Bromazepam: Etkileri, Kullanımları, Yan Etkileri

Bromazepam nasıl çalışır?

Terapötik dozlarda bromazepam öncelikle anksiyolitik ve sedatif özelliklere sahiptir. Etki, GABA reseptörü (gamma-aminobütirik asit reseptörü) adı verilen, sinir hücreleri için önemli bir bağlanma bölgesine (reseptör) bağlanarak tetiklenir.

İnsan beyninin sinir hücreleri, bir sinir hücresi tarafından salgılanan ve bir sonraki sinir hücresi tarafından belirli reseptörler aracılığıyla algılanan haberci maddeler (nörotransmiterler) aracılığıyla iletişim kurar. Bu, çok karmaşık devrelerle sonuçlanır, çünkü bir sinir hücresi bazen diğer binlerce hücreyle temas halindedir ve ayrıca farklı nörotransmiterler de vardır.

Bazıları sonraki sinir hücresini uyararak bir sinyal iletir, diğerleri ise bu tür sinyal iletimini engeller (inhibitör nörotransmiterler). Örneğin adrenalin sinir sistemini harekete geçirip motivasyonu artırırken, GABA'nın sönümleyici etkisi vardır.

Bromazepam gibi benzodiazepinler, GABA reseptörleri üzerinde etki gösterir ve reseptörün nörotransmittere daha duyarlı tepki vermesine neden olur. Bu, düşük GABA seviyelerinin daha hızlı bir şekilde uyuşukluğa yol açtığı veya sabit GABA seviyelerinin sinir sisteminde daha fazla uyuşukluğa neden olduğu anlamına gelir.

Emilim, parçalanma ve atılım

Bu sözde "yarı ömür" yaşla birlikte artabilir; o zaman atılım daha yavaş olur. Bu nedenle yaşlılıkta sıklıkla daha düşük bir dozaja ihtiyaç duyulur.

Bromazepam ne zaman kullanılır?

Bromazepam, akut ve kronik ajitasyon, gerginlik ve anksiyete durumlarının semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Etki süresinin uzun olması nedeniyle uyku hapı olarak kullanımı ancak gün içerisinde sakinleştirici bir etki de isteniyorsa haklı çıkar.

Bromazepam oldukça bağımlılık yapıcı olduğundan tedavi mümkün olduğu kadar kısa süreli olmalı ve dört haftadan uzun sürmemelidir.

Bromazepam nasıl kullanılır?

Bromazepam tablet şeklinde alınır. Tedaviye genellikle akşamları tek doz olarak günde üç miligramlık bir dozla başlanır.

Özellikle ciddi hastalıklarda, doz günde maksimum on iki miligram bromazepam'a yükseltilebilir, daha sonra doz gün boyunca birkaç tek doza bölünür.

Bromazepam'ın yan etkileri nelerdir?

Depresyon, hafıza kaybı, yorgunluk, uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrıları, konsantrasyon sorunları, tepki vermede azalma, yorgunluk ve aşırı kaygı gibi yan etkiler çok sık ortaya çıkabilir (tedavi edilen on kişiden birden fazlasında).

Ayrıca bromazepam aldıktan sonra "paradoksal" reaksiyonların ortaya çıkma riski de vardır. İlacı aldıktan sonra hastada ajite ve agresif davranışlar, sinirlilik, huzursuzluk, sinirlilik, anksiyete ve uyku bozuklukları görülür.

Bu tür paradoksal reaksiyonlar çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülmektedir.

Bromazepam alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Aşağıdaki durumlarda Bromazepam alınmamalıdır:

  • Bilinen bağımlılık
  • Myastenia gravis (patolojik kas zayıflığı)
  • Şiddetli solunum zayıflığı (solunum yetmezliği)
  • Uyku apne sendromu
  • Şiddetli karaciğer disfonksiyonu

Etkileşimler

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer maddelerin aynı anda alınması, solunumun baskılanmasının ve sedasyonun artmasına neden olabilir. Bunlar arasında şizofreni ve psikozlara yönelik aktif maddeler, sakinleştiriciler, uyku hapları, antidepresanlar, anestezikler, anksiyolitikler, nöbet önleyici ilaçlar, alerji ilaçları (antialerjikler) ve özellikle alkol yer alır.

Bromazepam ile aynı karaciğer enzim sistemleri (sitokrom P450) yoluyla parçalanan diğer ilaçlar, parçalanmasını geciktirebilir. Bu bromazepamın etkisini artırır ve uzatır.

Ağır makineleri sürme ve kullanma becerisi

Özellikle yaşlı hastalarda bromazepam aldıktan sonra düşme riski artar. Ağır makine kullanırken ve araç sürerken de kaza riski artar.

Yaş kısıtlaması

Bromazepamın çocuklarda ve ergenlerde kullanımı alışılmadık bir durumdur ve yalnızca doktor tarafından risk-fayda oranı dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra reçete edilir. Doz, düşük vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır.

Yaşlı hastalarda ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda gerekirse dozaj azaltılmalıdır.

Hamilelik ve emzirme

Gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Bununla birlikte, hayvan çalışmaları çocuğa olası zararları göstermiştir, bu nedenle bromazepam hamilelik sırasında veya yalnızca kesinlikle gerekliyse kullanılmamalıdır.

Bromazepam doğumdan kısa bir süre önce alınırsa, çocuk doğumdan sonra benzodiazepin zehirlenmesi ("disket-bebek sendromu") belirtileri gösterebilir. Bu, azalmış kas tonusu, düşük kan basıncı, içki içememe, düşük vücut ısısı ve çok zayıf nefes alma ile karakterizedir.

Emzirme döneminde uzun süreli kullanım endikasyonu varsa emzirilen bebek yan etkiler açısından izlenmelidir. Gerekirse biberonla beslemeye geçiş düşünülmelidir.

Bromazepam ile ilaç nasıl alınır

Bromazepam içeren ilaçlar, kullanımı sıkı tıbbi gözetim gerektirdiğinden Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yalnızca reçeteyle satılmaktadır. Bu nedenle eczanelerden ancak doktor reçetesi ile temin edilebilir.

Bromazepam ne zamandır biliniyor?

Benzodiazepin bromazepam 1963'te patentlendi ve 1970'lerde klinik gelişime uğradı. 1977 yılında Alman ilaç pazarına sunuldu. Artık jenerik ilaçlar mevcut.