Diyabet Tip 3: Formları ve Nedenleri

Tip 3 diyabet nedir?

Tip 3 diyabet terimi, “diğer spesifik diyabet türlerini” ifade eder ve diyabetin çeşitli özel formlarını içerir. Bunların hepsi iki ana form olan diyabet tip 1 ve diyabet tip 2'den çok daha nadirdir. Tip 3 diyabet aşağıdaki alt grupları içerir:

 • Diyabet tip 3a: İnsülin üreten beta hücrelerindeki genetik kusurlardan kaynaklanır; MODY olarak da bilinir
 • Diyabet tip 3b: İnsülin etkisindeki genetik kusurlardan kaynaklanır
 • Tip 3d diyabet: Endokrin sistem hastalıkları/bozukluklarından kaynaklanır
 • Tip 3e diyabet: Kimyasallar veya ilaçlardan kaynaklanır
 • Diyabet tip 3f: Virüslerin neden olduğu
 • Diyabet tip 3g: Otoimmün hastalıkların neden olduğu
 • Diyabet tip 3h: Genetik sendromlardan kaynaklanır

Tip 3 diyabette yaşam beklentisi nedir?

Diyabet genetik ise ya da başka hastalıklardan kaynaklanıyorsa genellikle diyabetin seyrini belirleyen eşlik eden hastalıklardır.

MODY ile Prognoz

MODY1'de ise durum oldukça farklıdır: Tip 3 diyabetin bu formu giderek daha ciddi hale gelir ve sıklıkla ikincil hastalıklara neden olur. Burada yüksek kan şekerini oral antidiyabetikler (sülfonilüreler) ile düşürmek gerekir. Bazı MODY hastaları ileri yaşlarda insüline ihtiyaç duyar.

Diğer MODY çeşitleri oldukça nadirdir.

MODY hastaları genellikle başlangıçta tip 1 diyabet hastası olarak sınıflandırılır. Aşırı kilolularsa (ki bu nadirdir), bazen yanlışlıkla tip 2 diyabet tanısı konur.

Tip 3 diyabetin belirtileri nelerdir?

Tip 3a diyabet (MODY)

Mutasyonlar, pankreasın veya adacık hücrelerinin (beta hücrelerinin ait olduğu) anormal gelişimine veya insülin sekresyonunda bir bozukluğa yol açar. Diyabetin her türünde olduğu gibi hepsinde de kan şekerinin patolojik düzeyde yükselmesi (hiperglisemi) ortaya çıkar.

Semptomlar diyabetin tipik belirtilerine karşılık gelir ve diğer şeylerin yanı sıra aşağıdakilerle karakterize edilir:

 • Şiddetli susama (polidipsi)
 • Artan idrara çıkma (poliüri)
 • Kaşıntı (kaşıntı)
 • Belirsiz kilo kaybı
 • Performans ve konsantrasyondaki zayıflık
 • Yorgunluk
 • Baş dönmesi

Diyabet tip 3b

Tip 3 diyabetin bu formu, insülin etkisindeki genetik kusurlara dayanmaktadır. Farklı varyantlar ayırt edilir:

Akantozis nigricans tip 3 diyabetin bu formuna özgü değildir. Aksine mide kanseri gibi birçok hastalıkta da görülüyor.

Lipatrofik diyabette (Lawrence sendromu) insülin direnci çok belirgindir. Ek olarak, etkilenenler yavaş yavaş vücut yağlarını kaybederler; çok fazla vücut ağırlığı kaybederler. Bu, lipatrofi (= deri altı yağ dokusunun kaybı) terimiyle gösterilir.

Diyabet tip 3c

 • Pankreasın kronik iltihabı (kronik pankreatit): hem sindirim enzimlerinin salgılanmasını (ekzokrin pankreas fonksiyonu) hem de insülin, glukagon ve diğer pankreas hormonlarının salgılanmasını (endokrin fonksiyonu) etkiler. Temel nedeni kronik alkol tüketimidir.
 • Pankreas yaralanmaları (kazalar gibi)
 • Örneğin bir tümör nedeniyle pankreasın cerrahi olarak çıkarılması (tamamen veya parçalar halinde)
 • Kistik fibroz: tedavi edilemez kalıtsal hastalık. Hastaların yaklaşık yüzde 30'unda pankreasta viskoz salgılar oluştuğu için tip 3 diyabet de gelişir. Boşaltım kanallarını tıkayarak insülin ve diğer pankreas hormonlarını üreten hücrelere zarar verir. Bu nedenle insülin tedavisi her zaman gereklidir.

