Klonidin: Etkiler, uygulama, yan etkiler

Klonidin nasıl çalışır?

Klonidin, alfa-2 reseptörlerini (yerleştirme bölgeleri) aktive ederek sempatik sinir sisteminin haberci maddeleri olan adrenalin ve noradrenalinin salınımını azaltır. Nihai sonuç, kan basıncında ve kalp atış hızında bir azalma, hafif bir sedasyon ve ağrının azalmasıdır.

Klonidin sözde antisempatotoniktir (sempatik sinir sisteminin hareketini engeller). Sempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin, "stres hormonları" adrenalin ve noradrenalinin yardımıyla vücudu performansa hazır duruma getiren, yani hızlı kalp atışı, kalp atışı gibi bedensel reaksiyonları tetikleyen kısmıdır. Bronş tüplerinin genişlemesi (daha iyi oksijen alımı) ve kan basıncında artış.

Bu duruma “savaş ya da kaç” modu da denir. Sempatik sinir sisteminin karşılığı parasempatik sinir sistemidir. Vücudun yenilenmesini sağlar ve sindirimi destekler, bu nedenle “dinlenme ve sindirme” modu da denir.

İlacın damar direncini düşürmek gibi diğer etkilerine imidazol reseptörlerinin uyarılması yoluyla aracılık edilir. Klonidin ayrıca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) tedavi etmek için de kullanılır. Ancak kesin etki mekanizması bilinmemektedir.

Emilim, bozunma ve atılım

Klonidin tablet olarak alındıktan sonra bağırsak duvarından kana iyi bir şekilde emilir ve bir ila üç saat sonra maksimum kan seviyesine ulaşır. Karaciğerde yutulan ilacın küçük bir kısmı enzimler tarafından parçalanır.

Yaklaşık sekiz ila on bir saat sonra, uygulanan klonidin miktarının dörtte üçü idrarla ve dörtte biri dışkıyla atılır.

Klonidin ne zaman kullanılır?

Klonidinin kullanım endikasyonları (endikasyonları):

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
  • Yoğun bakımda hipertansif krizler (intravenöz uygulama).
  • Analjezide yardımcı madde (sakinleştirici ve analjeziklerin kombine uygulanması).
  • Uyuşturucu veya alkol bağımlılığı tedavisinde yoksunluk belirtileri
  • Glokom (göz damlası şeklinde)
  • DEHB

Tipik olarak kullanım daha uzun sürelidir.

Klonidin nasıl kullanılır?

Genellikle klonidin, özellikle hipertansiyon tedavisi için tablet veya kapsül şeklinde alınır. Tedavinin başlangıcında, bireysel olarak gerekli doz bulunana kadar dozaj yavaş yavaş artırılır.

Bu prosedüre aynı zamanda “sürünen dozaj” da denir. Dozajın yavaş arttırılmasının bir diğer avantajı da baş dönmesi veya halsizlik gibi hissedilebilen kan basıncındaki keskin düşüşleri önlemesidir.