Kiropraktör: Ne Yapıyorlar?

Bir chiropractor ne yapar?

Amerikan kayropraktik, artık birçok ülkede bilimsel olarak tanınan, alternatif tıp alanından bir manuel tedavi yöntemidir. Odak noktası kas-iskelet sistemi bozuklukları ve bunların özellikle omurga bölgesindeki sinir sistemi üzerindeki sonuçlarıdır. Bu, beyinle birlikte merkezi sinir sistemini oluşturan ve beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki sinir sinyallerinin aracısı olarak görev yapan omuriliği çevreler.

Kayropraktik yaklaşım, çoğu fiziksel rahatsızlığın sublüksasyon adı verilen durumdan kaynaklandığını varsayar. Kiropraktörler bunları, sinir sisteminin bütünlüğünü (nörointegrite) etkileyen, potansiyel olarak vücut fonksiyonlarını ve genel sağlığı etkileyen fonksiyonel ve/veya yapısal ve/veya patolojik eklem değişiklikleri (örn., vertebral eklemler gibi eklemlerdeki tıkanıklıklar veya yanlış hizalanmalar) olarak tanımlar. . Bunun sonucunda örneğin rahatsızlık, sırt ağrısı, baş dönmesi veya migren gibi hastalıklar gelişebilir.

Geleneksel tıp, subluksasyonun farklı bir anlama geldiğini, yani tam olarak "çıkık" (lükse) bir eklem anlamına geldiğini anlar. Bu durumda bağlantı yüzeyleri hala kısmen temas halindedir. Bunun hakkında daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz.

Subluksasyonlara bağlı şikayetler

Omurgadaki subluksasyona çeşitli şikayetler eşlik edebilir. Bunların ne olduğu omurganın hangi bölümünün etkilendiğine bağlıdır:

Servikal omurga bölgesinde baş ağrıları ve boyun ağrıları, baş dönmesi, işitme ve görme sorunları ortaya çıkabilir. Omurganın orta kısmındaki subluksasyonlar omuz ve sırt ağrısına, yüksek tansiyona ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Omurganın alt kısmı etkilenirse hastalar sıklıkla kalça, karın veya bacak ve ayaklardaki ağrıdan şikayet ederler.

Kiropraktör tarafından teşhis

Kayropraktik tanının amacı subluksasyonları tanımlamak ve lokalize etmek ve buna dayanarak kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmektir. İlk adım tıbbi geçmişi (anamnez) almaktır. Örneğin, aşağıdaki bilgiler kayropraktörün ilgisini çekecektir:

 • Hareket kabiliyetiniz sınırlı mı? Hangi şekilde ve ne kadar süreyle?
 • Size zaten belirli hastalıkların teşhisi konuldu mu?
 • Yaşamak için ne yapıyorsunuz (tek taraflı stres, oturmak veya ayakta durmak, fiziksel çalışma vb.)?

Daha sonra, çeşitli muayene prosedürlerini içerebilecek kayropraktik analiz gündemdedir. Odak noktası, kiropraktörün olası subluksasyonları bulmak için sizi elleriyle incelediği manuel palpasyondur.

Manuel palpasyona ek olarak diğer kayropraktik muayene yöntemleri de kullanılabilir. Örneğin:

 • Postural analiz: Kayropraktik, çekül bob hizalaması kullanarak hastaları subluksasyonu gösterebilecek postüral anormallikler açısından kontrol eder.
 • İki taraflı ve dört kadranlı ölçekler: Bu cihazlar, omurganın yanlış hizalanmasında tipik olan eşit olmayan ağırlık dağılımını belirlemek için kullanılabilir.
 • Eğimölçer: Kayropraktör, eğimölçer olarak adlandırılan bir aletle omurganın hareketliliğini ölçebilir.

Ayrıca kayropraktik uzmanının şikayetlerin nedeni olarak olası kırıkları veya osteoartrit, bel fıtığı veya tümör gibi hastalıkları dışlaması gerekir (ayırıcı tanı). Çünkü bu tür nedenler Chirotherapie yardımıyla tedavi edilemez. Aksine kayropraktik, ilgili şikayetleri daha da kötüleştirebilir!

