Karbamazepin: Etkileri, Kullanımları, Yan Etkileri

Karbamazepin nasıl çalışır?

Antiepileptik bir ilaç olan karbamazepin, hücre zarlarındaki belirli iyon kanallarını bloke ederek sinir hücrelerinin aşırı uyarılabilirliğini azaltır. Bu epileptik nöbet riskini azaltır.

Sinir sistemi hastalıklarında bu kontrollü denge bozulabilmektedir. Örneğin, genetik bir yatkınlık nedeniyle veya ayrıca beyindeki yaralanmalar nedeniyle uyarılma artabilir veya inhibisyon azalabilir. Sonuç: Beynin sinir sistemi aşırı uyarılabilir; epileptik nöbetler meydana gelebilir.

Emilim, bozunma ve atılım

Karbamazepin nispeten yavaş fakat tamamen bağırsaktan kana emilir. Etki dört ila 16 saat sonra ortaya çıkar. Bunu karaciğerde parçalanma ve böbrek (idrarla) ve bağırsak (dışkı ile) yoluyla atılım takip eder. Yaklaşık 16 ila 24 saat sonra emilen karbamazepin dozunun yarısı vücudu terk eder.

Karbamazepin ne zaman kullanılır?

Karbamazepinin kullanımları (endikasyonları) şunlardır:

 • Diyabette sinir hasarı (diyabetik nöropati)
 • Trigeminal nevralji (şiddetli, tek taraflı yüz ağrısı)
 • Gerçek glossofaringeal nevralji (IX. ve X. kranyal sinirlerin innervasyon alanında şiddetli ağrı atakları)
 • Multipl sklerozda epileptik olmayan nöbetler
 • Alkol yoksunluk sendromunda nöbetin önlenmesi
 • Lityumun yeterince etkili olmadığı durumlarda bipolar bozuklukta manik-depresif atakların önlenmesi

Karbamazepin nasıl kullanılır?

Dozaj her hasta için ayrı ayrı belirlenir. Kural olarak günde 200 miligramla başlanır. Daha sonra doz yavaş yavaş 1200 miligrama kadar artırılabilir. Çocuklar, ergenler, yaşlı hastalar, kardiyovasküler hastalıkları olan hastalar ve böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar daha düşük bir doz alırlar.

Belirli genetik değişikliklerle belirli yan etkilerin daha yaygın olduğuna dair yeterli kanıt olduğundan, hastalara karbamazepin tedavisinden önce genetik test yapılmalıdır. Bunlar önceden göz ardı edilirse bazı yan etkilerin görülme riski önemli ölçüde azalır.

Karbamazepinin yan etkileri nelerdir?

Bazen tedavi edilenlerin yüzde birinden azında karbamazepin istemsiz hareketlere, böbrek veya kalp fonksiyon bozukluklarına, baş ağrısına ve kafa karışıklığına neden olur. Daha da az sıklıkla görme bozuklukları ve konuşma bozuklukları gelişir.

Karbamazepin alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Karbamazepin aşağıdaki kişiler tarafından alınmamalıdır:

 • Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
 • Kemik iliği hasarı
 • Belirli bir kan tablosu bozukluğu (akut aralıklı porfiri)
 • vorikonazol (mantar enfeksiyonları için) veya MAO inhibitörlerinin (Parkinson hastalığı veya depresyon için) eş zamanlı kullanımı

Kan oluşumu bozuklukları, bozulmuş sodyum metabolizması veya kalp, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu mevcutsa, karbamazepin yalnızca sıkı bir risk-fayda değerlendirmesi sonrasında kullanılmalıdır.

İlaç etkileşimleri

Karbamazepin, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki ilaçların etkilerini azaltabilir:

 • diğer antiepileptik ilaçlar
 • Benzodiazepinler (uyku bozuklukları için)
 • tetrasiklinler (antibiyotikler)
 • indinavir (HIV enfeksiyonu için)
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin, fenprokumon gibi)
 • teofilin (solunum yolu hastalıkları için)
 • Digoksin (kalp fonksiyon bozuklukları için)
 • tiroid hormonları (L-tiroksin)

Tersine, bazı ilaçlar karbamazepinin etkisini azaltır. Bunlar örneğin şunları içerir:

 • teofilin

Karbamazepinin etkileri ve yan etkileri aşağıdaki maddeler tarafından arttırılır, örneğin:

 • Bazı antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin)
 • izoniazid (tüberkülozda)
 • verapamil, diltiazem (kardiyak aritmiler için)
 • Simetidin (mide ekşimesi vb. için)

Araç ve makine kullanımı

Karbamazepin baş dönmesi, baş dönmesi ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, tedavinin başlangıcında aktif olarak yol trafiğine katılmamanızı veya ağır makine kullanmamanızı tavsiye ediyor. Karbamazepin alkol toleransını azalttığı için bu özellikle alkolle kombinasyon halinde doğrudur.

Yaş kısıtlamaları

Hamilelik ve emzirme

Karbamazepin doğmamış çocuğa zarar verebileceğinden epilepsili hamile kadınların mümkünse başka bir antiepileptik ilaca (örn. lamotrijin) geçmesi gerekir. Güvenli bir geçiş mümkün değilse, gebelik sırasında karbamazepin dozu mümkün olduğu kadar düşük olmalı ve ilaç monoterapi olarak alınmalıdır (diğer antiepileptik ilaçlarla kombinasyon halinde değil).

Karbamazepin içeren ilaçlar nasıl elde edilir

Karbamazepin Almanya, Avusturya ve İsviçre'de reçeteye tabidir. Bu nedenle yalnızca doktor reçetesi sunularak eczaneden satın alınabilir.

Karbamazepin ne zamandan beri biliniyor?