Deliryum: nedenleri ve tedavisi

Kısa bir bakış

 • Tanım: Tamamı fiziksel (organik) nedenlerden kaynaklanan farklı zihinsel ve fiziksel semptomların kompleksi (“organik psikosendrom”). Deliryum (deliryum) özellikle yaşlı hastalarda sıklıkla görülür. Erkekler kadınlara göre daha sık etkilenirler çünkü alkol bağımlılığına (deliryumun potansiyel tetikleyicisi) daha yatkındırlar.
 • Nedenleri: Ateşli enfeksiyonlar, su ve elektrolit dengesinde bozulmalar, merkezi sinir sistemi hastalıkları (Parkinson hastalığı, epilepsi, demans, menenjit vb.), alkol ve diğer ilaçlar, alkol yoksunluğu (deliryum tremens), metabolik bozukluklar (örn. şeker hastalığı), tümörler, ameliyatlar, bazı ilaçlar.
 • Tedavi: deliryum semptomlarının ilaçla hafifletilmesi (nöroleptikler, klometiazol vb. ile); Mümkünse deliryumun nedeninin de tedavisi

Deliryuma organik psikosendrom da denir. Bu terim zaten burada hem zihinsel hem de organik bileşenlerin işin içine girdiğini gösteriyor. Aslında deliryum tek bir semptom değil, bütün bir semptom kompleksidir. Deliryumda bu belirtilerin çoğu akıl hastalıklarıyla ortaktır, ancak ilgili nedenler her zaman fizikseldir (organik).

Deliryum: belirtiler

 • Çoğunlukla hafıza kaybı ve yönelim kaybıyla birlikte bilinç ve algıda bozulma. Bilişsel bozukluğun eşlik ettiği düşünme bozuklukları da buna dahildir.
 • Güçlü bir hareket etme isteği ve ara sıra kayma hareketleri (joktasyon) ile birlikte psikomotor ajitasyon. Sık yatağa bağımlı olma.
 • abartılı neşe ve/veya asılsız kaygı (duygusal bozukluklar).
 • uyku bozuklukları
 • hafif sinirlilik ve ajitasyon durumları

Çoğunlukla psikolojik olan bu semptomlara ek olarak, hastalığın fiziksel belirtileri de genellikle deliryum sırasında ortaya çıkar. Bunlar istemsiz sinir sisteminden kaynaklanır ve nörovejetatif semptomlar olarak adlandırılır:

 • 38.5 °C'ye kadar ateş
 • artan kan basıncı ve hızlanan nabız
 • aşırı terleme (hiperhidroz)
 • Bazen aşırı hızlı ve derin nefes alma (hiperventilasyon)
 • titreme, aynı zamanda titreme olarak da adlandırılır (özellikle deliryum titremelerinde güçlü)

Çoğunlukla semptomlar sadece saatler veya günler sürer, sonra geriler ve sonunda kaybolur. Ancak tedavi edilmezse deliryum, ölümle sonuçlanabilecek ciddi kardiyovasküler ve solunumsal komplikasyonlara neden olabilir.

İki tür deliryum

Tıp uzmanları iki tür deliryum arasında ayrım yapar:

 • Buna karşılık, hiporeaktif deliryum genel bir yavaşlama ile karakterize edilir; etkilenen kişiler çok sakin, hatta bazen ilgisiz görünürler.

Bu iki değişkenin tek başına mevcut olması gerekmez, ancak öngörülemeyen zamansal aralıklarla değişebilir.

Deliryum: Nedenleri ve olası bozukluklar

Basit bir ifadeyle, deliryum semptomlarının tetikleyicisi, merkezi sinir sistemindeki (CNS) bazı haberci maddelerin (nörotransmiterler) dengesizliğidir. Bu haberciler sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki sinyal iletimi için önemlidir. Etkilenenlerde nörotransmitter dengesinin neden bozulduğuna ve örneğin neden çok güçlü sinyaller gönderildiğine dair birkaç olası açıklama vardır:

Enflamasyon hipotezine göre, büyük inflamasyonlar sırasında üretilen moleküller (sitokinler adı verilen) aynı zamanda nörotransmiterlerin salınımını da bozabilir ve dolayısıyla deliryuma katkıda bulunabilir. Özellikle sistemik iltihaplanma durumunda (örneğin büyük enfeksiyonlar şeklinde) burada belirli bir risk söz konusudur.

Son olarak stres de rol oynar. Yani merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olabilecek stres hormonlarının (noradrenalin, glukokortikoidler) salınmasını sağlar.

