DemTect: demans testi nasıl çalışır?

DemTect: Test görevleri

DemTect (Demans Tespiti), hastanın zihinsel bozukluklarının tespit edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda zihinsel bozulmanın seyrini tanımlamak için de kullanılabilir. Diğer testler gibi (MMST, saat testi vb.) demans tanısında kullanılır.

DemTect farklı bilişsel yetenekleri test etmek için kullanılan beş bölümden oluşur.

DemTect alt testi: Kelime listesi

Birinci alt testte olaysal belleğin öğrenme gelişimi test edilir: Hastaya on terimin (tabak, köpek, lamba vb.) yer aldığı bir kelime listesi okunur. Hastadan hatırlayabildiği tüm kelimeleri tekrarlaması istenir; sıraları önemli değildir. Her şey bir kez tekrarlanır (aynı kelime listesiyle).

Her iki turda da doğru tekrarlanan kelimelerin sayısı toplanır (en fazla 20 puan).

DemTect alt testi: Sayı Dönüşümü

Daha sonra kendisinden iki sayı sözcüğünü (“altı yüz seksen bir” gibi) karşılık gelen sayılara dönüştürmesi istenir.

Bu alt testten en fazla dört puan alınabilmektedir.

DemTect alt testi: Süpermarket görevi

Üçüncü alt testte hastadan süpermarkette satın alınabilecek mümkün olduğu kadar çok şeyi sayması istenir. Bu alt test anlamsal kelime akıcılığını test eder. Sınavı yapan kişi belirtilen terimleri sayar ve puan olarak kaydeder (en fazla 30).

DemTect alt testi: Geriye doğru sayı dizisi

Dördüncü görevde iki, üç, dört, beş ve altı basamaklı sayı dizileri arka arkaya yüksek sesle okunur ve hastadan bunları tersten tekrarlaması istenir. Geriye doğru doğru şekilde tekrarlanan en uzun sayı dizisi sayılır (en fazla altı puan). Bu görev çalışma belleğini test etmek için kullanılır.

DemTect alt testi: Kelime listesinin tekrarlanması

DemTect: Değerlendirme

Sonunda, beş alt testin tüm kısmi sonuçları, bir dönüşüm tablosuna göre karşılık gelen bir puan değeri alır. Bu beş puanlık değerler toplam sonuca eklenir (maksimum: 18). Hastanın bilişsel performansının bir göstergesini verir:

  • 13 – 18 puan: yaşa uygun bilişsel performans
  • 9 – 12 puan: hafif bilişsel bozukluk
  • 0 – 8 puan: Demans şüphesi

Demanstan şüpheleniliyorsa ileri testler yapılır.

Dikkat: DemTect, 40 yaşın altındaki hastalarda demans şüphesinin aydınlatılması için uygun değildir.

DemTect: MMST ile kombinasyon

DemTect ayrıca demans teşhisinde bir diğer önemli test olan MMST (Mini Mental Durum Testi) ile de birleştirilebilir. Bu kombinasyon çok kullanışlıdır çünkü DemTect hafif bilişsel bozuklukları MMST'den daha iyi tespit edebilir.