Kardiyoloji

En önemli kardiyolojik hastalıklar şunlardır:

  • miyokardiyal enfarktüs
  • Kalp kapağı kusurları
  • Kardiyak aritmi
  • Kalp yetmezliği (kalp yetmezliği)
  • Koroner arter hastalıkları (koroner kalp hastalığı)
  • Kalp kası iltihabı (miyokardit)

Kardiyologlar bu tür kardiyolojik hastalıkları tespit etmek için çeşitli muayene yöntemleri kullanırlar. Bunlar kalbin elektriksel aktivitesinin ölçülmesini (elektrokardiyografi, EKG), kalp kateter muayenelerini, kalp ultrasonunu (ekokardiyografi) ve kalbin bilgisayarlı tomografisini (kardiyak BT) içerir.

Bir hastanenin kardiyoloji bölümündeki terapötik önlemler arasında örneğin

  • Temel yoğun tıbbi bakım
  • Kalp pillerinin yerleştirilmesi
  • Daralan koroner arterlerin stentlerle tedavisi, PTCA
  • Kardiyak aritmilerin ilaçla veya cerrahi müdahalelerle tedavisi

Kalbe yönelik cerrahi müdahaleler de kalp cerrahisinin kapsamına girmektedir.

Almanya'da kalp hastalığı olan çocuklar özel pediatrik kardiyoloji bölümlerinde tedavi edilmektedir.