Daridorexant: Etkileri, Yan Etkileri

Daridoreksan nasıl çalışır?

Daridorexant, oreksin reseptör antagonistleri grubundan Avrupa'da onaylanan ilk aktif maddedir. Oreksinler vücutta doğal olarak üretilen, yeme davranışımızı ve uyku düzenimizi etkileyen haberci maddelerdir. Reseptörlerine bağlanırlarsa daha uzun süre uyanık kalırız.

Daridorexant bu reseptörü bloke eder ve dolayısıyla dolaylı olarak uykuyu teşvik edici etkiye sahiptir. Bu, aktif maddeyi, öncelikle doğrudan sakinleştirici (depresan, sakinleştirici) etkiye sahip olan diğer uyku haplarından ayırır.

Yan etkileri nelerdir?

Daridoreksanın yaygın yan etkileri sinir sistemini içerir. Baş ağrısı, yorgunluk, uyuşukluk ve baş dönmesi şeklinde kendini gösterirler.

Bazı insanlar daridorexant aldıktan sonra mide bulantısı yaşarlar.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, daridoreksantın fiziksel veya psikolojik bağımlılığa neden olma ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir. Kesildikten sonraki yoksunluk semptomları da diğer uyku yardımcılarına göre çok daha hafifti.

Daridorexant duyarlılığı sınırlar. Bu muhtemelen karayolu trafiğine aktif olarak katılma ve makine kullanma becerisini olumsuz etkileyebilir. Bu özellikle alkol de içiyorsanız geçerlidir.

Olası yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için daridorexant ilacınızla birlikte gelen kullanma talimatına bakın. Herhangi bir istenmeyen yan etki geliştirirseniz veya bundan şüphelenirseniz doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

Daridoreksant ne için onaylanmıştır?

Daridorexant'ın uyku bozukluğu olan yetişkinlerin tedavisi için Almanya ve İsviçre'de onayı bulunmaktadır. Semptomların en az üç aydır mevcut olması ve gündüz aktiviteleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olması gerekir.

Daridoreksan nasıl alınır

Daridorexant, film kaplı tabletler formunda mevcuttur. Önerilen doz yatmadan 50 dakika önce bir tablettir (30 miligram daridorexant'a eşdeğer). Bazı hastalar için bazen 25 miligram yeterlidir.

Maksimum günlük doz 50 miligramdır.

Tableti yemekle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

Ne zaman daridorexant kullanmamalısınız?

Aşağıdaki durumlarda genellikle daridorexant kullanmamalısınız:

  • İlacın etkin maddesine veya diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa
  • narkolepsi (beynin uyku-uyanıklık düzeninin bozulduğu nörolojik bozukluk)
  • Sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) enzimini güçlü bir şekilde inhibe eden ajanların, örneğin antifungal ilaç itrakonazol, antibiyotik klaritromisin ve HIV ilacı ritonavirin birlikte kullanımı
  • Hamilelik ve emzirme (eksik veriler)

Bu etkileşimler daridorexant ile ortaya çıkabilir.

CYP3A4 enziminin orta dereceli inhibitörleri, güçlü inhibitörler gibi daridorexantın parçalanmasını yavaşlatır, ancak daha az şiddetlidir. Bu nedenle daridorexant ile aynı anda alınabilirler. Ancak daha sonra doktor dozu azaltacaktır.

Orta dereceli CYP3A4 inhibitörleri şunları içerir:

  • Diltiazem ve verapamil (yüksek tansiyon ve koroner arter hastalığı ilaçları)
  • eritromisin (antibiyotik)
  • Siprofloksasin (antibiyotik)
  • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan, otoimmün hastalıklarda ve organ naklinde kullanılan)
  • Flukonazol (mantar ilacı)

Daridorexant kullanıyorsanız akşamları greyfurt ve greyfurt suyu içmekten kaçının. Greyfurtun içeriği aynı zamanda CYP3A4 enzimini de inhibe eder.

Daridorexant ile ilaç nasıl elde edilir

Daridorexant Almanya ve İsviçre'de reçeteyle satılmaktadır. Avusturya'da şu anda bu aktif maddeyi içeren hiçbir ilaç kayıtlı değildir.