Uyuşturucu Testi: Sebepler, Yöntemler ve Tespit Süreleri

Uyuşturucu testi nedir?

İlaç testi, bir kişinin vücudundaki ilaçları veya belirli ilaçları tespit etmek için kullanılır. Farklı numune malzemeleri çeşitli yöntemler yardımıyla incelenebilir. Örneğin uyuşturucular saç veya tırnaklarda kan, tükürük ve idrardan daha uzun süre tespit edilebilmektedir.

Uyuşturucu testi ne zaman yapılmalı?

Bir maddenin türünü veya miktarını belirlemek için çeşitli durumlarda uyuşturucu testi gerekli olabilir. Örneğin tespit, bir panzehirin (panzehir) uygulanması veya acil havalandırma gibi önemli adımlara yol açabilir. Uyuşturucu testinin nedenleri şunlardır:

  • Zehirlenme ve acil durumlar
  • İlaç yoksunluk tedavisinin ilerlemesinin izlenmesi
  • Örneğin trafik kazalarında suçluluk sorununun açıklığa kavuşturulması

Uyuşturucu testine girdiğinizde ne yaparsınız?

Değerlendirme ve bulgular talep eden ofise iletilir. Uyuşturucu tüketiminin bir süre önce gerçekleştiği varsayılıyorsa uyuşturucu testi için saç veya tırnak örneği kullanılıyor. Bunun nedeni, tüketilen ilaçların ve bunların bozunma ürünlerinin saç veya tırnak büyümesi sırasında vücut tarafından emilmesidir. Saçlar ayda ortalama 1 santimetre uzar. Bu varsayımın yardımıyla uyuşturucunun tüketildiği dönem hakkında sonuçlar çıkarılabilir.

Çoğu maddenin kanda birkaç saat içinde parçalanması nedeniyle, kandaki ilaçların tespiti klasik olarak akut anormallikler için gereklidir.

Uyuşturucu testinin riskleri nelerdir?

Uyuşturucu testi yaptırmak muayene tekniği olarak herhangi bir risk taşımamaktadır. Yalnızca kan örneği alınması, doğru şekilde yapılmazsa morluklara (hematom) veya enfeksiyona yol açabilir.

Uyuşturucu testi hakkında bilmem gerekenler nelerdir?

İlaçların tespit edilebilirliği orijinal maddeye, ortaya çıkan bozunma ürünlerine (metabolitler), numune materyaline ve gerçekleştirilen test prosedürüne bağlıdır. Kullanım sıklığı ve düzenliliği de belirleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla ilaçların idrarda ne kadar süreyle tespit edilebildiği sorusu net olarak cevaplanamamaktadır. Aşağıdaki tablodaki değerler yalnızca kaba kılavuzlar olarak görülmelidir.

Aktif madde

Son tüketimden sonra algılama süresi

Kan

Idrar

Saç

Alkol

Miktar ve bozulmaya bağlı olarak

Yaklaşık bozulma. Saatte bin mil başına 0.1 ila 0.2

-

Amfetaminler (Hız, Kristal)

kısa etkili: 1-2 saat

uzun etkili: 3-6 saat

6-10 saat

3 gün

Aylar

Esrar (THC)

2-4 h

12 saat

sık tüketim: haftalar

3-7 gün

sık tüketim: haftalar

Aylar

Ecstasy (MDMA, MDE, MDA)

3-12 h

kadar 24 saat

1-4 gün

Aylar

Eroin

3-6 h

12 saat

3-4 gün

Aylar

Kokain

1-2 h

6 saat

3 gün

Aylar

l.s.d.

6-12 h

kadar 24 saat

1-2 gün

-

Opiatlar (morfin)

kadar 8 saat

2-7 gün

Aylar

Alkolden uzak durmanın kanıtlanması için tıbbi-psikolojik muayenenin (MPU) bir parçası olarak uzman görüşüne ihtiyaç duyulursa, ilgili kişi uyuşturucu taramasının masraflarını kendisi ödemek zorundadır. Çeşitli prosedürler genellikle çok karmaşık olduğundan, bir uyuşturucu testi kısa sürede birkaç yüz avroya mal olabilir.