Diyabetik Koma: Komplikasyonlar

Aşağıdakiler, ketoasidotik komanın katkıda bulunabileceği başlıca hastalıklar veya komplikasyonlardır:

Kardiyovasküler sistem (I00-I99).

  • Tromboembolizm

Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar (A00-B99).

  • Enfeksiyonlar, belirtilmemiş

Ruh - sinir sistemi (F00-F99; G00-G99).

  • Psikoz

Başka yerde sınıflandırılmamış semptomlar ve anormal klinik ve laboratuvar bulguları (R00-R99)

  • Hacim eksikliği şoku

Genitoüriner sistem (böbrekler, idrar yolları - üreme organları) (N00-N99)

  • Akut böbrek yetmezliği

Aşağıdakiler, hiperosmolar komadan kaynaklanabilecek başlıca hastalıklar veya komplikasyonlardır:

Kardiyovasküler sistem (I00-I99).

  • Tromboembolizm

Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar (A00-B99).

  • Enfeksiyonlar, belirtilmemiş

Başka yerde sınıflandırılmamış semptomlar ve anormal klinik ve laboratuvar bulguları (R00-R99)

  • Hacim eksikliği şoku

Genitoüriner sistem (böbrekler, idrar yolları - üreme organları) (N00-N99)

  • Akut böbrek yetmezliği