Diz kapağı çıkığı: ilk yardım, tanı, tedavi

Kısa bir bakış

 • İlk yardım: Etkilenen kişiyi sakinleştirin, bacağını hareketsiz hale getirin, dar giysileri çıkarın, gerekirse serinletin, etkilenen kişiyi bir doktora götürün veya acil servisleri arayın.
 • İyileşme süresi: Olası eşlik eden yaralanmalara bağlıdır; genellikle çıkık sonrası diz ekleminin birkaç gün hareketsiz kalması, ardından altı hafta boyunca ortez takılması
 • Teşhis: Fizik muayene, efüzyon durumunda görüntüleme prosedürleri, muhtemelen sıvının alınması (delme)
 • Terapi: Doktor tarafından manuel ayarlama, eşlik eden yaralanmalar için cerrahi önlemler
 • Risk faktörleri: Geçirilmiş patellar çıkık, kadın cinsiyet (genç ve zayıf), çarpık dizler, doğuştan malformasyon veya diz kapağının yüksek pozisyonu, uyluktaki ekstansör kasların zayıflaması, bağ dokusunun zayıf olduğu hastalıklar
 • Önleme: Dizi stabilize eden kasları geliştirmek için eğitim, koordinasyon egzersizleri, kasları ısıtmak, spor için en uygun ekipmanı giymek

Dikkat!

 • Asla dışarı fırlamış bir diz kapağını kendi başınıza yerine yerleştirmeye çalışmayın. Büyük olasılıkla yaralanmayı daha da kötüleştirirsiniz.
 • Dizinizi soğutmak için asla buz küplerini veya soğutma paketlerini doğrudan derinin üzerine koymayın; ancak her zaman arada en az bir kumaş katmanı bulundurun. Aksi halde yerel donma riski vardır.
 • En uygun tedaviyle bile tekrarlayan patella çıkıkları göz ardı edilemez. Bu özellikle ameliyatın geç yapılması durumunda geçerlidir.

Patellar çıkık nedir?

Patellar çıkık, genellikle düşme gibi dış kuvvetlerin (travmatik çıkık) neden olduğu diz kapağının genellikle yana doğru yer değiştirmesidir. Diz ekleminde kapsüler bağ yaralanması olduğunda eşlik eden bir yaralanma olarak daha az sıklıkla ortaya çıkar. Doktorlar, eklem instabilitesinin doğuştan veya sonradan edinilmiş olması (örneğin çok gevşek bağlardan dolayı) ve dış kuvvet olmadan küçük hareketlerle bile meydana gelmesi durumunda alışılmış bir çıkıktan söz ederler.

Patellar çıkık çok acı vericidir. Etkilenen kişi alt bacağını hareket ettiremez. Eklemde morluk da oluşursa eklem içi basınç artar ve bu da ağrıyı şiddetlendirir. Bazen patella çıkığı sırasında küçük kemik parçaları diz kapağından veya uyluk kemiğinden kopar. Kemik parçaları daha sonra eklem içinde gevşek bir şekilde yüzer. Bazen diz kapağını çevreleyen tutucu bağlar da yırtılır.

Diz kapağı yerinden çıkmışsa en kısa sürede doktor tarafından sıfırlanmalıdır. Dizkapağı yeniden konumlanmış olsa bile doktora gitmek gerekir; doktor çevredeki yapıların çıkık nedeniyle hasar görüp görmediğini kontrol edecektir.

Diz kapağı çıkığı genellikle etkilenen kişi için bir şoktur: Kendi diz kapağınız aniden bacağınızın yanından bir "yumru" gibi dışarı çıktığında, bu korkutucudur ve çok acı vericidir. Bu, bir kişinin diz kapağı dışarı fırladığında ilk yardım görevlisi olarak kararlı bir şekilde hareket etmenizi daha da önemli hale getirir. İşte yapmanız gerekenler:

 • Etkilenen kişiye güvence verin ve yaptığınız her şeyi açıklayın. Bu güven oluşturur.
 • Eklem çevresindeki alan genellikle çıkık durumunda önemli ölçüde şiştiğinden, eklem bölgesindeki (pantolon) dar giysileri çıkarın.
 • Ağırlığı dizinizden alın: Etkilenen kişiyi henüz oturmamışsa yere oturtun. Çıkığı olan insanlar genellikle içgüdüsel olarak ağrının bir miktar azaldığı rahatlatıcı bir duruş benimserler. Etkilenen kişiyi farklı bir pozisyona zorlamayın.
 • Çok önemli: Mümkünse dizinizi hareket ettirmeyin! Aksi takdirde çevredeki bağlara, kaslara ve sinirlere zarar verebilirsiniz.
 • Mümkünse şişmiş bölgeyi soğutun (örn. soğuk bir paketle). Bu morluk, şişlik ve ağrıyı bir miktar hafifletecektir.
 • Etkilenen kişiyi en kısa sürede bir doktora götürün veya ambulans çağırın. Bu aynı zamanda diz kapağının eklem içine kendiliğinden geri kayması durumunda da geçerlidir.

