Kalp krizi: Ne yapmalı?

Kısa bir bakış

 • Kardiyovasküler arest durumunda ne yapılmalı? Kurtarma servisini, canlandırmayı arayın
 • Kardiyovasküler arest – nedenleri: ör. kalp krizi, kardiyak aritmi, pulmoner emboli, boğulma veya boğulma tehlikesi, zehirlenme
 • Kardiyovasküler tutuklama: Kurtarma servisi ne yapar? Kalp masajı, kurtarma solunumu, defibrilasyon, ilaç tedavisi, altta yatan hastalığın tedavisi.

Kardiyovasküler tutuklama: Ne yapmalı?

Kalp durması (kardiyovasküler durma) durumunda, etkilenen kişiye mümkün olan en kısa sürede yardım sağlanmalıdır. Çünkü kan akışı olmayınca sadece birkaç dakika sonra beyin hücreleri ölmeye başlıyor! Bu nedenle ilk yardım görevlisi olarak canlandırma işlemine hemen başlamalısınız.

Kalp durması durumunda resüsitasyon

 1. Bilincini ve nefes almayı kontrol edin: Hastanın tepki verip vermediğine ve hala nefes alıp almadığına bakın (başın hafifçe aşırı ekstansiyonda olup olmadığını kontrol edin; gerekirse yabancı cismi ağızdan ve boğazdan çıkarın).
 2. Kurtarma hizmetini uyarın: Henüz yapılmadıysa, hemen ambulansı arayın veya orada bulunan başka birinden bunu yapmasını isteyin.
 3. 2 x kurtarma nefesi: 30 kompresyondan sonra hastayı iki kez (ağızdan ağza veya ağızdan buruna) havalandırın.
 4. 30:2 döngüsü: Acil doktor gelene veya hasta tekrar kendi başına nefes almaya başlayıncaya kadar 30:2 döngüsüne (dönüşümlü olarak 30 x göğüs kompresyonu ve 2 x kurtarma nefesi) devam edin. Mümkünse başka bir ilk yardım görevlisiyle değiştirin.
 5. Gerekirse defibrilasyon: Yakınınızda otomatik harici defibrilatör (AED) varsa, onu resüsitasyon için de kullanabilirsiniz. Gerekirse, siz hastayı yukarıda anlatıldığı gibi hayata döndürürken birinden cihazı getirmesini isteyin.

Yetişkinlerin nasıl canlandırılacağına ilişkin daha ayrıntılı talimatlar için Canlandırma makalesine bakın. Çocukları (özellikle bebekleri ve küçük çocukları) canlandırmaya ilişkin daha fazla bilgi için Çocuklarda Canlandırma makalesine bakın.

Nefes vermekten korkuyorsanız göğüs kompresyonları yapın. Bu hiç yoktan iyidir. Ayrıca bilinci yerinde olmayan kişinin akciğerlerinde çoğu zaman hala oksijen açısından zengin hava bulunur. Kardiyak masaj, kanla birlikte beyne oksijen pompalar.

Resüsitasyon: Aklınızda bulundurmanız gerekenler

 • Göğüs kompresyonları sırasında doğru frekans için Bee Gees'in "Stayin' Alive" veya Justin Timberlake'in "Rock Your Body" şarkısının ritmini takip edebilirsiniz.
 • Halka açık pek çok yerde kolayca bulunabilen otomatik harici defibrilatör (AED) kullanımı asla göğüs kompresyonlarını geciktirmemeli veya bunların yerini almamalıdır!
 • Defibrilatörü kullanırken, cihaz tarafından sağlanan sesli talimatları veya yazılı talimatları izleyin.

Kardiyovasküler tutuklama: Nedenleri

Kardiyovasküler tutuklamanın çeşitli nedenleri olabilir:

 • Miyokard enfarktüsü (kardiyovasküler yetmezliğin ana nedeni).
 • Koroner arter hastalığı (KAH)
 • Kardiyak aritmi
 • Şiddetli kalp yetmezliği (kalp yetmezliği)
 • anormal derecede genişlemiş kalp kası (dilate kardiyomiyopati)
 • akut pulmoner emboli
 • Su gibi yabancı cisimlerin solunması (boğulma) veya küçük nesneler (yabancı cisim aspirasyonu) nedeniyle hava yollarının tıkanması
 • Beyindeki solunum merkezinin başarısızlığı (örneğin beyin kanaması) veya solunum kaslarının felci (örneğin omurilik yaralanması) nedeniyle solunum durması
 • Büyük kan kaybına bağlı şok (çoklu yaralanmaların olduğu kaza durumunda = çoklu travma)
 • Şiddetli hipotiroidizm (tiroid bezinin az çalışması)
 • zehirlenme (alkol, yasa dışı uyuşturucular vb.)

Kardiyovasküler tutuklama: ne zaman doktora görünmeli?

Kardiyovasküler arest yaşamı tehdit eden bir acil durumdur. Bu nedenle her zaman acil servis doktoruna haber vermelisiniz! Ambulans gelmeden önce hastayı başarılı bir şekilde hayata döndürseniz bile (yani kalp atışı ve nefes almanın yeniden başlaması) tıbbi yardıma hala ihtiyaç vardır.

Kardiyovasküler tutuklama: Doktor ne yapar?

Doktor veya sağlık görevlisi ileri yaşam desteği (ALS) olarak bilinen işlemi gerçekleştirecektir. Bunlar arasında defibrilasyon, ilaç verilmesi ve hava yolunun güvenliğinin sağlanması yer alır. Temel resüsitasyon, yani kalp masajı ve ventilasyon, gerekli olduğu sürece doktor veya sağlık görevlisi tarafından sürdürülür. Daha sonra hasta mümkün olan en kısa sürede hastaneye götürülür. Kardiyovasküler arestin nedeni açıklığa kavuşturulmalı ve gerektiği şekilde tedavi edilmelidir.