Diyabet tipi 3d

Tip 3 diyabet bazen diğer hormonal (endokrin) hastalıklar ve bozukluklar bağlamında ortaya çıkar. Daha sonra diyabet tip 3d terimi altında gruplandırılırlar. Tetikleyici hormonal hastalıklar şunları içerir:

 • Cushing hastalığı: Burada vücut ACTH hormonunu daha fazla salgılar ve bu da vücudun kendi kortizon salınımını artırır. Bu kan şekeri düzeylerinin artmasına neden olur. ACTH fazlalığının diğer sonuçları arasında trunkal obezite, osteoporoz ve yüksek tansiyon yer alır.
 • Somatostatinoma: Pankreas veya duodenumun artan miktarda somatostatin hormonu üreten malign tümörü. Diğer şeylerin yanı sıra bu, insülin üretimini de engeller. Sonuç olarak kan şekeri artık yeterince düşürülemez.
 • Feokromositoma: Genellikle adrenal medullanın iyi huylu tümörüdür. Örneğin, yeni glikoz oluşumunu (glukoneogenez) kan şekeri seviyelerinin anormal şekilde yükselmesine neden olacak kadar uyarır.
 • Hipertiroidizm: Hipertiroidizm bazen kan şekeri düzeylerini de bozar.

Diyabet tip 3e

Çeşitli kimyasallar ve (nadiren) ilaçlar tip 3e diyabete neden olur. Bunlar örneğin şunları içerir:

 • Pyrinuron: kemirgen zehiri (kemirgen ilacı) ve fare zehiri Vacor'un bileşeni (yalnızca ABD'de piyasadaydı ve artık onaylanmıyor)
 • Pentamidin: protozoalara karşı aktif madde; leishmaniasis gibi paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır
 • Tiroid hormonları: Hipotiroidizmin tedavisi için.
 • Tiyazid diüretikleri: Kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi durumların tedavisinde kullanılan diüretikler.
 • Fenitoin: Epilepsi ve kardiyak aritmilerin tedavisinde kullanılan antikonvülsan
 • Beta-sempatomimetikler: Diğer durumların yanı sıra KOAH, astım ve irritabl mesane tedavisinde kullanılır
 • Diazoksit: Düşük kan şekerinin (hipoglisemi) tedavisi için
 • Nikotinik asit: B vitaminleri grubundan suda çözünen vitamin; glikoz toleransını kötüleştirir (yani vücudun glikoz alımına verdiği sağlıklı tepki)

Diyabet tip 3f

Nadir durumlarda kızamıkçık virüsü ve sitomegalovirüs gibi bazı viral enfeksiyonlar tip 3 diyabeti tetikler. Doğmamış çocuklar öncelikle risk altındadır: Bu durumlarda anne adayı virüsleri onlara bulaştırır. Tip 3 diyabetin olası viral tetikleyicileri şunları içerir:

 • Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu: Sitomegalovirüs (CMV), herpes virüsleri grubuna aittir ve dünya çapında çok yaygındır. Sağlıklı yetişkinler için genellikle zararsızdır. Ancak doğmamış çocuklar için CMV enfeksiyonu bazen ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir. Diğer şeylerin yanı sıra çocukta pankreas iltihabı gelişir.

Diyabet tipi 3g

Bireysel vakalarda bazı otoimmün hastalıklar tip 3 diyabetle sonuçlanır:

 • Anti-insülin reseptör antikorları: Vücut hücrelerinin yüzeyinde insülin için kenetlenme bölgelerini işgal ederler. İnsülinin kenetlenmesi engellenir ve bu nedenle artık kan şekerinin hücrelere emilmesini sağlayamaz.

Diyabet tipi 3h

Buna çeşitli genetik sendromlarla ilişkili olarak ortaya çıkan tip 3 diyabet formları da dahildir. Bunlar şunları içerir:

 • Trizomi 21 (Down sendromu): Etkilenen bireylerde 21. kromozomun iki yerine üç kopyası bulunur.
 • Turner sendromu: Etkilenen kızlarda/kadınlarda iki X kromozomundan biri eksik veya yapısal olarak kusurludur.
 • Wolfram sendromu: Nörolojik semptomlar, optik sinir atrofisi, tip 1 diyabet ve diyabet insipidus ile ilişkili nörodejeneratif hastalık. İkincisi, diyabet olmayan bir su dengesi bozukluğudur.
 • Porfiri: Kırmızı kan pigmentinin (hem) oluşumunun bozulduğu kalıtsal veya edinilmiş metabolik hastalık.
 • Friedreich ataksisi: Diğer şeylerin yanı sıra nörolojik bozukluklara, iskelet bozukluklarına ve diyabete neden olan merkezi sinir sisteminin kalıtsal hastalığı.
 • Distrofi miyotonika: Kas atrofisi ve zayıflığının yanı sıra kardiyak aritmiler, katarakt ve diyabet gibi diğer şikayetlerle birlikte görülen kalıtsal kas hastalığıdır.

Diabetes Mellitus makalesinde diyabetin tipik semptomları hakkında daha fazla bilgi edinin.