Diyabet değerleri: Neyi gösterirler?

Diyabetin değerleri nelerdir?

Avrupa'da kan şekeri genellikle miligram/desilitre (mg/dl) cinsinden ölçülür. Ancak uluslararası alanda (özellikle ABD'de) litre başına milimol (mmol/l) cinsinden ölçülür.

En önemli değerler açlık kan şekeri ve HbA1c'dir. İkincisine aynı zamanda “kan şekeri uzun süreli hafızası” da denir. Ek olarak, oral glukoz tolerans testindeki (oGTT) anormal değerler diyabet öncüsüne (“prediyabet”) veya diyabete işaret eder. İdrarda şeker saptanması da tanı için kullanılır.

Diyabet: Hangi düzeyde tehlikelidir?

İlk olarak: Şeker hastalığının en büyük tehlikesi, kan şekeri seviyelerinin tehlikeli bir şekilde raydan çıkması ve aşırı vakalarda diyabet komasının yakın olmasıdır. 250 mg/dl'nin (13.9 mmol/l) üzerindeki şeker seviyeleri, hiperglisemi için bir alarm sinyalidir. Hipoglisemi durumunda 70 mg/dl'nin (3.9 mmol/l) altındadır.

Diyabet ne zaman teşhis edilir?

Açlık kan şekeri oGTT: 2-Std değeri HbA1c (%)
Sağlıklı <100 mg / dl <140 mg / dl 4.5 için 5.7
<5.6 mmol / l <7.8 mmol / l
Bozulmuş glikoz toleransı 100 – 125mg/dl 140 – 199mg/dl 5.7 için 6.4
5.6 – 6.9 mmol/l 7.8 – 11 mmol/l
Diabetes mellitus N 126 mg / dl N 200 mg / dl ≥% 6,5
≥ 7 mmol/l ≥ 11.1 mmol/l

Açlık kan şekeri

Açlık kan şekeri, diyabet tanısı için diyabet kan değerleri arasında en önemlisidir. Sağlıklı bireylerde 60 ila 99 mg/dl veya 3.3 ila 5.6 mmol/l arasında değişir. Açlık kan şekeri 100 ila 125 mg/dl arasındaysa buna zaten anormal açlık şekeri (IFG = bozulmuş açlık şekeri) deniyor. 125 mg/dl'nin üzerindeki değerler büyük olasılıkla şeker hastalığına işaret etmektedir. Yanlış ölçümleri ortadan kaldırmak için değer genellikle ikinci kez belirlenir.

Diyabet – HbA1c (uzun süreli kan şekeri değeri)

Hem sağlıklı bireylerde hem de şeker hastalarında şeker molekülleri kırmızı kan pigmentinin (hemoglobin) bir kısmına bağlanır. Şeker yüklü hemoglobine glikohemoglobin A (aynı zamanda HbA1c) adı verilir. Ancak normalde hemoglobinin yüzde 5.7'sinden fazlasına bağlı bir şeker molekülü yoktur.

Kalıcı olarak yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle, şeker hastalarında hemoglobinin büyük bir kısmı şeker molekülüyle yüklenir. Kırmızı kan hücreleri ortalama 120 gün kadar yaşadığı için HbA1c değeri diyabetin uzun dönem değeri olarak uygundur ve bu sayede son sekiz ila on iki haftalık kan şekeri kontrolü hakkında bilgi sağlar. Bireysel günlük dalgalanmalar HbA1c değerini etkilemez. HbA1c öncelikle tedavinin başarısını izlemek için belirlenir.

Oral glukoz tolerans testi (oGTT)

120 dakika sonra kan şekeri seviyesini belirlemek için yeni bir kan örneği alınır. Bu iki saatlik değer, kandan emilen glikozun ne kadarının insülin yardımıyla hücrelere emildiğinin bir göstergesidir. İki saatlik değerler 200 mg/dl'yi aşarsa diyabet ihtimali çok yüksektir. Diyabet biliniyorsa kan şekeri seviyelerinin düşmesini önlemek için oGTT kullanılmamalıdır.

Tedavi süresince istenilen diyabet değerleri

Hedeflenen kan şekeri değerleri her zaman tedaviyi yapan hekimle bireysel olarak tartışılır. Bunun nedeni hastanın yapısına ve yaşına bağlı olarak farklılık göstermeleridir. Ancak Alman Diyabet Derneği'nin önerdiği normal diyabet değerleri çoğu hasta için geçerlidir. Tip 1 diyabetlilerde ve tip 2 diyabetlilerde sadece biraz farklılık gösterir.

Diyabet tip 1 değerleri

Diyabet tip 2 değerleri

Tip 2 diyabette tedavi HbA1c değerinin yanı sıra açlık kan şekeri değeriyle de kontrol edilir. Tip 2 diyabetlilerde yemek öncesi açlık kan şekeri değeri en iyi ihtimalle 80 ila 120 mg/dl arasındadır. Daha yüksekse ilacın ayarlanması gerekir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), böbrek hasarı (nefropati) veya yağ metabolizması bozukluğu (hiperlipidemi) gibi eşlik eden hastalıklar mevcutsa bunların da tedavi edilmesi gerekir, çünkü aşırı yüksek kan şekeri bu hastalıkları ağırlaştırır. HbA1c değerinin yüzde 6.5 ile 7.5 arasında olması tavsiye edilir. Hastaların bireysel ihtiyaçları da dikkate alınır. Örneğin, yaşlı hastalarda 1'lık bir HbA8.0c değerinin hala tolere edilebilir olması mümkündür.

Hamilelikte hangi diyabet değerleri geçerlidir?

  • Açlık kan şekeri: 92 mg/dl (5.1 mmol/l)
  • Bir saat sonra kan şekeri: 180 mg/dl (10.0 mmol/l)
  • 2 saat sonra kan şekeri: 153 mg/dl (8.5 mmol/l)

Hem hamile hem de hamile olmayan hastalarda diyabet düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir.