tedavi perspektifini anlaması önemlidir: Terapi uzun vadeli destek sağlar ve gelecekte durumun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Okulu dahil etmek

Ergenler ve yetişkinler için terapi

Bugüne kadar, iyileştirici programlar öncelikle okul öncesi ve ilkokul ortamlarına odaklanmıştır. Buna göre ergenler ve yetişkinler için çok az ilgi çekici destek materyali bulunmaktadır. Diskalkuli'nin yetişkinliğe uzanan uzun vadeli seyrini ve eşlik eden bozuklukların, özellikle matematik ve okul kaygısının olası gelişimini araştırmak için araştırmalara ihtiyaç vardır.

Tedavinin süresi ve maliyeti

Diskalkuli tedavisinin süresi hakkında bir açıklama yapmak zordur. Çoğu durumda terapi en az bir yıl sürer. Ancak bireysel vakalarda ilerlemeyi tahmin etmek çok zordur.

Nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

Olası risk faktörleri

Erken çocukluk dönemindeki beyin bozuklukları ve epilepsiler diskalkuliyi tetikleyebilir. Ayrıca psikososyal ve eğitimsel faktörler de önemli rol oynamaktadır.

Genetik nedenler

Aileler ve ikizlerle yapılan çalışmalar diskalkuli'nin bir dereceye kadar kalıtsal olduğunu göstermektedir. Etkilenenlerin yaklaşık yüzde 45'inin öğrenme bozukluğu olan akrabaları var.

Diskalkuli bazen Turner sendromu veya fenilketonüri gibi genetik bozukluklar bağlamında ortaya çıkar.

Disleksi ile bağlantı?

Diskalkuli nasıl incelenir ve teşhis edilir?

Etkilenen çocuğun okul derslerine ek olarak uygun desteği alabilmesi için diskalkulinin erken tanısı önemlidir. Ancak bu şekilde bilgideki boşluklar hızlı bir şekilde kapatılabilir ve çocuk derslerden kopmaz.

Teşhis görüşmesi

Öğrenme güçlüğü uzmanları çocuk ve ergen psikiyatristleri veya ilgili psikoterapistlerdir. Tanısal görüşmeyi başlatmak için doktorun hem ebeveynlere hem de etkilenen çocuğa diskalkuli hakkında sorular sorması önemlidir. Yanlış anlamalar genellikle bu noktada açıklığa kavuşturulur.

Daha sonra ebeveynlerle çocuğun diskalkuli semptomları hakkında ayrıntılı olarak konuşur. Dil ve motor gelişim bozuklukları da tartışılmalıdır. Çocuğun dürtüsünü azaltan psikolojik stresler de olabilir. Son olarak doktor, ailedeki stresleri belirlemek için aile durumunu da dikkate alacaktır. Son olarak diskalkuliye karşı halihazırda önlem alınıp alınmadığı sorusunun da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Sınavın temeli öğrenme durumu ve okul gelişiminin araştırılmasıdır. Buna okulun raporu da dahildir. Bazen zayıf dil becerileri diskalkuliyle de ilişkilendirilebildiğinden, bu rapor çocuğun motivasyonu da dahil olmak üzere tüm okul alanlarını kapsamalıdır. Sık sınıf ve okul değişiklikleri de akademik zorluklar için bir risk faktörüdür.

Testler

Fiziksel Muayene

Dikkat eksikliği, konuşma sorunları, hafıza sorunları, görsel-uzaysal zayıflık gibi nörolojik veya duyusal bozuklukların belirlenmesi için ayrıntılı bir fizik muayene önemlidir. Görme ve işitme güçlüklerine özellikle dikkat edilmelidir. Doktor, entelektüel yetenekleri standart bir zeka testi aracılığıyla belirler.

Aşağıdaki kriterlerin karşılanması durumunda “diskalkuli” tanısı konulur:

  • Standartlaştırılmış aritmetik testlerde en kötü yüzde on arasında bir sonuç elde edilir.
  • Zeka katsayısı 70'in üzerindedir.
  • Aritmetik testlerin sonuçları ile zeka bölümü arasındaki fark anlamlıdır.
  • Dyscalculia altıncı sınıftan önce ortaya çıktı.

“Matematik zayıflığının” yalnızca öğretim eksikliği, nörolojik hastalıklar veya duygusal bozukluklar nedeniyle ortaya çıkma olasılığını dışlamak önemlidir. Durum böyleyse doktor tüm kriterleri göz önünde bulundurarak diskalkuli teşhisini koyar.

Hastalığın seyri ve prognozu nedir?

Ancak bireysel destek olmadan öğrenme sürecinde çok az ilerleme beklenebilir ve eğitim fırsatları büyük ölçüde azalır. İstatistiksel olarak etkilenenler okulu daha erken bırakıyor ve ileri mesleki eğitimde sorunlar yaşıyor.

Bu durum, “matematik zayıflığının” neden olduğu dezavantajları azaltmak ve normal öğrenme ilerlemesini sağlamak için desteğe erken başlanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.