 • CNS hastalıkları: ör. Parkinson hastalığı, epilepsi, menenjit, migren, travmatik beyin hasarı, beyin kanaması vb. Deliryum da sıklıkla demans ortamında ortaya çıkar.
 • Tümör hastalıkları: Kanser hastalarında özellikle ölüm döneminde deliryum sık görülen bir semptomdur.
 • Su ve elektrolit dengesindeki bozukluklar: Olası nedenler yetersiz sıvı alımı (özellikle yaşlılarda) veya bazı ilaçların alınmasıdır.
 • Enfeksiyonlar ve ateş
 • Anestezi altında yapılan cerrahi işlemler: Ameliyat sonrası iyileşme aşamasında bazı hastalarda deliryum (transit sendromu) yaşanır.
 • Bazı ilaçlar, özellikle de antikolinerjik maddeler olarak adlandırılan nörotransmiterler üzerinde etkisi olan ilaçlar (örn. idrar kaçırma ilaçları, Parkinson ilaçları, bulantı ve kusma ilaçları).
 • Alkol dahil her türlü uyuşturucu
 • Oksijen eksikliği (hipoksi)

Deliryum tremens (yoksunluk deliryumu)

Diğer deliryum türlerinde olduğu gibi, deliryum tremens de CNS'deki belirli verici sistemlerin dengesizliğinden kaynaklanır. Prensip olarak, halüsinasyonların artmasıyla birlikte yukarıda belirtilen tüm semptomlar burada da ortaya çıkabilir:

 • görsel-optik ve dokunsal halüsinasyonlar (örneğin: kişinin kendi derisi üzerinde dolaşan solucanlar, böcekler veya beyaz fareler)
 • daha az sıklıkla: hayali marş müziği veya sesler gibi işitsel duyusal sanrılar
 • paranoya ve diğer sanrılar

Ayrıca delirium tremens'te, adını taşıyan titreme doğal olarak ön plandadır. Ancak güçlü titreme her zaman mevcut değildir.

Deliryum: Ne zaman doktora başvurmalısınız?

Deliryum: Doktor ne yapar?

Çoğu durumda, doktor hastanın semptomlarına dayanarak "deliryum" teşhisini zaten koyabilir. Deliryumun ciddiyeti daha sonra belirli test prosedürleri (CAM) yardımıyla belirlenebilir.

Bu, hastanın tıbbi geçmişini (anamnez) dikkatle kaydetmeyi daha da önemli kılmaktadır: Önceden var olan durumlar nelerdir? Alkol kullanımı var mı? Hastanın yaşam durumu nedir? Bu ve diğer sorular deliryum tanısı için önemlidir. Burada, etkilenen kişiler genellikle iletişim kuramadığından yakınlarının beyanları özellikle önemlidir.

 • Kalp fonksiyonundaki bozuklukları dışlayabilmek için elektrokardiyografi (EKG)
 • Kalp ultrasonu (ekokardiyografi)
 • Bazı laboratuvar değerlerinin ölçümü (elektrolitler, böbrek fonksiyon değerleri, inflamasyon parametreleri vb.)
 • beyin omurilik sıvısı muayenesi (BOS delinmesi)
 • Beyin dalgalarını ölçmek için elektroensefalografi (EEG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

Deliryum tedavisi

 • Haloperidol gibi nöroleptikler (antipsikotikler): Bunlar öncelikle deliryumun hiperaktif formları için uygulanır.
 • Klometiyazol: Deliryum tremens tedavisinde en sık kullanılan ajandır.
 • Benzodiazepinler (uyku hapları ve sakinleştiriciler): Bunlar öncelikle yoksunluk deliryumunda kullanılır, ancak diğer deliryum türleri için de kullanılır.

Ayrıca deliryumun nedeni tedavi edilir veya mümkünse ortadan kaldırılır. Örneğin su ve elektrolit dengesindeki bozukluklar tetikleyici ise, bunların giderilmesi gerekir (örneğin infüzyon yoluyla).

Deliryum: Kendi başınıza yapabilecekleriniz

Deliryum tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra diğer tedavi konseptleri de önemli rol oynamaktadır. Her şeyden önce hasta yakınları yardımcı olabilir. Başlangıçta, bu zaten onların yalnızca varlığıyla yapılıyor:

Rahatlatıcı müzik ve kokuların hastalara yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar da var. Bu hususları ciddiye alanlar hezeyandaki iyileşme sürecine destek olabilirler.