Baget Parmağı: Nedenleri ve Tanısı

Kısa bir bakış

 • Baget parmakları nedir? Parmak uçlarında piston benzeri kalınlaşma, sıklıkla saat camı çivileriyle (uzunlamasına yönde aşırı derecede çıkıntı yapan çiviler) birleşir
 • Nedenleri: genellikle akciğer veya kalp hastalığı (akciğer kanseri, pulmoner fibrozis, kronik kalp yetmezliği vb.), bazen de karaciğer veya gastrointestinal sistem hastalıkları (hepatit, kronik inflamatuar bağırsak hastalığı vb.)
 • Baget parmaklarıyla ne yapmalı? Genellikle altta yatan ciddi bir hastalık olduğundan daima bir doktora görünün.
 • Tedavi: Genellikle baget parmaklarının geri çekilmesine de neden olan altta yatan hastalığın tedavisi

Davul savurma parmakları: Açıklama

Tambur döven parmakları, uç falanksları piston gibi genişleyen ve yumuşak dokuda kalınlaşmaya sahip olan parmaklardır. Ayrıca tırnaklar genellikle uzunlamasına yönde aşırı derecede kavislidir (“saat camı çivileri”).

Tambur savurma parmakları bir veya her iki tarafta oluşabilir ve doğuştan veya sonradan edinilebilir. Bunlar vücudun periferik bölgelerinde, yani gövdeden uzak bölgelerde, kronik oksijen eksikliğinin (hipoksi) bir işaretidir. Bu genellikle akciğer veya kalp hastalığından kaynaklanır. Ancak baget parmaklarının başka olası nedenleri de vardır.

Baget parmakları: nedenleri ve olası hastalıklar

Çift taraflı baget parmakları: Nedenleri

Çift taraflı baget parmakları genellikle akciğer veya kalp hastalığı veya sindirim sistemi hastalıklarından kaynaklanır. Ancak başka nedenler de mümkündür.

Akciğer hastalıkları

Saat camı çivili çift taraflı baget parmakları genellikle aşağıdaki gibi bir akciğer hastalığından kaynaklanır:

 • Akciğer kanseri (bronş karsinomu): Saat camı çivili çift taraflı baget parmaklarının en yaygın nedeni
 • Bronşektazi (bronş tüplerinin gerileyemeyen kese şeklinde genişlemesi)
 • Amfizem (akciğerlerdeki küçük hava keselerinin aşırı şişmesi)
 • Akciğer tüberkülozu (akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonu)
 • Pulmoner fibroz (akciğerlerdeki bağ dokusu liflerinin çoğalması)
 • Kistik fibroz (özellikle solunum yollarında çok fazla viskoz mukus üretilen konjenital metabolik bozukluk)

Kalp hastalığı

Bazı durumlarda baget parmakları, kronik kalp yetmezliğine (kalp yetmezliği) veya belirli kalp kusurlarına (örneğin, Fallot'un konjenital kalp hastalığı tetralojisi) bağlanabilir. Kalp tümörleri ve kalbin iç zarının iltihabı (endokardit) de olası nedenler arasındadır.

Karaciğer hastalıkları

Gastrointestinal hastalıklar

Sindirim sisteminin çeşitli hastalıkları da baget parmaklarının tetikleyicisi olabilir, örneğin:

 • kronik inflamatuar barsak hastalığı (Crohn hastalığı, ülseratif kolit)
 • Bağırsak tüberkülozu (sindirim sisteminde kendini gösteren tüberküloz)
 • Kolon polipozisi (kalın bağırsakta çok sayıda polip)
 • kronik amipli dizanteri
 • kolon kanseri
 • Karındaki lenf bezi kanseri (abdominal Hodgkin hastalığı)

Diğer nedenler

Bazen tiroid bezinin tamamının cerrahi olarak çıkarılmasından (tiroidektomi) sonra çift taraflı baget parmakları oluşabilir. Diğer olası nedenler arasında boğaz bölgesindeki tümörler ve amiloidozla birlikte kronik kemik iltihabı (osteomiyelit) yer alır. Bu, vücut hücreleri arasında değiştirilmiş proteinlerin birikmesidir.

Tek taraflı baget parmakları: nedenleri

Tek taraflı baget parmaklarının olası nedenleri şunlardır:

 • Anevrizma (arter duvarının kese şeklinde genişlemesi), örneğin aortik ark bölgesinde (ana arterin kalbe yakın bölümü) veya subklavyen arterde (subklavyen arter)
 • Lenfangit (lenfatik damarların iltihabı)
 • Pancoast tümörü (akciğer kanserinin özel bir türü)

Davul sallanan parmak: ne yapmalı?

Sınavlar

Doktor sizinle detaylı bir görüşme yaparak öncelikle tıbbi geçmişinizi (anamnezinizi) alacaktır. Örneğin size tüm belirtilerinizi, daha önce geçirdiğiniz hastalıkları (tekrarlayan zatürre gibi) ve nikotin tüketiminizi soracaktır.

Sonraki fizik muayene sırasında doktor baget parmaklarını ve (varsa) saat camı tırnaklarını inceleyecektir. Göğsünüzü dinler ve akciğerlerinizdeki kalp seslerini ve ralleri dinler. Doktor ayrıca soluk sklera (gözün beyaz kısmı) ve mukoza zarları gibi anemi belirtilerine de bakar.

Baget parmaklarının nedenini belirlemek için laboratuvar testleri de önemlidir. Kan gazı analizini kullanarak doktor oksijen eksikliğini tespit edebilir. Ayrıca diferansiyel kan sayımı (farklı lökosit türlerinin belirlenmesi) yapabilir ve kreatinin, üre, kan tuzları (elektrolitler), karaciğer ve tiroid değerleri gibi diğer kan değerlerini ölçebilir.

Baget parmaklarının nedenini belirlemeye yardımcı olabilecek başka testler de vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Göğüs röntgeni (göğüs röntgeni)
 • Kalbin ultrason muayenesi (ekokardiyografi)
 • Pulmoner fonksiyon testi
 • Balgam analizi (balgam teşhisi)
 • Akciğer endoskopisi (bronkoskopi)

Tedavi