Ayırıcı teşhis için çeşitli muayene prosedürleri kullanılabilir, örneğin:

 • X-ışını
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Sıcaklık ölçüm cihazları
 • Elektromiyografi
 • Kan basıncı ölçümü
 • Kan testleri
 • Elektroensefalografi (EEG)
 • Elektrokardiyografi (EKG)

Kayropraktik uzmanı tarafından tedavi

Kayropraktik uzmanı bir subluksasyonu (kayropraktik anlamda) tespit ettiğinde, kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirir. Amaç, subluksasyonu manuel olarak veya gerekirse kayropraktik aletlerin yardımıyla (“ayarlama”) ortadan kaldırmaktır:

Kayropraktik uzmanı ayarlama için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurabilir. Çoğunun kökeni uzun bir geleneğe sahip olan Amerikan kayropraktiğine dayanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan yöntemler şunları içerir:

 • Kayropraktik Alet Tekniği (CIT): Burada subluksasyonlar sözde aktivatörle tedavi edilir. Bu küçük aletle kayropraktik uzmanı, yanlış hizalamaları veya tıkanıklıkları ortadan kaldırmak için hedeflenen uyarıları uygular. Yöntem çok nazik kabul edilir ve bu nedenle çocuklar ve yaşlı hastalar arasında popülerdir.
 • Fleksiyon-Distraksiyon (Cox disk tekniği): Özel kayropraktik tedavi masaları, kiropraktörün disk boşluklarını açmasına ve vertebral eklemleri tedavi etmesine yardımcı olur.
 • Tam Omurgaya Özel Teknik (FSST): Tamamen manuel olan bu tedavi yöntemi, omurga veya pelvisteki tıkanıklıkları doğrudan gidermeye çalışır.
 • Thompson-Terminal-Nokta Tekniği (TTPT): Burada kayropraktik tedavi masası önemli bir rol oynamaktadır. Damla adı verilen damlaların yardımıyla, kiropraktörün vücudun ayrı bölümlerine hedeflenen impulsları uygulayabilmesi için bölümler halinde ayarlanabilir.

Tedaviden sonra hangi yan etkiler mümkündür?

Geçmişte, bir kiropraktör tarafından tedavi, bazı insanlar tarafından oldukça tehlikeli görülüyordu; uygulayıcılardan önce "kemik kırıcılar" olma ünü vardı. Bunun nedeni kesinlikle uygulanan sarsıntılı, oldukça kaba ayar yöntemleriydi. Günümüzün kayropraktik uzmanları çok daha dikkatli ve naziktir, bu nedenle istenmeyen yan etkiler konusunda endişelenmeye gerek yoktur.

Eğitimli bir uygulayıcı tarafından doğru şekilde kullanıldığında yan etkiler nadirdir. Bazen - özellikle ilk tedaviden sonra - vücudun tedavi edilen kısmında hafif bir kas ağrısı veya gerginlik hissi oluşabilir. Ancak kayropraktik tedavisinden sonraki bu sözde ilk kötüleşme genellikle bir veya iki gün sonra kendiliğinden iyileşir.

Çok nadir durumlarda, kiropraktörün düzgün çalışmaması durumunda sinir kaybı semptomları (örn. uyuşukluk veya felç) gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Kayropraktik olarak ayarlandığında servikal omurgadaki damarların hasar görmesi daha az yaygındır. Damar hasarı kan pıhtılarının oluşmasına ve dolayısıyla felçlere yol açabilir.

Kayropraktik ne zaman kullanılmamalıdır?

Kayropraktik uzmanı yalnızca işlevsel bir nedenden kaynaklanan şikayetleri tedavi edebilir. Bu, kayropraktik tedavinin osteoartrit veya fıtıklaşmış diskler gibi organik değişiklikleri iyileştirmeyebileceği ve en kötü durumda bunları daha da kötüleştirebileceği anlamına gelir. Bu nedenle kayropraktik tedavisinden önce bu tür önceden var olan koşulların dışlanması önemlidir.

Kayropraktik ayrıca kanser tümörleri, kemik metastazı, osteoporoz ve kollajenoz (bağ dokusu hastalığı) gibi akut yaralanma veya kemik ve/veya bağ dokusunu tahrip eden süreçlerde de kullanılmamalıdır.

Kiropraktörler hamile kadınlara dikkatli davranmalıdır. Genel olarak hamile kadınların alternatif tıbbi yöntemlere başvurmadan önce doktorları veya ebeleri ile konuşmaları gerekir.

Tedavinin maliyeti nedir ve bu masrafları kim üstlenir?

