Bakır: Laboratuvar Değeriniz Neyi Ortaya Çıkarıyor?

Bakır nedir?

Bakır hücre metabolizması için önemli olan bir eser elementtir. Ayrıca vücudun gastrointestinal sistemden demiri emmesine yardımcı olur.

Bakır, ince bağırsaktan besinler yoluyla emilir. Örneğin fındık, et, fasulye ve tahıl ürünlerinde önemli miktarda bakır bulunur. İnsanlar diyetleri yoluyla günde yaklaşık dört miligram eser elementi emerler. Vücudun bakır içeriği 50 ila 150 miligram arasındadır.

Kanda bakır, onu karaciğere taşıyan taşıma proteini albümine bağlanır. Burada eser element, seruloplazmin'e bağlanarak ihtiyaç duyulan yere taşınabilir. Bakırın fazlası esas olarak safra ve dolayısıyla bağırsak yoluyla, daha küçük miktarlarda ise böbrekler yoluyla idrarla ve kısmen de anne sütüyle atılır.

Bakır seviyeleri ne zaman belirlenir?

Bakır – normal değerler

Kan serumunda bakır seviyesi ölçülebilir. Desilitre başına mikrogram (μg/24 saat) veya litre başına mikromol (μmol/l) cinsinden ifade edilir. Aşağıdaki standart değerler geçerlidir:

Cinsiyet veya yaş

Standart değer

Prematüre bebekler

17 – 44 µg/dl

2.7 – 7.7 µmol/l

0 ay 4

9 – 46 µg/dl

1.4 – 7.2 µmol/l

4 ay 6

25 – 110 µg/dl

3.9 – 17.3 µmol/l

7 ay 12

50 – 130 µg/dl

7.9 – 20.5 µmol/l

1 5 yıl

80 – 150 µg/dl

12.6 – 23.6 µmol/l

6 9 yıl

84 – 136 µg/dl

13.2 – 21.4 µmol/l

10 13 yıl

80 – 121 µg/dl

12.6 – 19.0 µmol/l

14 19 yıl

64 – 117 µg/dl

10.1 – 18.4 µmol/l

Kadın

74 – 122 µg/dl

11.6 – 19.2 µmol/l

erkekler

79 – 131 µg/dl

12.4 – 20.6 µmol/l

Bazen idrardaki bakır içeriği de belirlenir. Basit bir idrar örneği alınmaz, ancak 24 saat boyunca idrar toplanır. Bu 24 saatlik idrar koleksiyonundaki bakır konsantrasyonu daha sonra laboratuvarda ölçülür. Normalde 10 – 60 µg/24 saat veya 0.16 – 0.94 µmol/24 saattir.

Kandaki bakır eksikliği aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

  • Wilson hastalığı (bakır depolama hastalığı)
  • Menkes sendromu (bağırsakta bakır emiliminin konjenital bozukluğu)
  • Nefrotik sendrom (böbrek hasarının neden olduğu çeşitli semptomların birleşimi)
  • Yetersiz beslenme, örneğin yapay beslenme (özellikle yenidoğanlarda ve bebeklerde)

Bakır eksikliğine sıklıkla ishal ve mide krampları eşlik eder. Demir eksikliği anemisinin belirtileri sıklıkla ek olarak ortaya çıkar çünkü bakır eksikliği bağırsakta demir emilimini bozar.

Bakır seviyeleri ne zaman yükselir?

Aşağıdaki durumlarda kanda çok fazla bakır bulunur:

  • akut inflamasyon
  • karaciğer hastalıkları
  • Akut kan kanseri (akut lösemi)
  • belirli anemi türleri (aplastik anemi)
  • tirotoksikoz (özellikle hipertiroidizmi olan kişilerde akut, hayatı tehdit eden metabolik raydan çıkma)

Vücuttaki bakır konsantrasyonunun çok artması durumuna “bakır zehirlenmesi” de denir.

İdrarda çok fazla bakır bulunması, bakır depolama hastalığı olan Wilson hastalığına işaret eder.

Bakır seviyesi artarsa ​​veya azalırsa ne yapmalı?

Kandaki veya idrardaki bakır düzeyi çok yüksek veya çok düşükse doktor bunun nedenini belirlemeye çalışacaktır. Bu, örneğin seruloplazminin belirlenmesi gibi başka laboratuvar testleri ve incelemeleri gerektirebilir. Sebep bulunursa mümkünse uygun tedaviye başlanır. Bakır seviyesi de daha sonra normale dönebilir.