İyileşmesi ne kadar sürer?

İyileşme süresi olası eşlik eden yaralanmalara ve gerekli tedaviye bağlıdır.

Büyük yaralanmalar varsa ve diz ameliyat edildiyse, dizin tekrar düzgün şekilde ağırlık taşıyabilmesi çok daha uzun sürebilir. Fizyoterapi egzersizleri iyileşme sürecini desteklemeye yardımcı olur.

Doktor diz kapağı çıkığını nasıl inceler?

Doktor genellikle ilk bakışta diz kapağının çıkık olup olmadığını anlayabilir. Bazen doktor hastayı muayene ettiği anda, zaten kendi kendine orijinal pozisyonuna geri dönmüştür (“spontan redüksiyon”). Doktor daha sonra hasta tarafından sağlanan bilgilere dayanarak patellar dislokasyonu teşhis eder.

Fiziksel Muayene

Doktor, diz ekleminin gerçekten çıkık olup olmadığını kontrol etmek için bazı muayenelerden yararlanır. Bir örnek, sözde endişe testidir. Bu testte doktor diz kapağına dışarıya doğru yanal baskı uygular. Hasta savunmacı bir duruş sergiliyorsa veya uyluk kası (kuadriseps) daha güçlü tepki veriyorsa bu bir çıkık belirtisidir.

Görüntüleme prosedürleri

Bunlar patellofemoral eklem ve çevresindeki yapılarda olası eşlik eden yaralanmaların olup olmadığını gösterir. Her şeyden önce, bir röntgen muayenesi kullanılır. Bazı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya artroskopi de gerekli olabilir.

Eklem delinmesi

Hangi tedaviler mevcuttur?

Dizkapağının kuvvet sonucu ilk kez dışarı fırladığı patella çıkıklarında manuel yeniden konumlandırma genellikle yeterli bir tedavi yöntemidir. Doktor yavaşça dizdeki bacağını esnetir ve dikkatli bir şekilde diz kapağını doğru pozisyona yönlendirir. Hasta genellikle önceden bir ağrı kesici ve sakinleştirici alır.

Diz kapağı yerine oturduğunda diz eklemi birkaç gün splintlenir ve daha sonra hareket ortezi ile sabitlenir.

Patellar çıkık için cerrahi prosedür

Doktor diz eklemini manuel olarak yeniden hizalayamıyorsa ve/veya eşlik eden yaralanmalar varsa ameliyat gereklidir. Aynı durum diz kapağının defalarca dışarı fırlaması durumunda da geçerlidir. Bunun nedeni, bir eklem ne kadar sıklıkla yerinden çıkarsa, destekleyici yapıların da o kadar dengesiz hale gelmesidir. Ameliyat sırasında doktor bunları tekrar sıkarak eklemin stabilizasyonunu sağlar.

Sonuçta patella çıkığını tedavi etmek için bir dizi farklı cerrahi teknik vardır. Hepsi dizin dış kısmındaki diz kapağındaki çekişi azaltmayı ve bu sayede çıkık riskini azaltmayı amaçlıyor.

Doktorlar, patellar çıkıklığı olan genç, atletik olarak aktif kişiler üzerinde yaşlı hastalara göre daha sık ameliyat yapmaktadır.

Risk faktörleri var mı?

Diz eklemi çıkığı için olası risk faktörleri şunlardır:

 • Diz kapağı çıkığı öyküsü: Diz kapağı daha önce bir kez dışarı fırlamışsa, yeni bir çıkık oluşma olasılığı artar. Bunun nedeni, her çıkığın ve buna bağlı gerilmenin veya çevre yapılarda meydana gelen yaralanmanın eklemi daha dengesiz hale getirmesidir.
 • Kadın cinsiyeti: Patellar çıkık özellikle genç, zayıf kadın sporcularda yaygındır.
 • X bacakları: Eksenel yanlış hizalama nedeniyle diz kapağındaki yanal çekme normalden daha güçlüdür.
 • Diz kapağının veya patellar kayma yatağının konjenital malformasyonları
 • Diz kapağının doğuştan veya kazaya bağlı yükselmesi
 • Uyluğun ekstansör kaslarının zayıflığı veya dengesizliği
 • Kalıtsal hastalıklar Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu zayıflığının eşlik ettiği sistemik hastalıklar

Patellar lüksasyon önlenebilir mi?