Uygun ek eğitime sahip bir panel doktorunun (kayropraktikçi) yaptığı kayropraktik tedavisinin ücreti yasal sağlık sigortası tarafından ödenebilir. Özel bir doktor tarafından yapılan Kayropraktik tedavisinin ise yasal sağlık sigortası olan kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Özel sağlık sigortalarının çoğu, özellikle tedavinin kayropraktik konusunda eğitimli bir doktor tarafından yapılması durumunda, kayropraktik masraflarını karşılar.

Avusturya'da uygun şekilde eğitilmiş bir doktor veya fizyoterapist tarafından yapılan kayropraktik tedavisi, kamu sağlık sigortası kapsamında değildir. Ancak özel sağlık sigortaları çoğu zaman belirli koşullar altında bunu karşılıyor.

Aynı durum Almanya ve Avusturya için de geçerlidir: Tedaviye başlamadan önce sigorta şirketinize danışarak kayropraktik masraflarını karşılayıp karşılamayacaklarını ve hangi koşullar altında karşılayacaklarını öğrenin.

Chiroterapi: anlam, gelişme, sınırlama

Chiroterapi – tam olarak nedir? Terim Yunancadan gelir ve “ellerle pratik yapmak” anlamına gelir. Bu tanıma göre chiroterapi, sağlık bozukluklarının manuel tedavisi (manuel tıp) anlamına gelir.

Dünya Kayropraktik Birliği'nin tanımı daha geniştir. Kayropraktik'i "sinir-kas-iskelet sistemi bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ve bu bozuklukların genel sağlık üzerindeki etkileriyle ilgilenen bir sağlık mesleği" olarak tanımlıyor.

Kayropraktik Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı ve ilk kayropraktik yöntemleri 1890'larda orada ortaya çıktı. Yaklaşık 1950 yılına kadar kayropraktik Kuzey Amerika ile sınırlıydı ve 1960'lı ve 1970'li yıllara kadar geleneksel tıp alanı da dahil olmak üzere daha geniş bir tanınma ve kabul görmedi. Günümüzde kayropraktik, dünyanın birçok ülkesinde tıbbi veya iyileştirici teşhis ve tedavi yöntemleri repertuarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Kayropraktör nedir?

Bazı yerlerde kayropraktik uzmanları da hizmet sunuyor. Bunlar (çoğunlukla ABD'de) birkaç yıllık üniversite eğitimini tamamlamış ve bunu takip eden kayropraktik alanında uygulamalı aşamayı tamamlamıştır. Ancak Almanya'da bu mesleğin yasal bir dayanağı bulunmadığından, bu ülkedeki kiropraktörler yalnızca tıp dışı pratisyenler olarak faaliyet gösterebilirler.

Almanya'da doktorların "manuel tıp" konusunda ek eğitim almış olmaları durumunda kayropötik tedaviler sunmalarına da izin veriliyor. Daha sonra kendilerine chiroterapist diyebilirler. Ek eğitim Almanya'da (ve Avusturya ve İsviçre gibi diğer bazı ülkelerde) tanınmış meslek kuruluşları tarafından verilmektedir. Tabipler birliği önünde yapılan muayene ile sona erer.

Avusturya'da yalnızca uygun ek eğitime sahip doktorların ve fizyoterapistlerin kayropraktik uzmanı olarak çalışmasına izin verilmektedir.

Fizyoterapi ve kayropraktik arasındaki fark

Fizyoterapi, egzersiz terapisi, elektroterapi, hidroterapi ve manuel tıp (manuel terapi) gibi çok çeşitli aktif ve pasif terapi yöntemlerini içerir. Kayropraktik aynı zamanda manuel bir tedavi yöntemidir. Aslında “manuel tıp” tabiri; Hatta "kayropraktik" ve "kayropraktik terapi" sıklıkla birbirinin yerine kullanılır; bu terimler arasında sıklıkla kafa karışıklığı vardır.

Osteopat ve kayropraktör arasındaki fark

Osteopati ve kayropraktik bazı açılardan benzerdir; her ikisi de alternatif tıptan gelen manuel yöntemlerdir. Ancak temel yaklaşımda farklılıklar vardır:

Öte yandan Kayropraktik, başlangıçta da anlatıldığı gibi, çoğu fiziksel şikayeti, sinir yolları yoluyla sinyallerin iletimini bozan vertebral eklem tıkanıklıkları gibi subluksasyonlara bağlar.